Svátky

Dobrý večer,
dnes je čtvrtek 22.2.2024
svátek má Petr
zítra Svatopluk

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JOHN BARRYMORE
Chci najít takové jídlo, po kterém dostanu žlučníkový záchvat hned, a ne ve tři hodiny ráno.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový koncept adiktologických ambulancí

Plán Ministerstva zdravotnictví počítá s vybudováním páteřní sítě adiktologických ambulancí napříč republikou. Cílem je zajistit stabilnídostupnost specializovaných služeb pro klienty a pacienty se závislostním chováním. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rámci dnešního zahájení konference Alkohol a tabák v ČR vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil především potřebu provázanosti s páteřními provozy, kterou si nová koncepce klade za cíl.  

Hlavním cílem koncepce je vytvořit krajská komplexní ambulantní pracoviště, která by zajišťovala specializované služby pro klienty a pacienty se závislostním chováním a vybudovat tak páteřní síť těchto krajských pracovišť na území ČR. Plán krajských adiktologických ambulancí je v souladu s konceptem ambulancí s rozšířenou péčí v rámci probíhající Reformy psychiatrické péče a zároveň se strategickým rámcem Zdraví 2020 – Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 

V rámci adiktologických ambulancí bude k dispozici multidisciplinární tým odborníků jako je například psychiatr, adiktolog, zdravotní sestra, klinický psycholog, zdravotně-sociální pracovník a další. Pro pacienta budou ambulance představovat vstupní bránu do specializovaných adiktologických služeb, pro lékaře či jiné odborníky budou pak kontaktním místem, kam mohou odeslat svého pacienta.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k záměru uvedl: „Jedná se o podpůrný krok v nynějším systému poskytované péče, který umožní využít současných nástrojů v adiktologické péči efektivněji, cíleněji a ve prospěch pacienta. Koncepce současných a nově vznikajících služeb propojí jednotlivé segmenty, které aktuálně řeší péči o tyto pacienty, a celý systém tak lépe prováže.“ 

Návrh počítá s tvorbou alespoň dvaceti komplexních ambulancí, které budou dle potřeby přizpůsobeny reálným požadavkům jednotlivých krajů. „Dojde k vytvoření krajských adiktologických zdravotnických ambulancí, jinými slovy se z dnes existujících klíčových adiktologických provozů v krajích stane jasně definovaná zdravotnická páteřní síť, která bude nabízet celé spektrum zdravotně-sociálních služeb s maximálně efektivním využitím aktivních lékařských úvazků. Nejde o vymýšlení něčeho jiného, ale o stabilizaci stávajícího systému. Je důležité, aby byla situace v jednotlivých krajích adekvátně vyhodnocena, pouze tak bude možné správně nastavit financování v rámci veřejného zdravotního pojištění,“ upřesňuje záměr národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Během příštího roku budou zahájeny pilotní provozy dvou ambulancí s rozšířenou péčí specializované na adiktologii, které nastartují provoz až dvaceti ambulancí. Dále koncepce počítá se zapojením současných významných poskytovatelů péče do projektu. Právě propojení s těmito poskytovateli by mělo přinést kýžený efekt koncepce.

Celý záměr reflektuje nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, tzn. nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě komplexních ambulancí je tedy doplněním a rozšířením současné sítě a směřováním k její lepší organizaci, návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům, a především pak samotným pacientům. 


MgA. Renata POVOLNÁ
vedoucí tiskového oddělení

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..