Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

PJOTR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. 

ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

"

IMPULS Hradec Králové připravuje otevření 10. běhu vzdělávacího projektu „ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY“. Škola AVT je intenzívní profesní kurz organizovaný formou dálkového studia, zaměřený na komplexní soubor znalostí a dovedností potřebných pro tvorbu videoprogramů.Charakteristika a cílZískání komplexních teoretických i praktických informací pro natáčení a výrobu videoprogramů. Posluchači získají základní znalosti a dovednosti v oblasti scénáristické a režijní přípravy, kameramanské práce, střihové skladby a zvukové a hudební dramaturgie. Forma vzdělávací akce Výuka je koncipována do víkendových setkání. První dva semestry je společná výuka 1x měsíčně, ve třetím semestru probíhají konzultace při přípravě závěrečného videoprogramu. Minimálně šest konzultací každého z posluchačů s vedoucími pedagogy při realizaci absolventských snímku podle individuálních studijních programů. Kriteria pro výběr účastníků Uchazeči o studium musí mít zvládnutou základní práci s videotechnikou. Pro zpracovávání samostatných domácích cvičení je pro všechny podmínkou možnost práce na poloprofesionálním nebo profesionálním pracovišti vyšších formátů s možností kompletního střihového a zvukového dokončení. Předpokládá se středoškolské vzdělání, do kurzu se hlásí i absolventi vysokoškolského studia. Zájemci o studium mají předepsané požadavky k přijímacím pohovorům. Obsahová náplň V prvních dvou výukových blocích se posluchači seznámí s dramaturgií, literární a scénáristickou přípravou, technikou kameramanské práce, psaním a realizací komentářů, výběrem hudby a dalšími potřebnými znalostmi a dovednostmi pro tvorbu videoprogramů.Ve třetím výukovém bloku zpracovávají samostatně závěrečnou práci, jednotlivé postupy konzultují s vedoucími pedagogy (viz osnovy).Metodika, učební pomůcky a didaktická technikaMetodika výuky vychází ze tří zásad:1. každá teoretická informace je ověřena a fixována praktickým krokem2. Každý frekventant kurzu plní všechny činnosti, které pro tvorbu videoprogramů připadají v úvahu, tak aby získal a osvojil si komplex dovedností3. V průběhu studia jsou posluchači upozorňováni na přesahy do jiných vědních, uměleckých a sociálních disciplín a vedeni k dalšímu samostatnému rozšiřovánípotřebných znalostí a průběžnému vzdělávání.Tato metodika vychází i z mnohaletých profesionálních a pedagogických zkušenostípedagogů Školy AVT, kteří většinou přednášejí své obory na vysokých školách.Vzhledem k tomu, že se jedná o výuku o víkendech, není s uvolňováním pedagogů žádný problém. Informace o ukončení vzdělávací akce: A/ ukončení studia po absolvování 1. a 2. semestru a splnění všech cvičení posluchač obdrží certifikát o absolvování 2 semestrů Školy AVTB/ ukončení studia po absolvování 3 semestrů, zpracování a projekci absolventského snímku a obhajobě této absolventské práce obdrží posluchači „osvědčení“ akreditované MŠMT - pro pracovní činnost: „AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA“Požadavky k přijímacím pohovorům:Povinná část: 1) Ukázka práce vlastní videotvorby v délce do 20 minut. Mohou to být i ukázky vybrané z několika prací na formátu VHS, S-VHS, DVD, miniDV. 2. Literární text – krátká povídka nebo reportáž v rozsahu do 3 stran textu (písemná práce)Volná část:Na doplnění můžete předložit fotografie nejlépe výstavního charakteru, výtvarné práce apod. Další páce dle vlastního uvážení. Finanční podmínky:Náklady spojené s přípravou a zajištěním studia jsou hrazeny převážně z poplatku posluchačů. Posluchači, kteří budou přijati ke studiu uhradí do termínu zahájení výuky školné současně za 1. a 2. semestr ve výši 2x 9. 400,- Kč. Posluchači, kteří postoupí do 3. semestru uhradí poplatek ve výši 5. 800,- Kč pře jeho zahájením. Poplatek za přijímací pohovory je stanoven na 300,- Kč.Přijímací pohovory se uskuteční na konci listopadu 2007.Výuka v 10. běhu bude zahájena v lednu 2008. Organizační zajištění : Mgr. Jarmila Šlaisová, ředitelka Impuls Hradec KrálovéVedoucí pedagogové : Prof. . Mgr. Rudolf Adler, FAMU Praha Doc. Mgr. Jiří Myslík, FAMU PrahaINFO: Mgr. Jarmila Šlaisová – 495545434, film@impulshk.cz, http://www.impushk.cz – Škola AVT"

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..