Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MARCUS TULLIUS CICERO
Poutem společnosti je rozum a řeč.

Za dialýzu dá VZP 3,8 miliardy. Nově zaplatí lékařům za pomoc s rozšířením transplantací

Lidé, jimž selžou ledviny a následně jsou dlouhodobě na dialýze, žijí kratší dobu, jejich život je po zdravotní stránce méně kvalitní a péče o ně je dražší než u těch, kteří podstoupí transplantaci. VZP proto v současnosti odstartovala pilotní projekt, který má vést k tomu, aby transplantací přibylo. Vybraná zdravotnická zařízení budou moci získat více peněz, pokud budou doporučovat pacienty s chronickým selháním ledvin na čekací listiny na transplantaci nebo aktivně vyhledají živé dárce. V loňském roce absolvovalo dialýzu 6 446 klientů VZP a transplantaci ledvin podstoupilo 262 pojištěnců nejsilnější tuzemské pojišťovny.

VZP nyní na pilotní projekt upozorňuje proto, že právě v uplynulých dnech byla do programu zařazena první zdravotnická zařízení. Shodou okolností navíc na čtvrtek 8. března připadá Světový den ledvin. Celý projekt poběží dva roky a definitivní vyhodnocení je naplánováno do dubna 2020.

Počet klientů VZP na dialýze je v posledních pěti letech zhruba stejný a výrazně se nemění ani počet transplantací. Průměrné náklady na dialyzovaného pacienta ovšem rostou, loni byly už 594 tisíc korun.

Dialýza v důsledku chronického selhání ledvin u klientů VZPRok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017*

Počet pacientů

6 551

6 444

6 485

6 456

6 446

Náklady celkem v Kč

3 358 479 000

3 512 300 000

3 513 866 000

3 623 517 000

3 831 673 000

Průměr na pacienta v Kč

513 000

545 000

542 000

561 000

594 000Náklady na transplantaci a související hospitalizaci jsou sice jednorázově o něco vyšší – loni dosáhly 755 tisíc korun – v následujících letech ale dramaticky klesají. To už dříve ukázala podrobná analýza.

Transplantace ledvin klientům VZPRok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017*

Počet pacientů

297

303

295

287

262

Náklady celkem v Kč

189 259 000

205 671 000

209 863 000

194 344 000

197 923 000

Průměr na pacienta v Kč

637 000

679 000

711 000

677 000

755 000

Zapojení do právě odstartovaného pilotního projektu nabízí VZP všem poskytovatelům nefrologické a hemodialyzační péče a specializovaným transplantačním centrům, která provádějí transplantace ledvin.
________________
*Jde o předběžné údaje, které se ale již výrazně nezmění

Nefrologická a hemodialyzační pracoviště mohou získat bonifikaci 10 tisíc korun, pokud u pacienta, který doposud není zařazen na čekací listinu na transplantaci, provedou vyšetření umožňující ho do pořadníku zařadit. Ještě o pět tisíc korun více získají, půjde-li o pacienta, který doposud nepodstoupil dialýzu. Cílem je motivovat zdravotnická zařízení, aby včas zařazovala na čekací listinu maximum pacientů.

Transplantační centra mohou získat za vyhodnocení a verifikaci žádosti o zařazení příjemce na čekací listinu nebo živého dárce rovněž 10 tisíc korun. Za vyšetření živého dárce, který doposud není zařazen na seznamu dárců, je stanovena bonifikace 20 tisíc korun. Projekt bude hrazen ze základního fondu zdravotního pojištění a není finančně limitován.

Ekonomická výhodnost je jen jedním, nikoliv však nejdůležitějším důvodem, proč se VZP do pilotního projektu pustila. Zásadní je přínos pro nemocné. S transplantovanou ledvinou se dožívají vyššího věku, než kdyby zůstali na dialýze, doba přežití je až dvojnásobná. Není výjimkou, že se nemocní s transplantovanou ledvinou dožívají seniorského věku a řeší stejné problémy jako jejich zdravější vrstevníci. Po transplantaci navíc odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, kde mohou nemocní jen ležet a čekat, až se jim vyčistí krev. Na tu musejí navíc často dojíždět. To vše jim znemožňuje vést normální život.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..