Svátky

Dobré dopoledne,
dnes je středa 7.6.2023
svátek má Iveta a Slavoj
zítra Medard

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

OTTO VON BISMARCK
Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. 

Preventivní onkologická prohlídka pro každého

 

OTÁZKA TÝDNE:

 

Jaká konkrétní vyšetření jsou obsahem preventivní onkologické prohlídky, na kterou dává VZP příspěvek, a kde bych tuto prohlídku mohl absolvovat?

 

ODPOVĚĎ:

Onkologickou prohlídku, která je nad rámec zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a hradí si ji klient s tím, že na ni dostane příspěvek z fondu prevence, musíte absolvovat v některém ze spolupracujících onkologických pracovišť, s nimiž má VZP na tento projekt uzavřenou smlouvu. Najdete je v Praze, Brně, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem a Novém Jičíně.

Obsah prohlídky vždy stanovují tamní odborníci pro každého zájemce individuálně. Při výběru vhodných vyšetření se zohledňuje to, jaká je vaše rodinná anamnéza (výskyt onkologických onemocnění v rodině) a aktuální zdravotní stav. Krom toho některá vyšetření samozřejmě mohou být provedena pouze mužům a některá jen ženám. Do prohlídky nebudou zařazena ta preventivní onkologická vyšetření, která jste již v nedávné době absolvoval (je nutné předložit příslušnou lékařskou zprávu s výsledky).

Je tedy třeba počítat s tím, že se budete muset k lékaři dostavit opakovaně. Při prvním kontaktu budou dohodnuta vyšetření, která máte absolvovat, pak budete muset přijít na odběry a vlastní vyšetření a následně kvůli vyhodnocení výsledků. Může vás čekat např. odběr krve a provedení laboratorních testů (krevní obraz, sedimentace, CRP, cholesterol, jaterní testy atd.), vyšetření moči, EKG, rentgen plic, ultrazvukové vyšetření břicha, test na okultní krvácení do stolice, vyšetření vybraných nádorových antigenů, ultrazvuk varlat a vyšetření PSA (prostatický specifický antigen), ženy zase ultrazvukové nebo mamografické vyšetření pro vyloučení rakoviny prsu apod.Na základě vyhodnocení všech provedených vyšetření vám pak bude předána lékařská zpráva. Měl byste ji předat svému registrujícímu praktickému lékaři, mj. proto, aby vás v krátkém časovém odstupu neposílal na vyšetření, která jste již v rámci této prohlídky absolvoval (to se týká zejména žen a jejich screeningového mamografického vyšetření, kde se musí dodržovat stanovené intervaly). Jinak ale provedení této preventivní onkologické prohlídky neruší nárok na pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Výhodné je, že tento náš preventivní program je komplexní a navíc má nižší věkový limit, než platí u existujícího onkologického screeningu – mamografický začíná ve věku 45 let, screening karcinomu tlustého střeva a konečníku v 50 letech. A vyšetření pro vyloučení karcinomu prostaty se v rámci screeningu (tedy u bezpříznakových mužů) neprovádí. Projekt preventivních onkologických vyšetření mohou využít pojištěnci VZP již od 35 let, bez horní věkové hranice. Není ale určen lidem, kteří mají onkologický nález, resp. u nich již probíhá léčba onkologického onemocnění.

Provedená vyšetření si uhradíte v hotovosti, přímo ve spolupracujícím pracovišti. Obdržíte doklad o úhradě a lékařem vyplněný a potvrzený voucher. Tyto doklady přiložíte k žádosti o příspěvek. Jeho výše může být maximálně 2 500 Kč (pokud by zaplacená částka byla nižší, tak bude příspěvek pouze ve výši skutečně vynaložených nákladů). Žádost o příspěvek je možné podat do 3 měsíců od data vystavení platebního dokladu, nejpozději do 30. 11. 2018, nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu. Příspěvek dostanete na svůj bankovní účet.

Můžeme ještě připomenout, že mužům ve věku od 50 do 66 let nabízíme i příspěvek na prevenci rakoviny prostaty a ženám od 30 do 45 let příspěvek na prevenci rakoviny prsu.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..