Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

EMIL ZOLA
První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.

Jak VZP postupuje při vracení částek nad limit doplatků za léky, jde-li o dítě, a kdy je termín jejich splatnosti?OTÁZKA TÝDNE:

Jak VZP postupuje při vracení částek nad limit doplatků za léky, jde-li o dítě, a kdy je termín jejich splatnosti?

ODPOVĚĎ:
Do limitu započitatelné doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou evidovány na tzv. číslo pojištěnce (většinou rodné číslo). Přeplatky nad zákonem stanovený limit jsou tedy určeny vždy tomuto konkrétnímu pojištěnci. Platí to i v případě nezletilého dítěte do 18 let, ačkoli pochopitelně samo doplatky na léky (většinou) neplatí, ale platí je jeho zákonní zástupci.

Při evidenci doplatků vychází VZP z údajů, které získává od lékáren. Informace o přeplatku nad limit je vždy zasílána příslušnému pojištěnci obyčejným (ne doporučeným) dopisem a na jeho adresu uvedenou v registru pojištěnců je zaslána i poštovní poukázka. Tu Česká pošta vyplatí zákonnému zástupci adresáta, pokud doloží, že adresátem je osoba, za kterou je oprávněn jednat jako zákonný zástupce (rodič) nebo opatrovník či poručník. Musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu apod., nebo ověřené kopie těchto dokladů. Na kterékoliv poště si také rodič může nechat vystavit Průkaz příjemce (zmocněnce), který opravňuje k vyzvedávání zásilek i finančních částek pro nezletilého.

Pojištěnec ale může pojišťovnu požádat o zasílání přeplatků bankovním převodem na číslo svého účtu. Nadlimitní doplatky evidované na nezletilé dítě může VZP zasílat na bankovní účet jeho zákonného zástupce, pokud tento vyplní Žádost o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet a předloží potřebné doklady. VZP samozřejmě nemá evidenci zákonných zástupců svých nezletilých klientů, takže je nutné vztah k dítěti doložit. Žádost je možno podat na každé pobočce VZP.

Přeplatek je pojišťovna povinna pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci vrátit do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Překročení limitu neznamená, že pojištěnec už dál doplatky na léky neplatí. Pojišťovna mu ale v následujících čtvrtletích daného roku zaplacené započitatelné doplatky vrací, opět do 60 dnů po uplynutí každého takového čtvrtletí. Částku, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, pojišťovna uhradí do 60 dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

Připomínáme, že pro rok 2017 byl limit 2 500 Kč pro pojištěnce do 18 let a nad 65 let, pro všechny ostatní 5 000 Kč. Až s účinností od 1. 1. 2018 jsou roční ochranné limity sníženy na 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců ve věku nad 65 let, resp. na 500 Kč nad 70 let, u ostatních pojištěnců zůstává nastavený na 5 000 Kč.

Přeplatky nad zákonem stanovený limit jsou vždy zasílány automaticky, pojištěnec o ně nemusí žádat, ani nemusí sledovat jejich výši. Výši svých zaplacených doplatků však snadno zjistí v aplikaci Moje VZP, kam se může přihlásit každý dospělý pojištěnec VZP. Může si zde také zřídit tzv. zástupnictví, díky kterému pak bude mít zpřístupněné údaje i o svých nezletilých dětech (případně i dalších blízkých osobách, které mu k tomu dají plnou moc). Zástupnictví je dokonce možno zřídit i v případě, že pojištěncem VZP je jen nezletilé dítě (či jiná zastupovaná osoba) a nikoli žadatel.Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..