Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ARCHIMEDES
Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí.

Ministerstvo zdravotnictví a Akademie věd podepsaly smlouvu o spoluprác

Smlouvou o spolupráci dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová stvrdili společnou snahu o rozvoj zdravotnických výzkumných aktivit.

Spolupráce s Akademií věd bude spočívat ve sdílení poznatků, vzájemné diskusi a účasti na společných grantových projektech pro zvýšení úrovně poznání v oblasti zdravotnictví. Započaté spolupráce s touto největší odbornou autoritou v ČR si velice vážím. Vidím zde obrovský prostor pro vzájemnou spolupráci, například v oblasti měření pitné vody, léků a inovací,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Velmi si cením toho, že navazujeme spolupráci s tak významnou institucí, která může našim vědcům přinést cenné kontakty a rozvoj v oblasti zdravotnictví a medicíny a ve výsledku přispět i k novým léčebným postupům. Například oblast biomedicíny dnes k patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům vědeckého výzkumu,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s tím, že dohoda bude mít jistě dopad i na akademickou platformu Strategie AV21, která cílí na praktické využití výzkumu pro společnost. Jeden z jejích programů se přímo zabývá kvalitním životem ve zdraví a nemoci.

Spolupráce ministerstva a Akademie věd bude především ve formě sdílení zkušeností a dosavadních poznatků z výzkumu. Smlouva také počítá s realizací společných výzkumných aktivit včetně posilování účasti na společných grantových projektech. Obě strany se také zavázaly ke vzájemným konzultacím, diskusím a výměně zkušeností o programech účelové podpory zdravotnického výzkumu.

Dalším bodem spolupráce bude zpracování podkladů pro zadávání a přípravu strategií, koncepcí a analýz. Zejména si obě strany budou pomáhat s vyhledáváním a identifikací prioritních témat výzkumu s aplikačním potenciálem v oblasti zdravotnictví a se zpracováním odborných posudků a stanovisek včetně přípravy podkladů pro plnění legislativních či nelegislativních úkolů Vlády České republiky.

Obě strany se budou v neposlední řadě podílet na organizaci společných odborných seminářů, konferencí, kulatých stolů a dalších forem otevřené diskuse k potřebným tématům. Výstupy spolupráce budou využity pro zvýšení kvality podkladů připravovaných ze strany ministerstva nebo Akademie věd. Současně mohou sloužit pro zodpovědné rozhodování v rámci výkonu státní správy a pro další činnost pracovišť Akademie věd.

Za účelem řízení a koordinace spolupráce bude ustavena komunikační platforma, která vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností mezi ministerstvem a subjekty náležejícími do jeho působnosti a Akademií věd a jejími pracovišti. Členy platformy bude jeden zástupce za ministerstvo a jeden za Akademii věd. Jejich úkolem bude koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi obou stran, vyvíjet maximální součinnost a důsledně dohlížet na realizaci spolupráce. Minimálně jednou za kalendářní rok počínaje rokem 2020 zástupci připraví informaci o vývoji spolupráce.

Smlouva se podpisem stává účinná.

 

 

MgA. Renata POVOLNÁ
vedoucí tiskového oddělení

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..