Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 30.11.2023
svátek má Ondřej
zítra Iva

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

SIMONE DE BEAUVOIROVÁ
Adam byl ten druhý náčrt a stvoření člověka se Bohu zcela podařilo teprve tehdy, když stvořil Evu.

Otázka č.97

Váš lékař doporučil standardní postup. Pokud není tabletová léčba účinná – to je v průměru u 30% mužů po poranění míchy, doporučujeme léčbu injekcemi. Spočívá v aplikaci injekce léku, který působí na cévy pohlavního údu, což vede k navození ztopoření. Lék-prostaglandin E1, alprostadil (firemní názvy jsou Caverject-zahraniční či Karon-český) se doporučuje u mužů, u kterých selhala tabletová léčba nebo ji z různých důvodů nemohou používat. Prostaglandin E1 ve formě injekcí se nemůže doporučit mužům, kteří trpí alergií na účinnou látku, berou léky na „ředění krve“ či mají příliš nízký krevní tlak. Podmínkou zavedené injekční léčby do pravidelného používání, které spočívá v aplikaci injekce před každým plánovaným sexuálním stykem, je určení účinného množství léku a osvojení si zásad aplikace injekcí. Tento proces nemocný absolvuje v rámci ambulantních návštěv. Vytestování účinné dávky léku spočívá v postupném zvyšování jeho množství, které nejprve lékař, při dalších sezeních i nemocný aplikuje do pohlavního údu. Vzhledem k vašemu typu ochrnutí je třeba, aby se manželka nebo např osobní asistent naučili vám injekci aplikovat.Zatím jsme vždy využívali ochoty partnerky. Aplikace injekce je závěrečný proces, kterému předchází příprava injekce za přísně stanovených podmínek a natrénování si techniky aplikace injekce na modelu. Používáme velmi tenké jehličky dlouhé asi 1 cm a tenkou l ml injekční stříkačku, tento zdravotnický materiál je jednorázový. Lékař vám předepíše i desinfekční tampóny. Lék se dodává ve formě bílého prášku s přiloženým ředícím roztokem. Před prvním použitím je třeba injekci připravit. Takto nachystaný roztok prostaglandinu E1 vydrží stabilní a sterilní v ledničce v případě Caverjectu týden, u Karonu 4 týdny. Poté, co je vytestovaná účinná dávka a nemocný či jeho partnerka si osvojí techniku aplikace injekce, aplikuje si stejnou dávku léku doma muž před pohlavním stykem. Ztopoření po aplikaci injekce nastupuje v průměru za 20 minut a není žádoucí, aby trvalo déle než jednu hodinu. V případě delšího trvání ztopoření je nutné dávku léku snížit. Naopak, pokud injekcí navozené ztopoření trvá déle jak 4 hodiny, jedná se o tzv. protrahované (prolongované) ztopoření. V tomto případě musí nemocný neprodleně vyhledat předem určené urologické oddělení, kam se dostaví k léčbě. Ztopoření trvající delší dobu než je 6 hodin, nazýváme priapismus. Čím déle priapismus trvá, tím je větší šance, že dojde k nezvratným změnám v pohlavním údu – funkční tkáň se přemění na nefunkční vazivo. Pacient by měl za svým lékařem chodit na pravidelné kontroly, které vyjma běžného vyšetření spočívají v provedení ultrazvukového vyšetření pohlavního údu za účelem detekce vazivových změn, které mohou nastat při opakované aplikaci injekce do stejného místa. Nemocné poučujeme, že strany i místa vpichu musejí střídat. K možným dalším vedlejším účinkům patří modřina v místě vpichu. Jde o kosmetickou záležitost, modřina během několika dní mizí. Při špatné technice aplikace injekce se může stát, že z močové trubice vytéká krev. Je to způsobeno tím, že si pacient při aplikaci močovou trubici poranil. Nutné v tomto případě je provést stlačení místa vpichu a prolehlé strany stejně jako při běžné aplikaci injekce, krvácení se zastaví. Za důležité považuji dodat, že zdravotní pojišťovny nehradí nemocnému návštěvy spojené s vytestováním potřebné dávky léku a ani samotný lék. Jiný bezpečný, účinný a kvalitní způsob léčby vyjma injekcí a tablet nemáme k dispozici. Injekcí se není třeba obávat, pro vás budou nebolestivé, jde o to překonat prvotní ostych a psychickou bariéru.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..