Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 30.5.2023
svátek má Ferdinand
zítra Kamila

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

EUGÉNE DELACROIX
Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci. 

Fibrilace síní - nejen riziko mrtvice - léčba, 2. část

Jaké může mít fibrilace síní klinické formy?
Fibrilace síní probíhá v různých formách.
Častou formou, zejména na začátku onemocnění, je tzv. forma záchvatovitá. Tehdy arytmie náhle vznikne a po různě dlouhé době (minuty až hodiny) skončí spontánně sama.
U některých pacientů sama nikdy neskončí a musí být přerušena tzv. kardioverzí (blíže níže). Tato forma se někdy vyskytne u nemocných s původní záchvatovitou formou v delším průběhu.
Čím více epizod arytmie se vyskytne, tím více ve svalovině síní přibývá změn, které usnadňují udržení arytmie.
Jsou to nejprve změny na úrovni funkce jednotlivých buněk, později přibývá drobných jizev a tím se vytvářejí podmínky pro přetrvávání arytmie. Proto u řady nemocných nakonec přijde stádium, kdy už arytmii nejde zrušit ani kardioverzí a arytmie přetrvává ve své chronické formě až do konce jejich života.
Jak se fibrilace síní léčí?
Léčba fibrilace síní je poměrně složitá a spočívá v řadě postupů, které by měly být voleny individuálně, podle formy fibrilace síní a podle aktuálního stavu nemocného (věk, přítomnost dalších chorob, příznaky arytmie, atd).
Zásadní rozhodnutí je, zda se máme snažit arytmii odstranit pomocí léků nebo jiných metod, případně, zda je možno ji ponechat a kontrolovat léky pouze rychlost s jakou se převádí na srdeční komory. To totiž určuje, zda pacient vnímá bušení srdce nebo jiné příznaky.
Mnoho pacientů, zejména ve vyšším věku arytmii totiž vůbec nevnímá, a proto se ji nemusíme za každou cenu snažit léčit. Léčba totiž u těchto nemocných může přinášet řadu závažných nežádoucích účinků, a proto je třeba posoudit každý případ individuálně.
Vzhledem k riziku vzniku krevní sraženiny je vždy nutno zajistit preventivní podávání léků proti srážení krve (buď aspirin nebo warfarin*). Na to mají odborníci poměrně jednoznačná kritéria. ( *podobných léků, kterým laici také říkají "léky na ředění krve" je více. Musí se nasazovat a brát pod kontrolou lékaře.)
Co to je kardioverze?
Je to přerušení fibrilace síní (nebo jiné arytmie) pomocí léků nebo elektrického výboje. Podle toho rozlišujeme tzv. medikamentózní (lékovou) kardioverzi nebo elektrickou kardioverzi.
V prvním případě se obvykle podávají léky do žíly a za monitorace EKG se sleduje, zda dojde k změně rytmu.
Pokud je tento postup neúspěšný nebo pokud arytmie trvala delší dobu, provádí se elektrická kardioverze.
Jestliže sledujete filmy, či seriály s lékařskou tématikou, je to ta situace, kdy lékař drží elektrody (jakési "žehličky") a dramaticky dává pokyny "nabít" a poté "pal". Často jde o pokus srdce opět rozběhnout, ale také o snahu o "umravnění" srdeční činnosti.
Kardioverze se používá i v případech, kdy nemocný arytmii velmi špatně snáší a arytmie je provázena závažnými příznaky jako srdeční selhání nebo nízký krevní tlak. Před elektrickou kardioverzí je nutné nemocného na pár minut uspat, čili navodit tzv. celkovou anestezii. To se provádí podáním anestetika do žíly a nemocný tak nevnímá bolestivý záškub svalů při elektrickém výboji.
V poslední době se "terénními defibrilátory" vybavují nejen zdravotnická zařízení, ale i policie a dodávají se i do veřejných prostor. Jsou lehce ovladatelné, protože zachraňujícího vedou krok za krokem.
Zpracováno podle Prof. MUDr. Josef Kautznera, CSc, přednosty Kliniky kardiologie IKEM

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..