Svátky

Příjemnou noc,
dnes je pátek 3.7.2020
svátek má Radomír
zítra Prokop

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

DE NEVERSŮV OPOMÍJENÝ ZÁKON
Nikdy nebádejte nad tím, co si můžete přesně zjistit.

Z produkce nakladatelství Portál

Jacques SaloméMluv se mnou, mám ti co říct

Známý francouzský publicista a sociální psycholog, Jacques Salomé, se dlouhodobě

zaměřuje na rozvoj osobnosti, vede kurzy, přednášky a vydal už přes třicet knih zabývajících se vztahovou a partnerskou problematikou. V předkládané publikaci se věnuje významné složce ve vztahu – vzájemné komunikaci, která, pokud dobře funguje, vztah posiluje a utužuje, v opačném případě může vést k nedorozumění, napětí nebo dokonce k odcizení. Autor zmiňuje určité situace a procesy, které samy o sobě nemusí být nijak závažné, ale pokud se neustále opakují, znesnadňují vzájemné porozumění. V několika kapitolách se pak čtenář seznámí s volbami v partnerském vztahu a z nich vznikajícími konflikty, nalezne odpovědi na to, proč vznikají nedorozumění, dozví se více o soužití v každodenním životě včetně neverbální komunikace, i o tom, co vede k poruchám dorozumívání, jak lépe poznat toho druhého i to, v čem spočívá změna k lepšímu partnerskému soužití.

Christopher Gillberg, Theo PeetersAutismus – zdravotní a výchovné aspektyVýchova a vzdělávání dětí s autismem

Autoři příručky se zaměřují především na rodiče dětí s problémy souvisejícími s autismem a podobnými vývojovými poruchami, uvítají ji však také učitelé, psychologové a psychiatři. Najdou zde informace o biologickém základu autismu, jeho diagnostice, o vzdělávání a výchově dětí s tímto onemocněním a doporučeními z lékařského hlediska. Na praktických příkladech zaměřených na komunikaci, sebeobsluhu a dovednosti sociální, v domácím prostředí i pro volný čas, se seznámí s vhodnými postupy, jak porozumět problematice samotného postižení a jak zlepšit kvalitu života lidí s autismem. Základním předpokladem je teoretické vzdělání a praktická výuka každého, kdo se stará, vychovává, učí a pomáhá lidem s autismem, k čemuž nemalým dílem přispívá i tato cenná publikace.

Jarmila RoučkováCvičení a hry pro děti se sluchovým postiženímPraktické návody a důležité informace

Autorka jako učitelka ve škole pro neslyšící a speciální pedagog-logoped má bohaté zkušenosti v oblasti práce s malými dětmi s těžkou sluchovou vadou a s kombinovaným postižením. Klade důraz na učení hrou, zejména v domácím prostředí, kde lze dosáhnout značných úspěchů. Podává praktické rady, jak se s dítětem domlouvat, společně pracovat a upozorňuje na některá výchovná specifika. Stěžejní částí knihy jsou soubory konkrétních nápadů, her a cvičení, rozvíjejících potřebné dovednosti. Rozdělena jsou podle vývojového stupně pro děti raného až předškolního věku. Podnětné rady mohou využít i rodiče dětí slyšících, které však mají komunikační problémy např. v důsledku opožděného vývoje řeči. Krom jiného jsou zde uvedena dechová cvičení, hry na rozvoj motoriky mluvidel, další kapitoly se věnují rozvíjení zrakového vnímání a přípravě na čtení tak, aby dítě bylo připraveno na vstup do mateřské školy.

Romana SucháRozpustilé básničky pro malé dětské ručičky30 jednoduchých říkanek s procvičováním prstíků

Půvabná knížečka, plná hravých ilustrací Venduly Hegerové obsahuje třicet krátkých říkanek pro děti do tří let, které teprve začínají poznávat slůvka a učí se mluvit. Každá je doplněna o jednoduchou pohybovou hříčkou, usnadňující dítěti zvládat a osvojovat si nová slova a věty i rozvíjet verbální dovednosti, jemnou motoriku a posilovat artikulační, dechové i hlasové stereotypy. Uvidíte sami, jak pak vaše dítě nebo vnouče bude mnohem víc bavit i uklízení hraček, nebo čištění zoubků, když jinak neoblíbenou činnost proměníte v hravou aktivitu. Společně strávíte chvíle, z nichž se budete vzájemně těšit a na které vaše ratolesti budou později rády vzpomínat.

Huub BuijssenDemencePrůvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele

V edici Rádci pro zdraví vyšla zajímavá příručka určená lidem, pečujícím o postižené demencí. Autor, uznávaný psycholog specializující se na gerontologii, se teprve když jeho otec demencí onemocněl, začal podrobněji zabývat možnostmi, jak lépe přiblížit prožívání lidí s demencí, pochopit mechanismus ztráty paměti, obtíže s komunikací i poruchy nálad. Tomu je také věnována podstatná část knihy. Jsou zde i rady, jak vhodně reagovat na výkyvy v chování, jak účinně pomoci a podpořit pacienty v různých stádiích demence a upozornění, co už přesahuje péči a spadá do nadměrné starostlivosti. Poslední kapitola se zabývá pocity viny, které trápí nemocného i jeho rodinné příslušníky a jejich zvládáním a rovněž přijetím do domova důchodců v případech, kdy rodina již nemůže zvládat péči a potřebnou pomoc.

Enrico CorsiAutomasážeÚčinné a jednoduché techniky masáží vlastního těla

Výpravná publikace nabízí jednoduché a přitom účinné automasážní techniky, pomáhající například při křečích, bolestech páteře, břicha, kyčlích ale také při záchvatech dušnosti nebo situacích, kdy vás přepadá panický strach. Automasáže nejen odstraňují bolesti, ale také pomáhají v jejich prevenci. V knize jsou uvedeny ošetřovací body a linie, popsáno, jakým způsobem a intenzitou tlaku působit na oblasti hlavy, obličeje, břicha a nohou, případně jaké typy masáží použít. Autor popisuje léčbu nejběžnějších zdravotních potíží včetně nespavosti, impotence, menstruačních potížích, bolestí zubů či krku, nachlazení nebo obezitě. Všechny postupy jsou zároveň přehledně vyobrazeny na fotografiích včetně popisů konkrétních typů masáží.

Knihy si můžete zakoupit ve všech knihkupectvích nebo na dobírku na adrese:Nakladatelství Portál, s. r. o.Klapkova 2182 00 Praha 8tel.: 283 028 202, 283 028 203na internetu: obchod@portal.czwww.portal.cz

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..