Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je pondělí 22.7.2019
svátek má Magdaléna
zítra Libor

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

G. Pompidou
Příčiny, které mohou zruinovat muže jsou tři: ženy, hazard a bezmezná důvěra k odborníkům.

Jaké pojištění mají v ČR cizinci z mimoevropských zemí

OTÁZKA TÝDNE:
Jaké zdravotní pojištění mají v ČR cizinci z mimoevropských zemí, kteří zde pobývají, resp. pracují?

 

ODPOVĚĎ:
Cizinci ze země mimo EU jsou povinni předkládat při žádosti o vízum či o prodloužení pobytu doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tím dokládají zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, včetně nákladů spojených s repatriací do státu, jehož cestovní doklad vlastní. Musí to ale být pojištění od řádné pojišťovny, která má licenci na pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, nikoli úrazové, odpovědnostní či jiné pojištění. Musí také obsahovat asistenční službu, která komunikuje se zdravotnickým zařízením a garantuje úhradu.

 

Podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky se za doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči čerpanou po dobu jeho pobytu na území, včetně nákladů spojených s repatriací, s pojistným krytím alespoň 1 500 000 Kč (60 000 eur).
Je-li o vízum k pobytu nad 90 dní žádáno na území ČR nebo v případě žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR, musí mít cizinec cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, které bylo uzavřeno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. Pojistná smlouva také nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným.

 

Při pobytu do 90 dnů je třeba prokázat, že cizinec má dostatečné a platné cestovní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím. Minimální pojistné krytí je 30 000 eur.
Komerční zdravotní pojištění si cizinec může v ČR uzavřít u řady pojišťoven – musí ale jít o pojišťovny, které mají příslušnou licenci. Seznam řádných pojišťoven a zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webu ČNB. Jednou z nich je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny – Pojišťovna VZP, a. s. Poskytuje několik typů zdravotního pojištění cizinců, včetně pojištění komplexní péče, což je produkt prakticky shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Zdravotní pojištění cizinců u Pojišťovny VZP splňuje veškeré podmínky zákona o pobytu cizinců na území ČR a je samozřejmě uznáváno cizineckou policií. Nesplnění povinnosti mít zdravotní pojištění může být nejen důvodem k pokutě při kontrole, ale i důvodem ke zrušení platnosti vydaného oprávnění k pobytu na území ČR.

 

Doklad o zdravotním pojištění se nevyžaduje, pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem. Může se také jednat o cizince, který je pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., tedy stejně jako běžný občan. Takto pojištěn může být cizinec ze zemí mimo EU, má-li v ČR trvalý pobyt (či se jeho pobyt považuje za trvalý – např. žadatelé o mezinárodní ochranu a jejich děti narozené na území ČR), nebo je-li zaměstnán u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Vybrat si pak může kteroukoli z českých zdravotních pojišťoven a ta ho vybaví svým průkazem pro cizince pracujícího nebo bydlícího v ČR.

 

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..