Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ROBERT BROWNING
Láska musí být hra vášní

Jaké jsou podmínky získání příspěvku VZP na pomůcky pro trénování paměti? Chtěli bychom je pro některé klienty našeho domova pro seniory. Jak máme postupovat, pokud se sám pojištěnec nemůže dostavit na pobočku, aby si příspěvek vyřídil?

Příspěvek až 500 Kč na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby mohou dostat klienti VZP ve věku od 65 let, a to na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností. Najdete je na webu http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/. Na výběr jsou pracovní sešity ve dvou různých stupních obtížnosti pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti, řeči a slovní zásoby, zrakově prostorových dovedností, schopnosti plánovat a rozhodovat atd. Sešity, do nichž se dají cvičení přímo vyplňovat, lze zároveň využít jako zdroj tipů pro další možnosti tréninku. Částka od VZP klientovi plně pokryje nákup sedmi sešitů.

Doklad o zaplacení daných pomůcek (ne starší než 3 měsíce) je třeba předložit do 30. 11. 2019. Příspěvek je převáděn na bankovní účet klienta. Na pobočku není nutné chodit, stačí zaslat originál dokladu o úhradě spolu s vyplněnou a podepsanou Žádostí o příspěvek z fondu prevence poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1. Je také možno využít sběrného boxu kteréhokoli klientského pracoviště a do něj vložit vyplněnou a klientem podepsanou žádost i s doklady o zaplacení, nebo vyřídit tuto záležitost za klienta přímo na pobočce – stačí mít podepsanou plnou moc (nemusí být ověřená). Pro osobní návštěvu pobočky mluví to, že se na místě dají vyřešit případné problémy: někdy u žádostí chybí např. podpis, jindy jsou přiloženy nevyhovující platební doklady...

Doklad o úhradě musí obsahovat identifikaci prodejce (IČ, název a adresa firmy), rozsah a předmět plnění (název zboží), cenu, datum vystavení dokladu a označení osoby, pro kterou je plnění určeno.

E-shop České alzheimerovské společnosti umožňuje osobní převzetí objednaného zboží (v Praze, Brně nebo Příbrami) a platbu v hotovosti, nebo si zboží necháte poslat poštou a zaplatíte bezhotovostně; faktura bude přiložena do balíčku. Není ale možné zboží objednat hromadně. Faktura musí být vždy vystavená na jméno klienta, který bude žádat o příspěvek, a musí být doložena k žádosti. Stejně tak pokladní stvrzenka při platbě v hotovosti musí umožňovat identifikaci konkrétního klienta, tj. musí zde být jeho jméno a alespoň datum narození. Požadované údaje může na stvrzenku sám klient doplnit a doklad pak podepsat.

Jestliže bude zboží hrazeno bezhotovostním převodem na účet, musíte pro získání příspěvku doložit potvrzení o úhradě, např. výňatek výpisu z bankovního účtu, ve kterém je uvedena úhrada zboží jako mínusová položka, potvrzení o provedené transakci apod. (nestačí příkaz k úhradě, protože ten nedokládá skutečnost provedení platby). Potvrzení o provedené bezhotovostní platbě musí obsahovat výše uvedené náležitosti dokladu o úhradě a dále číslo účtu, na který byla platba poukázána.

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu prevence jsou zveřejněny na našem webu a rádi vám také poradí na naší infolince 952 222 222.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..