Svátky

Dobrý večer,
dnes je sobota 7.12.2019
svátek má Ambrož a Benjamín
zítra Květoslava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GUILLAUME APOLLINAIRE
Ženy jsou stvořeny jen pro mír.

Otázka č.550

K nejúspěšnější a ve světě k nejčastěji používané metodě získání spermií od ochrnutých patří elektrostimulace.
Principem je navození reflexní ejakulace působením střídavého proudu o napětí do 15 V u paraplegiků, do 5 V u tetraplegiků. Stimulace je pulzní za kontinuálního sledování krevního tlaku a dalších životních funkcí. Při použití elektrostimulace je třeba mít po ruce prostředky nutné k řešení autonomní dysreflexie, která se objevuje nejčastěji u mužů s přerušením míchy nad segmentem Th 5-6. Její první známkou je zvýšení krevního tlaku, proto při dosažení TK 180/120mmHg elektrostimulaci přerušujeme, hodnoty krevního tlaku se během 2- 3 minut normalizují.
Spermiologické nálezy mužů po poranění míchy vykazuji dobrou koncentraci (počet) spermií, ale narušenou motilitu (pohyblivost).. Při první elektroejakulaci bývá téměř pravidelným nálezem ejakulát s nepohyblivými spermiemi. Po sérii elektroejakulací se objevuje nález pohyblivých, v některých případech i výborně pohyblivých spermií. Příčinami snížení pohyblivosti spermií, která je limitující pro výběr metody asistované reprodukce jsou: chybějící pravidelná drenáž semene, chronická opakující se uroinfekce, zvýšená teplota ve varlatech při trvalé poloze paraplegika vsedě, protilátky proti spermiím a chronické používání různých medikamentů.
Vliv má také technika vyprazdňování moči. Pro plodnost je nejbezpečnější používání sterilní intermitentní (SIK) katetrizace močového měchýře. Kvalitu spermií zhoršují i opakované záněty varlat či nadvarlat u mužů po poranění míchy. Nebyl prokázán vliv délky od úrazu na kvalitu spermií, rovněž nebyl prokázaný vliv výšky poranění a věku. Dle našich zkušeností vidíme nejvýraznější vliv na špatnou kvalitu spermií v jejich chybějící pravidelné drenáži (tj. ztráta přirození schopnosti dosáhnout výronu semene) a chronickém zánětu močových cest.
Pokud není dostupná elektroejakulace, je standardním postupem provedení operačního odběru spermií. Operační odběr je prováděný urology na urologických odděleních nebo přímo v centrech asistované reprodukce. Urolog zvolí nejlepší techniku odběru pro určitého pacienta.
Před elektroejakulačním i operačním odběrem spermií je pacient velmi podrobně seznámený s charakterem zákroku a případnými riziky formou tzv. informovaného souhlasu.

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..