Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je pátek 28.1.2022
svátek má Otýlie
zítra Zdislava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Maurois André
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Mimořádné navýšení odškodnění ztížení společenského uplatnění

 

Vážená paní Petro, i v případě, že pojistitel viníka dopravní nehody mimosoudně plně uhradil synovi odškodnění za ztížení společenského uplatnění dle předloženého hodnocení, je možné obrátit se na soud s požadavkem na další přiměřené zvýšení odškodnění, a to tehdy, pokud následky úrazu syna zásadním způsobem omezují, či jej přímo vylučují z možnosti uplatnění se ve společnosti, ať už se jedná o možnost přípravy na povolání, profesního uplatnění, uplatnění se v životě rodinném, kulturním sportovním či v možnosti aktivně trávit volný čas. Bude-li se syn tohoto nároku domáhat vůči pojistiteli škůdce, je třeba jej u soudu uplatnit ve lhůtě tří let od jeho vzniku /u náhrady škody na zdraví je jinak promlčecí lhůta 2 roky/.
V této souvislosti rovněž doporučuji konzultovat hodnocení ztížení společenského uplatnění, které synovi vyhotovil praktický lékař se znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví neurologie, neboť hodnocení poškození páteře vedoucí k plegii (ochrnutí) končetin dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. má svá specifika a ne všichni praktičtí lékaři jsou s nimi obeznámeni. Bližší informace naleznete na stránkách naší kanceláře stránkách naší kanceláře
http:// www.akspitalska.cz, kde podrobně tuto problematiku vysvětluji.

JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka v Praze 5
 
 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..