Svátky

Dobrý podvečer,
dnes je pondělí 16.7.2018
svátek má Luboš
zítra Martina

Krátce

Somatoformní poruchy

 

Somatoformní poruchy jsou potíže charakteristické přítomností nejrůznějších tělesných příznaků bez prokázaných organických a patologických změn.

Celý článek.

Citáty

SIMONE DE BEAUVOIROVÁ
Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot.

Senát schválil spravedlivější přerozdělování pojistného

"Chceme zavést spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu nákladných diagnóz. Věřím, že novela v konečném důsledku zvýší komfort chronicky nemocných pacientů a také bude motivovat pojišťovny k rozvoji preventivních programů. Zákon reaguje na fakt, který dosud není v praxi dostatečně zohledněn, a to že chronicky nemocní pacienti představují pro systém z hlediska zdravotního pojištění vyšší náklady,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík poté, co senátoři bez pozměňovacích návrhů schválili návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Zákon, kterému již ke schválení chybí jen podpis prezidenta, zavádí spravedlivější rozdělení prostředků mezi zdravotní pojišťovny, kdy na chronicky nemocné pojištěnce pojišťovny z přerozdělování obdrží částku, která odpovídá průměrným nákladům na léčení dané chronické choroby. Zdravotní pojišťovny s vyšším podílem chronicky nemocných klientů tedy v novém systému dostanou z přerozdělování více peněz. Návrh obohacuje současný systém přerozdělování založený výhradně na demografických ukazatelích o tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny, zkráceně PCG. Nové nákladové skupiny umožní zohlednit při přerozdělování pojistného vyšší výdaje zdravotních pojišťoven, které jsou spojeny například se zvýšenou spotřebou léčivých přípravků a další péče u chronicky nemocných pacientů. Novela také zachovává systém kompenzací za mimořádně nákladné pojištěnce, přičemž jej dále rozvíjí tak, aby tyto náklady byly zohledněny ve větší míře než doposud.
Očekáváme, že reforma povede k většímu důrazu na preventivní programy zdravotních pojišťoven zaměřené na chronické nemoci zohledňované v novém systému přerozdělování, neboť vhodně organizovaná prevence může výrazně zlepšit ochranu zdraví lidí a v důsledku i snížit náklady na léčbu chronicky nemocných.
Pokud novelu zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění podepíše prezident, měla by vejít v účinnost 1. ledna 2018.


ŠTĚPÁNKA ČECHOVÁ
ředitelka odboru komunikace s veřejností
tisková mluvčí

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..