Svátky

Dobrý večer,
dnes je čtvrtek 30.11.2023
svátek má Ondřej
zítra Iva

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Platón
Všechno, co chceš, budeš mít, nešťastniče!

PROČ NENÍ V APLIKACI MOJE VZP TAKY UVEDENO, KOLIK ZA MĚ ZAMĚSTNAVATEL ODVÁDÍ NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ?

OTÁZKA TÝDNE:

Proč není v aplikaci Moje VZP taky uvedeno, kolik za mě zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění?

ODPOVĚĎ:

Přehled konkrétních plateb pojistného, které přímo za vás zaměstnavatel odvádí, nemůže být v aplikaci Moje VZP uveden, protože pojistné za své zaměstnance odvádějí zaměstnavatelé pojišťovně hromadnou částkou. To znamená, že VZP (ani žádná jiná zdravotní pojišťovna) neeviduje pojistné zaplacené za jednotlivé zaměstnance, ale eviduje u každého zaměstnavatele úhradu pojistného v úhrnu za všechny jeho zaměstnance, kteří jsou pojištěnci dané pojišťovny.

Jako zaměstnanec si v aplikaci Moje VZP můžete ověřit, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil ke zdravotnímu pojištění. Jestliže zjistíte, že váš zaměstnavatel zde není uveden jako plátce (což znamená, že vás nepřihlásil), máte povinnost pojišťovnu o svém nástupu do zaměstnání neprodleně informovat.

Pokud by se stalo, že zaměstnavatel neodvádí pojistné, nebude pojišťovna v žádném případě vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnanci, ale vždy jen po zaměstnavateli. Když zaměstnavatel neplní své závazky, není sám pojištěnec nikterak sankcionován. Na tyto případy se ani nevztahuje požadavek "bezdlužnosti" klienta, žádajícího o některý z příspěvků VZP (bezdlužnost se zjišťuje pouze u plátce pojistného, a je-li pojištěnec zaměstnán, není plátcem on, ale jeho zaměstnavatel).

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z jeho vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Jednu třetinu této částky srazí zaměstnanci z platu, zbývající dvě třetiny uhradí ze svých prostředků a vše odvede na účet zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec pojištěn. Proto je tak důležité včas zaměstnavateli případnou změnu pojišťovny ohlásit.

Platby pojistného si v aplikaci Moje VZP mohou ověřit tzv. samoplátci, tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). OSVČ platí pojistné ve vypočtené výši dle svých příjmů v předchozím roce, resp. nejméně částku ve výši vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, kterým je průměrná mzda. Pro OBZP stanoví výši pojistného přímo zákon, neboť jako jejich vyměřovací základ stanovil minimální mzdu. Zdravotní pojišťovna pak eviduje na konkrétní číslo pojištěnce jak informace o platbách, tak i případné penále a pokuty.

Mgr. Oldřich Tichý

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..