Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MARLENE DIETRICHOVÁ
Žárlivost je vášeň, která horlivě hledá, jaké trápení by způsobila.

Česká republika se připojila k 1. světovému dni bezpečí pacientů

Bezpečí pacientů je základní součástí kvality zdravotní péče. Ne vždy to ale bohužel platí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je ve světě v průměru až jednomu pacientu z deseti ublíženo během poskytování zdravotní péče. Celkové náklady na chyby při poskytování péče dosahují celosvětově až 42 miliard dolarů ročně. Je patrné, že je zde široká oblast, kde se dá pro pacienty mnoho udělat, a kde se pro pacienty již také mnoho dělá. Přijímání kroků a opatření, které povedou k předcházení a prevenci chyb je cestou, jak zvyšovat kvalitu a standarty v poskytované zdravotní péči. I z toho důvodu se Česká republika připojila ke Světovému dni bezpečí pacientů, který připadá na 17. září.

„Světový den bezpečí pacientů je dobrou příležitostí, jak přivést pozornost na opatření, která slouží k předcházení rizik při poskytování zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví podporuje dialog mezi nemocnicemi, dobré příklady z praxe, snažíme se všestranně budovat důvěru v poskytování zdravotních služeb a zvyšovat informovanost o bezpečí pacientů. Zdravotnické zařízení je místem, kam se lidé s různými zdravotními obtížemi chodí uzdravit či zlepšit své zdraví. Zdravotnická zařízení musí přijmout taková opatření, která zajistí plné bezpečí pacientů. Ať už se jedná o systém identifikace, hygienická opatření či o prevenci pádů a úrazů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Bezpečí pacientů je nezbytností pro zdravotnické systémy kdekoli na světě. Kromě již zmíněných opatření je také důležité zapojení pacientů a posílení jejich aktivní role v léčbě. Zvýšením jejich informovanosti totiž přispívá k jejich bezpečí a zvyšování kvality péče, a to díky jejich zpětné vazbě a spolupráci.

Světový den bezpečí pacientů má sloužit právě k propojení všech aktérů ve zdravotnictví, ke sdílení zkušeností a k informování veřejnosti. Česká republika se připojením k tomuto dni řadí mezi leadery na poli bezpečí pacientů. Držíme krok s moderními trendy ve zdravotnictví a jsme připraveni k prohloubení dialogu se všemi mezinárodními aktéry, kteří se této otázce věnují.

Světový den bezpečí pacientů bude letos poprvé oficiálně připomínán v návaznosti na jeho ustanovení Světovým zdravotnickým shromážděním v květnu tohoto roku. Cílem prvního Světového dne bezpečí pacientů je zvýšit globální povědomí o bezpečí pacientů s tématem „Bezpečí pacientů: globální zdravotní priorita“.

Při příležitosti Světového dne bezpečí pacientů pořádá Ministerstvo zdravotnictví ČR několik akcí. V prvé řadě v oblasti bezpečí pacientů navazujeme aktivní spolupráci s WHO. Kancelář WHO v České republice nás v rámci celosvětové kampaně vyzvala nominovat jednoho vybraného šampiona v oblasti bezpečí pacientů. Za ČR byla šampionkou nominována vedoucí oddělení kvality zdravotních služeb Mgr. Milena Kalvachová, která již přes 20 let na ministerstvu zdravotnictví řeší kvalitu zdravotní péče a bezpečí pacientů.

V rámci Světového dne bezpečí pacientů se také uskuteční 11. výroční odborná konference Spojené akreditační komise, o.p.s. Ta se pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude konat dne 30. září 2019 v pražském hotelu Pyramida. Téma konference je „Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče“. Na konferenci vystoupí mj. ministr Adam Vojtěch s prezentací na téma „Měření kvality zdravotní péče“. Po něm přednese referáty celá řada odborníků zabývajících se různými aspekty řízení bezpečí zdravotní péče. Mezi nimi i náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, která představí prezentaci na téma „Bezpeční a kvalita ve zdravotnictví v mezinárodním a národním kontextu“.

A třetí akcí, kterou pořádáme, je společná výstava ministerstva zdravotnictví a Kanceláře WHO v ČR na téma „Mluvme o bezpečí pacientů“. Účelem výstavy je podpořit otevřenou komunikaci na dané téma a zdůraznit důležitost bezpečí pacientů. Téma výstavy v souladu s celosvětovou kampaní WHO vyzývá k otevřenému dialogu o problematice bezpečí pacientů, a to na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Cílem výstavy je především vyzdvihnout ty, jež pozitivně ovlivňují bezpečí pacientů a tím i kvalitu poskytované péče. Současně chceme  jejím prostřednictvím připomenout 10. výročí od přijetí Doporučení Rady EU o bezpečí pacientů včetně prevence a kontroly infekcí při poskytování zdravotní péče a dosavadní vývoj ČR v těchto oblastech. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 30. 9. 2019 v rámci výše zmíněné odborné konference. Výstavu zahájí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a vedoucí Kanceláře WHO v ČR Srdan Matić. Veřejnost bude mít následně možnost si výstavu prohlédnout ve foyer budovy ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí, kam se expozice přestěhuje přibližně v polovině října, a potrvá zde přibližně do poloviny listopadu 2019.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..