Svátky

Příjemnou noc,
dnes je sobota 1.4.2023
svátek má Hugo
zítra Erika

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CLAUDIUS CLAUDIANUS
Jsou vynášeni do výše, aby se tím hůř zřítili dolů. (TOLLUNTUR IN ALTUM, UT LAPSU GRAVIORE RUANT

Ministerstvo schválilo sedm dotací na podporu paliativní péče v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem sedm žádostí o dotaci na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních v celkové částce 32 milionů Kč. V průběhu 21 měsíců zde bude probíhat pilotní projekt, který ověří nákladovost této péče. Dotace bude směřovat do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské zdravotní a. s., Nemocnice Jihlava i do Fakultní nemocnice v Motole, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

Podmínkou pro získání dotace z programu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ bylo personální zajištění specializovaného paliativního týmu ve složení vedoucí lékař (0,5 úvazku) a lékař (0,5 úvazku), oba s ukončeným vzděláním v paliativní medicíně, klinický psycholog (0,5 úvazku), zdravotní sestra (plný úvazek) a sociální pracovník (0,5 úvazku). Ve stanoveném termínu bylo podáno devět žádostí o dotaci, z toho jedna žádost neprošla posouzením oprávněnosti žadatele. Odborné hodnocení projektových žádostí provedla komise pro hodnocení žádostí o dotaci, jejímiž členy byli zástupci ministerstva, Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

„Finanční dotací chceme podpořit a standardizovat specializovanou paliativní péči v nemocnicích. V USA má 80 % nemocnic vlastní paliativní program, u nás je to méně než 5 %, většina lidí tak umírá v nemocnicích bez přístupu k paliativní péči. Projekt zároveň ověří, zda je existence paliativních týmů efektivní a jak se odrazí v datech o nákladovosti a kvalitě péče. Kvalita dožití našich pacientů musí být pokud možno co nejvyšší,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Paliativní konziliární tým zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Nedílnou součástí paliativní péče je tišení bolesti a dalších fyzických symptomů, stejně jako řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy, je poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, dospělým i dětským, zároveň s kauzální léčbou. Dostupná literatura ukazuje, že tento model tzv. časné paliativní péče, vhodný zejména pro nemocniční prostředí, má významný pozitivní efekt na kvalitu života pacientů, kontrolu symptomů a prožívání jejich blízkých. U některých diagnostických skupin má také vliv na delší dožití pacientů a zároveň tato péče nezvyšuje náklady systému.

Cílem programu je pilotní testování paliativních týmů v nemocničních zařízeních, ověření vytvořené metodiky implementace a standardů paliativní péče v nemocničních zařízeních v klinické praxi a využití výstupů pilotního ověření. Pilotní provoz paliativních týmů zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti paliativních týmů prostřednictvím informací o zdravotních výkonech, případně k nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi. Výstupem ověření výčtu výkonů použitých v pilotním provozu může být nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

tisková mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..