Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GIOVANNI GIACOMO CASANOVA
Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem. 

Doporučení k prevenci a k péči o vlastní zdraví Na co máme nárok a co dělat, abychom zůstali co nejdéle zdraví

Preventivní prohlídky plně hrazené pojišťovnou

Součástí péče o vlastní zdraví je prevence. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná.

Máte nárok na

     všeobecnou preventivní prohlídkuu praktického lékaře – 1x za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)

     gynekologickou preventivní prohlídku– každoročně od 15 let

     stomatologickou prohlídku– 2x ročně (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka)

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé ještě nemají žádné příznaky či potíže.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

     screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – od 45 let 1x za dva roky

     screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně; od 55 let 1x za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích 1x za 10 let

     screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku na akreditovaných pracovištích - od 15 let 1x ročně


Obsah preventivní prohlídky

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Nezapomeňte se na preventivní prohlídku předem objednat, aby vám lékař mohl případně dát žádanku k odběru krve nebo pro další stanovená vyšetření. Přinést budete muset vzorek moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

Součástí preventivní prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření (resp. jejich zajištění, pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny). Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření glykémie. Věk, kdy se pacientovi která vyšetření provádějí, najdete v našem harmonogramu péče pro jednotlivé věkové skupiny.

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

Více informací najdete na www.vzp.cz nebo na stránkách své zdravotní pojišťovny.

Harmonogram preventivních prohlídek pro dospělé

Muži
* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

každé dva roky

preventivní prohlídka u praktického lékaře

dvakrát ročně

stomatologické vyšetření

každé dva roky

orientační chemické vyšetření moči*

v 18, 30, 40, 50 a 60 letech

vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi*

v 18 a 30 letech, od 40 let každé dva roky

kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)*

od 40 let každé čtyři roky

vyšetření EKG*

od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za 2 roky

test okultního krvácení ve stolici – TOKS

od 55 let každých deset let

endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)

od 50 let každé čtyři roky

vyšetření funkce ledvin (u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi)Ženy
* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

každé dva roky

preventivní prohlídka u praktického lékaře

dvakrát ročně

stomatologické vyšetření

každé dva roky

orientační chemické vyšetření moči*

jedenkrát ročně

preventivní gynekologická prohlídka

v 18, 30, 40, 50 a 60 letech

vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi*

v 18 a 30 letech, od 40 let každé dva roky

kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)*

od 25 let

klinické vyšetření prsů* (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

od 40 let každé čtyři roky

vyšetření EKG*

od 45 let každé dva roky

mamografické vyšetření

od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za 2 roky

test okultního krvácení ve stolici – TOKS

od 55 let každých deset let

endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)

od 50 let každé čtyři roky

vyšetření funkce ledvin (u pacientek trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi)
Primární prevence = souhrn postupů a opatření na podporu zdraví   

Zdravý životní styl

     Primární prevence je souhrn postupů a opatření na podporu zdraví, pro předcházení nejzávažnějších nemocí, nejčastějších příčin invalidity a úmrtnosti.

     Nejedná se o jednorázové záležitosti, jedná se o systematický přístup, způsob života, životní filosofii. Zahrnuje zejména zdravou výživu, pohybovou aktivitu a péči o duševní rovnováhu.

Výživa

     Zdravý životní styl zahrnuje zdravou výživu, která by měla být pestrá svým složením a redukovaná v kalorickém příjmu, s omezením podílu živočišných tuků, červeného masa, s obsahem ryb a se zvýšeným obsahem obilné vlákniny, olivového oleje, listové zeleniny (středomořská dieta). Spotřeba alkoholu by měla být redukována.

Neexistují podklady pro doporučení každodenní konzumace alkoholu.

Kouření

     Kuřáctví zvyšuje jednoznačně riziko jak kardiopulmonálních, tak nádorových onemocnění a je třeba ho jednoznačně odmítnout.

     Tabák zabíjí až polovinu svých uživatelů – téměř 6 milionů lidí ročně. Více než 600 000 úmrtí je záležitostí nekuřáků vystavených pasivnímu kouření.

     Již po roce bez kouření klesá riziko kardiovaskulárních onemocnění na polovinu, riziko iktu se vrací na úroveň nekuřáků po 5–15 letech, riziko rakoviny plic klesá na polovinu rizika u kuřáků po 10 letech nekouření; zároveň klesá riziko rakoviny úst, hrdla, jícnu, močového měchýře, dělohy a slinivky.

Pohybová aktivita

     Přiměřená pohybová aktivita je zdá se nejvýznamnější součástí primární prevence.

     Doporučení WHO pro dospělé: 3 hodiny týdně nebo 30 min fyzické námahy denně

     Děti: 1 hodina denně

Vyvážený poměr práce a odpočinku, stresu a relaxace

     Péče o duševní rovnováhu je velmi důležitá, ale často nejsložitější. Optimalizaci poměru mezi prací a odpočinkem, stresem a relaxací musí každý zvládnout sám.


     Pracovní prostředí a škola představují významnou zátěž. Naopak, správnými režimovými opatřeními pracoviště či školy může být tento faktor výrazně pozitivně ovlivněn.


Uvědomělá prevence onemocnění a úrazů, omezování rizik

     Do prevence patří i uvědomělá prevence onemocnění a úrazů, omezování rizik a dodržování zásad bezpečí při práci, cestování, při sportu – nezdravé riskování.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..