Svátky

Dobré poledne,
dnes je pondělí 6.7.2020
svátek má Státní svátek
zítra Bohuslava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Fontane Theodor
Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

Reedukace specifických poruch učení u dětí

V edici Speciální pedagogika vychází užitečná příručka zabývající se specifickými poruchami učení, které se u dětí v poslední době vyskytují poměrně velmi často. Jde zejména o dyslexii, dysgrafii a dysortografii. Kromě podrobných a srozumitelných charakteristik jednotlivých poruch je v knize věnována pozornost obecným zásadám reedukace včetně nácvikům, vedoucím k jejich nápravě. Jde například o nácvik orientace v prostoru, pravolevé orientace, zrakové paměti, sluchového rozlišování apod. V jednotlivých kapitolách je rozebírána problematika dyslexie - čtení textu a porozumění čtenému, dysgrafie - od předškolní přípravy ke grafomotorickému nácviku písemného projevu včetně prognózy vývoje dítěte, a dysortografii – vynechávání písmen, slabik, rozlišování hlásek, rozvoj slovní zásoby ad.Závěr je věnován individuální péči o dítě se specifickou poruchou učení. Součástí knihy je bohatá obrazová barevná příloha s ukázkami příkladů jednotlivých poruch a způsobů jejich nápravy pomocí nejčastěji užívaných pomůcek a pracovních materiálů.Obě autorky – pedagožka a psycholožka se dlouhodobě zabývají diagnostikou a reedukací specifických poruch učení.

Dana VondráškováKnihy můžete koupit v knihkupectví nebo si je objednat na dobírku na adrese nakladatelství:Portál, s. r. o.Klapkova 2182 00 Praha 8Tel.: 283 028 203e-mail: obchod@portal.czwww.portal.czKnihkupectví Portál:Jindřišská 30, Praha 1Dominikánské nám. 8, Brno

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..