Svátky

Příjemnou noc,
dnes je úterý 16.10.2018
svátek má Havel
zítra Hedvika

Krátce

Somatoformní poruchy

 

Somatoformní poruchy jsou potíže charakteristické přítomností nejrůznějších tělesných příznaků bez prokázaných organických a patologických změn.

Celý článek.

Citáty

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Nebe o sobě nevykládá, že je vysoké. 

DĚTI SI NEJČASTĚJI UBLÍŽÍ V LÉTĚ

Preventivní projekt VZPoura úrazům už oslovil 35 tisíc školáků a získal cenu

Více než 210 tisíc dětských klientů VZP končí ročně v péči lékařů kvůli různým zraněním. Náklady na jejich léčbu přesáhly v loňském roce 557 milionů korun, což je oproti roku 2015 téměř 8% nárůst. Nejčastěji si děti a dospívající lidé ublíží v letních měsících – souvisí to s tím, že mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých. VZP se snaží s dětskými úrazy bojovat za pomoci projektu VZPoura úrazům, kdy její hendikepovaní zaměstnanci besedují se školáky a varují je před rizikovým chováním. Tento projekt pokračuje i o prázdninách.
 
Většina dětských úrazů naštěstí není natolik závažná, aby si vyžádala hospitalizaci. Přesto ale ročně končí s poraněním na nemocničním lůžku kolem 15 tisíc dětí. Nejvíce takových případů lékaři vykazují v době od června do srpna. Následující tabulka přesně ukazuje, které části těla jsou úrazem postiženy nejčastěji.

Počty dětských úrazů a náklady na jejich léčbuRok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Pacienti

Náklady v Kč

Pacienti

Náklady v Kč

Pacienti

Náklady v Kč

Poranění hlavy

57 155

124 530 000

56 778

112 444 000

58 176

119 001 000

Poranění krku

5 314

10 113 000

4 945

9 211 000

5 101

8 411 000

Poranění hrudníku

5 784

12 281 000

5 719

14 370 000

5 603

14 813 000

Poranění břicha‚ dolní části zad a pánve

7 896

22 957 000

7 778

24 907 000

8 002

23 494 000

Poranění ramene a paže

10 910

31 837 000

10 839

31 323 000

11 131

34 189 000

Poranění lokte a předloktí

25 980

51 367 000

25 474

50 148 000

26 797

55 445 000

Poranění zápěstí a ruky

65 383

66 091 000

64 909

67 147 000

66 768

72 017 000

Poranění kyčle a stehna

5 253

15 462 000

5 130

14 908 000

5 145

12 161 000

Poranění kolena a bérce

30 188

72 385 000

30 351

73 522 000

30 659

78 221 000

Poranění kotníku a nohy pod ním

53 624

59 962 000

54 575

60 788 000

55 913

66 763 000

Poranění postihující více částí těla

972

24 304 000

1 011

21 415 000

988

22 432 000

Poranění neurčené části těla

485

737 000

587

777 000

569

1 484 000

Účinky cizího tělesa vniklého do těla

6 500

9 037 000

6 488

7 865 000

6 572

8 529 000

Popáleniny a poleptání podle lokalizace

4 752

15 240 000

4 706

13 826 000

4 953

16 674 000

Popáleniny a poleptání oka a vnitř. orgánů

613

1 326 000

553

1 352 000

489

1 158 000

Popáleniny a poleptání mnohočetné

922

17 388 000

827

12 454 000

906

22 352 000

CELKEM*

212 044

535 016 000

210 984

516 458 000

217 550

557 142 000


Celkové číslo ve sloupcích Pacienti uvádí počet zraněných osob ve věku 0-19 let, nikoliv počet zranění – u jednoho klienta mohli lékaři vykázat více různých poranění.


Projekt VZPoura úrazům má za cíl varovat děti hlavně před těmi situacemi, při nichž by si mohly způsobit zdravotní újmu s následky na celý život. O nebezpečích s nimi do škol, ale třeba i na letní tábory jezdí besedovat ambasadoři projektu. To jsou pracovníci VZP, kteří sami při úrazu utrpěli zranění, které jim způsobilo celoživotní hendikep. Ve školním roce 2017/2018 vstoupí VZPoura úrazům do již třetího roku existence. Za dobu trvání zvládli ambasadoři již 480 besed s více než 35 tisíci dětí. Letos o prázdninách už navštívili 12 z 16 plánovaných letních táborů.
Na zájem škol o besedy si projekt rozhodně nemůže stěžovat. Ostatně rezervační systém, který je nyní otevřen až do prosince, se velmi rychle plní. Kvalitu a přínos projektu potvrzuje i to, že letos v květnu byl vyznamenán zvláštní cenou poroty v soutěži personálních projektů HREA EXCELLENCE AWARD 2016. Porota ocenila zejména přínos v oblasti sociální odpovědnosti i faktické výstupy týkající se prevence a předcházení úrazům u dětí a mládeže. 
TOP 5 nejnákladnějších dětských úrazů

 

  1. Toxické účinky žíravých látek                    chlapec 2 roky            2 791 240 Kč
  2. Zlomenina bérce včetně kotníku                dívka 13 let                2 128 839 Kč
  3. Popálení více částí těla                              chlapec 12 let             1 303 411 Kč
  4. Poranění nitrobřišních orgánů                    chlapec 18 let             1 251 765 Kč
  5. Nitrolební poranění                                   chlapec 10 let             1 008 085 Kč

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..