Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 18.7.2024
svátek má Drahomíra
zítra Čeněk

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ČINGISCHÁN
Kdo říká pravdu, ten nezemře na nemoc. 

Mimořádné navýšení odškodnění ztížení společenského uplatnění

 

Vážená paní Petro, i v případě, že pojistitel viníka dopravní nehody mimosoudně plně uhradil synovi odškodnění za ztížení společenského uplatnění dle předloženého hodnocení, je možné obrátit se na soud s požadavkem na další přiměřené zvýšení odškodnění, a to tehdy, pokud následky úrazu syna zásadním způsobem omezují, či jej přímo vylučují z možnosti uplatnění se ve společnosti, ať už se jedná o možnost přípravy na povolání, profesního uplatnění, uplatnění se v životě rodinném, kulturním sportovním či v možnosti aktivně trávit volný čas. Bude-li se syn tohoto nároku domáhat vůči pojistiteli škůdce, je třeba jej u soudu uplatnit ve lhůtě tří let od jeho vzniku /u náhrady škody na zdraví je jinak promlčecí lhůta 2 roky/.
V této souvislosti rovněž doporučuji konzultovat hodnocení ztížení společenského uplatnění, které synovi vyhotovil praktický lékař se znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví neurologie, neboť hodnocení poškození páteře vedoucí k plegii (ochrnutí) končetin dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. má svá specifika a ne všichni praktičtí lékaři jsou s nimi obeznámeni. Bližší informace naleznete na stránkách naší kanceláře stránkách naší kanceláře
http:// www.akspitalska.cz, kde podrobně tuto problematiku vysvětluji.

JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka v Praze 5
 
 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..