Svátky

Dobré dopoledne,
dnes je středa 7.6.2023
svátek má Iveta a Slavoj
zítra Medard

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

BARNES BARNABE
Láskou se trefujeme do druhého tak, abychom ho zasáhli na nejcitlivějším místě. 

Evropské protipadělkové nařízení přinese pacientům ochranu před falešnými léky, v účinnost vstoupí již 9. února

V sobotu 9. února 2019 vejde v účinnost prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv. Jeho cílem je ochránit pacienty všech evropských zemí před padělanými léčivými přípravky. Na základě nařízení dojde k vytvoření a spuštění systému na ověřování pravosti léčiv napříč všemi členskými státy. Do českého práva ho zavádí novela zákona o léčivech, která je nyní před podpisem prezidenta republiky. „V některých zemích EU problém s padělanými léčivy nabírá na významu. Přestože se problémy v této oblasti zatím České republiky nedotýkaly, s ohledem na fungování volného trhu nelze vyloučit změnu této situace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ochrannými prvky musí být v souladu s nařízením opatřeny obaly humánních léčivých přípravků, které budou vyrobeny po 9. únoru a jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a v některých případech i obaly volně prodejných léčivých přípravků. Při výrobě léčivého přípravku se balení opatří identifikátorem, který musí výrobce zaevidovat do příslušných úložišť. Při výdeji, zejména v lékárnách, následně dojde prostřednictvím elektronického systému k ověření pravosti léku. Lékárny, které nebudou schopny ověřit identifikátor v systému úložišť z důvodu, že jej výrobce na obal léčivého přípravku neuvedl nebo uvedl chybně či případně opomněl vložit identifikátor do elektronického úložiště, budou moci lék vrátit svému dodavateli. 

S ověřováním jedinečného identifikátoru souvisí zřízení systému úložišť, do nichž budou výrobci vkládat identifikátory jednotlivých léčivých přípravků. Poprvé v historii EU připadla povinnost takový systém vytvořit a zavést do praxe samotným regulovaným subjektům. V České republice proto vznikla Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv. Jejími zakládajícími členy jsou asociace farmaceutických společností, asociace distributorů i Česká lékárnická komora. Tyto subjekty se účastnily vyjednání o podobě nařízení již na půdě EU. „Věřím, že Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv učinila maximum pro splnění svých povinností vyplývajících z nařízení EU. Není ale možné, aby pacient nedostal svůj lék, pokud by systém nefungoval. Otevřeným dopisem jsem tedy požádal lékárníky, aby v případě, že se jim po 9. únoru nepodaří balení ověřit a jsou si jisti jeho pravostí – např. odebírají od prověřeného distributora, léčivý přípravek pacientovi vydali,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Otevřený dopis je zveřejněn na stránkách ministerstva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový a technicky náročný systém, prosadilo ministerstvo zdravotnictví v Parlamentu pro lékárny roční odklad sankcí. „Obdobně jako lékaři u eReceptu, lékárníci budou mít rok na to, aby se s novým systémem seznámili v praxi a odladili technické problémy. Není to nic neobvyklého, k odkladu sankcí či pozvolnému startu systému přistoupila řada zemí EU,“ dodal ministr.

„Rádi bychom období odložených sankcí v rámci kontrolní činnosti v lékárnách a u distributorů využili k edukaci těchto subjektů a k nastavení plnění povinností z nařízení správným způsobem, aby v období účinnosti sankcí byly překonány začátečnické potíže. Edukační činnost provádíme průběžně již několik let. Jde nám o kultivaci systému a jeho plynulý náběh,“ uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Evropské nařízení také mění dosavadní systém distribuce vakcín. Ministerstvo do protipadělkové novely navrhlo, v mantinelech evropských požadavků, maximum možných výjimek, aby zachovalo přímou distribuci vakcín do ordinací lékařů. Poslanci však tento rozsah ještě rozšířili a výsledná novela tak plně zachovává současný systém, tedy distribuci vakcín přímo do ordinací lékařů. „Odborná lékařská společnost upozorňovala na vážná rizika, která by distribuce vakcín do lékárny a pak až pacientem do ordinace znamenala. Myslím si, že ostatní členské státy přistoupí k podobným krokům. Je to rozhodně v zájmu pacienta,“ vysvětlil ministr Adam Vojtěch.Otevřený dopis ministra zdravotnictví všem lékárníkům je uveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde.

 

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ
ředitelka Odboru komunikace s veřejností
tisková mluvčí

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..