Svátky

Dobré ráno,
dnes je úterý 24.11.2020
svátek má Emílie
zítra Kateřina

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MIGUEL DE CERVANTES y SAAVEDRA
Mezi Ano a Ne ženy se nevejde ani špendlík.

Adiktologie „slaví“ 70 let od zahájení léčby závislostí v Apolináři

Před 70 lety, 7. září 1948, zahájilo pod vedením MUDr. Jaroslava Skály v budově u kostela sv. Apolináře činnost protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.Oddělení se postupně rozšiřovalo a vznikaly zde unikátní léčebné programy, většinou první svého druhu v České republice, ale i ve světě. Například první protialkoholní záchytná stanice (1951) nebo ambulance pro závislosti u dětí (1957). „V roce 1997 přibyl první oficiální metadonový substituční program na území ČR a o pět let později ambulance pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také KLUS, nejstarší, nepřetržitě činný socioterapeutický klub pro závislé v ČR,“ vypočítává mezníky v činnosti protialkoholního centra prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, která byla v Apolináři založena v roce 2012.Významným léčebným programem, o nějž se původní protialkoholní oddělení rozšířilo, byla specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu, která vznikla v roce 1971 v Lojovicích. Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů (doporučenou délkou 17 týdnů) na lůžkovém oddělení a v ambulanci.„Léčba závislosti u žen tvoří jedno z ohnisek činnosti kliniky – a to jak v samotném léčebném provozu a rehabilitaci, tak i ve výuce a výzkumu. Navazujeme zde na velmi úspěšnou práci dr. Luďka Kubičky, který se výzkumem specifik ženské léčby systematicky zabýval právě na souboru pacientek léčících se na oddělení vzniklém v roce 1971. Do výzkumu zapojujeme již studenty a např. na fenomén tzv. zelených vdov nebo specifika osamělého pití u žen bylo zaměřeno již několik diplomových prací,“ doplňuje primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Petr Popov. Na ženském oddělení se podařilo také úspěšně implementovat profesi adiktologa – na příkladu naší úspěšné absolventky Anny Vondrové lze demonstrovat cestu těchto nových zdravotnických profesionálů k pacientům.Odborníci v dané oblasti stále zaznamenávají předsudky, a přestože se ženský alkoholismus nevyhýbá žádné společenské skupině, jsou pacientky laickou i odbornou veřejností stigmatizovány. „Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. K překážkám v léčbě patří také jejich těhotenství či péče o dítě,“ vysvětluje PaedDr. Jiří Heller, psychoterapeut ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.Klinika při léčbě ženské závislosti na alkoholu nezůstala pouze u své tradiční disciplíny, kterou je léčba chronických uživatelek. Nově se zabývá také prevencí a ženám jsou věnovány samostatné části nového webu www.alkoholpodkontrolou.cz. Součástí poslední kampaně zaměřené na souvislost mezi pravidelným pitím a rizikem vzniku rakoviny byla témata spojená např. s rakovinou prsu a dalšími onemocněními.Každá desátá dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy. 

DATAPoměr závislostí u žen léčených na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v roce 2017

·         50 % léčených žen bylo závislých čistě na alkoholu

·         25 % pacientek udávalo při přijetí problémy s alkoholem, ale ve skutečnosti šlo buď o kombinovanou závislost na ilegálních drogách a alkoholu, nebo o zkříženou závislost a přechod od ilegálních drog k alkoholu

·         15 % žen mělo kombinovanou závislost na alkoholu a návykových lécích (často při přijetí udávají buď pouze problém s léky, nebo s alkoholem)

·         10 % tvořily pacientky se závislostí na stimulanciích – zpravidla v kombinaci s THC a alkoholem –, nebo opiátech

·         novinkou byly 2 pacientky ve středním věku s trvajícím zneužíváním kanabinoidů (při dominující závislosti na alkoholu)Věk léčených žen (prvoléčba)

·         60 % ve věku 36–55 let

·         14 % nad 60 let; dvě třetiny z nich léčbu řádně dokončily s výrazným zlepšením somatického stavu i kognitivních funkcí

·         33 % mladších 35 let; polovinu z nich tvoří pacientky s aktuální závislostí na ilegálních drogách nebo ty, které se s ní již dříve léčily; druhá polovina pacientek má kombinaci závislosti na alkoholu nebo lécích a poruchy příjmu potravyŽeny jsou více ohroženy alkoholismem než muži

·         Čím dříve začne mladá žena pít, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti.

·         Závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu.

·         Ženské tělo má větší zastoupení tuků a má menší játra, nižší obsah vody v těle a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludku, proto se žena rychleji opíjí a déle opilá zůstává.

·         Pokud žena pije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (0,5 litru 12° piva, 0,2 litru vína), může být již její zdraví ohroženo (u mužů je to od 40 gramů).

·         Po delší době pití dochází u ženy rychleji k jaterním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku, je vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, zlomeniny kostí a rozvíjejí se aktivněji duševní onemocnění.

·         Populace žen závislých na alkoholu mládne – zatímco v minulosti byl průměrný věk pacientek alkoholiček kolem 30–40 let, tato hranice postupně klesá.

·         Rizikové jsou často psychicky náročné profese, např. zdravotní sestry, učitelky, lékařky, soudkyně...

·         Odborníci také upozorňují na nebezpečný fenomén tzv. nárazového pití, který u žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, sexuálně přenosných chorob, srdečních problémů nebo nechtěného těhotenství.

 

Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..