Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MARCUS TULLIUS CICERO
Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.

Ministr zdravotnictví podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2020

Úhradová vyhláška pro rok 2020 počítá s rekordním nárůstem úhrad ve všech segmentech zdravotní péče. Na zdravotní péči se celkem rozdělí 35 miliard korun navíc. Dnes to svým podpisem finálně stvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a odeslal vyhlášku do Sbírky zákonů.

Rozdělení úhrad v příštím roce vychází z odhadovaného růstu příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění. Očekávané příjmy v roce 2020 činí částku 350 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 19 miliard korun. Na zdravotní péči vynaloží zdravotní pojišťovny podle úhradové vyhlášky v příštím roce celkem 340 miliard korun, což je téměř o 29 miliard korun navíc. Kromě toho půjde na péči dalších 6 miliard korun nad rámec úhradové vyhlášky ze zůstatků zdravotních pojišťoven. „Celkem, v rámci úhradové vyhlášky i ze zůstatků zdravotních pojišťoven, míří příští rok za pacienty 35 miliard korun. To je skutečně nejvíce v historii,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Úhradová vyhláška plně respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Současně také počítá s dodatečným navýšením prostředků o 4,9 miliard korun, na kterém se dohodli zástupci poskytovatelů s premiérem a ministrem zdravotnictví. Důvodem je kompenzace navýšení tabulkových platů ve veřejné sféře o 1 500 korun, ke kterému došlo po dohodovacím řízení a dotýká se zejména nemocnic.

„My zastáváme názor, že pokud navýšíme jednomu segmentu, musí se navýšit všem. Tento princip musíme dodržet. Proto jsme dodatečné 4,9 miliardy rozdělili napříč všemi segmenty proporcionálně. Tedy tak, aby byl i nadále respektován výsledek dohodovacího řízení. To znamená další nárůst úhrad pro všechny segmenty v průměru o 1,5 procenta. S výjimkou domácí péče, která byla zvýhodněna již v původním návrhu vyhlášky, protože zde vnímáme určitý dluh z minulosti, kdy byla opomíjena. Domácí péči tedy navyšujeme úhrady výrazněji a směřujeme je do platů. Plat sester v domácí péči tak může vzrůst až o 10 tisíc korun měsíčně,“ uvedl ministr.

Domácí péče si v příštím roce podle úhradové vyhlášky kromě již avizovaných 340 milionů korun polepší o dalších 330 milionů. Peníze navíc směřují zejména na navýšení mzdových indexů o 35 procent, což znamená navýšení superhrubé mzdy sester o 10 tisíc korun. „V celkovém součtu, i s penězi ze zůstatků zdravotních pojišťoven, jde v příštím roce do domácí péče téměř 1 miliarda korun navíc, což meziročně znamená absolutně rekordní nárůst 42 procent,“ doplnil ministr.

V segmentu akutní lůžkové péče budou z peněz navíc navýšeny paušální úhrady i minimální základní sazby o dalších 1,5 procenta, také budou podpořeny urgentní příjmy a lékařská pohotovostní služba a navýší se i úhrady za nepřetržitý provoz ambulancí v nemocnicích. Peníze budou směřovat také na úhradu nadprodukce, tedy péči, kterou nemocnice poskytnou nad limit. V následné a dlouhodobé péči se navýší paušální úhrada za ošetřovací den i bonifikace za splnění kvalitativních kritérií, například za lepší personální (přítomnost psychologa, logopeda, ergoterapeuta, nutričního terapeuta nebo sestry specialistky na hojení ran) a technické vybavení (nižší počet lůžek na pokoji, vybavení elektricky polohovatelnými lůžky). Lůžková péče tak bude podpořena dodatečnými 3 miliardami korun. Celkově, včetně zůstatků zdravotních pojišťoven, čeká nemocnice v příštím roce nárůst o 12,2 procenta, což je 20,8 miliard korun.

Ambulantním segmentům vzrostou úhrady o dalších přibližně 1,5 procenta, která půjdou částečně do základních úhrad pro všechny a částečně do úhrady za splnění bonifikačních kritérií, jako jsou delší ordinační doby a přijímaní nových pacientů.

Šest miliard korun ze zůstatků zdravotních pojišťoven, které jdou nad rámec úhradové vyhlášky, budou zdravotní pojišťovny směřovat na vyšší kvalitu a dostupnost péče, spravedlivě napříč všemi segmenty. Tedy například budou bonifikovat malé nemocnice v oblastech s hůře dostupnou zdravotní péčí, uhradí segmentům nadprodukci, podpoří místní a časovou dostupnost, primární, následnou a domácí péči. Rozdělení těchto finančních prostředků bude zcela transparentně zaneseno do zdravotně pojistných plánů, které schvalují správní rady zdravotních pojišťoven, následně Vláda a Poslanecká sněmovna.

Vyhláška jako celek klade velký důraz na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Lidé se mohou těšit například na dostupnější stomatologickou péči, delší ordinační hodiny i nové služby praktických lékařů, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče, gynekologů i ambulantních specialistů. Významně také příští rok podporuje urgentní, tedy tu nejnáročnější, medicínu a bonifikuje zařízení, které přijmou od zdravotnické záchranné služby pacienta. Úhradová vyhláška přináší celou řadu pozitivních změn také v segmentu domácí péče. Její poskytovatelé budou například lépe placeni za péči o náročnější pacienty.

V neposlední řadě je nutné zmínit i vyjmutí diagnózy dětské mozkové obrny a dalších diagnóz získaného poškození mozku z limitů poskytovatelů fyzioterapie a hrazení výkonově zcela bez omezení. „Nově bude tedy neurorehabilitační péče u takto vážně nemocných pacientů výrazně dostupnější,“ dodal ministr.

Vyhláška bude do konce měsíce zveřejněna ve Sbírce zákonů.

 

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ
ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..