Svátky

Dobrý večer,
dnes je sobota 7.12.2019
svátek má Ambrož a Benjamín
zítra Květoslava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JAROSLAV DURYCH
Vůle drží spíše nás, než my ji.

Otázka č.265

Zřejmě se zajímáte o dvě nejčastější sexuální funkce, které mohou být u ochrnutých postiženy: o poruchu ztopoření a neplodnost, která je daná absencí výronu semene. K poškození těchto funkcí dochází v přímé souvislosti s poraněním míchy. Další sexuální funkcí je sexuální apetence neboli chuť. Brzy po úraze bývá logicky snížená, ale postupně se upravuje, i když často nedosahuje stejné kvality jako před úrazem. S poškozením výronu semene jde ruku v ruce neschopnsot dosažení orgasmu (vyvrocholení), na vině je opět ochrnutí. Někteří muži jsou schopni navodit si psychogenní orgasmus či prožít orgasmus spolu s partnerkou (také se jedná o psychicky navozený orgasmus).
Nepíšete, jak douho je muž po úraze míchy. Obvykle platí, že po uplynutí l - l.5 roku po úraze míchy už později nedojde k podstatným změnám ve smyslu zlepšení jak motorických funkcí (pohyblivosti), tak funkcí sexuálních. Pokud se týká sexuálních funkcí, tak s postupujícími roky může spíše dojít ke zhoršení jejich kvality. Ošetřovala jsem nemocného, který přišel 18 let po úraze míchy, první dva roky byl schopný dosáhnout výronu semene, poté už nikoli.Naopak, v řídkých případech se mohou muži naučit dosahovat výronu semene i později po úraze, pokud použijí speciální techniky k navození reflexního výronu semene. Schopnost dosažení ztopoření se zhoršuje zcela přirozeně s věkem, s objevením se komplikujících nemocí, jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka a další. Stejně tak to platí i u poranění míchy. Mám zkušenost, že ochrnutí muži mají nižší častost sexuálních styků (v průměru jednou za 2 týdny) ve srovnání s ostatními páry, kde frekvnece sexuálních styků je u středněvěkých mužů a žen 2-3krát do týdne. Pravidelná sexuální aktivita je rovněž důležitá pro zachování schopnosti ztopoření do vyššího věku.

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..