Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

A. P. Herbert
Já nejsem žárlivá - ale nepochopím, co na ní vidí.

Na sociální služby půjde víc peněz

800 milionů Kč navíc na sociální služby dostanou ještě v letošním roce poskytovatelé sociálních služeb. Na základě žádosti Vlády ČR tak dnes rozhodl Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, který kabinet o rozpočtové opatření 27. července 2009 požádal, říká: „Jsem velmi rád, že se podařilo peníze najít, nelze dopustit, aby se znevýhodnění lidé ocitli na okraji společnosti. Kultura národa se pozná podle toho, jak se chová ke svým znevýhodněným.“ Finanční prostředky na sociální služby se získají v rámci rozpočtu MPSV, a to přesunem peněz ze státní sociální podpory. Víc dotací na sociální služby tak nebude znamenat navýšení salda státního rozpočtu. Rozpočet MPSV umožnil začátkem roku 2009 na podporu regionálních sociálních služeb vyčlenit pouze 80 % částky roku 2008. Pro poskytovatele sociálních služeb to znamenalo, že by bez dalšího navýšení musely v letošním roce některé sociální služby významně omezit či dokonce přestat poskytovat. Díky opatření Rozpočtového výboru PSP ČR, kterému předcházelo vládní „ano“, bude možné dofinancovat sociální služby dalšími 800 miliony Kč a i nadále poskytovat klientům potřebné plnohodnotné služby. Peníze se rozdělí v souladu se šetřením MPSV a podle požadavků krajů a obcí dohodnutých na nedávném jednání Komise pro sociální záležitosti Rady Asociace krajů České republiky. A to tak, že jednotlivé kraje dostanou alikvotní podíl z celkového objemu. Ten se stanovil na základě aktuálních potřeb na dofinancování služeb v dané oblasti a rovněž na základě komparace výše dotací vůči roku 2008. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovatelům sociálních služeb finance poskytne formou navýšení dosavadních rozhodnutí o poskytnutí dotace, prostředky budou uvolněny během října. S tím, že v srpnu připraví kraje návrhy na přerozdělení peněz, které na začátku září projedná Dotační komise MPSV. Na sociální služby místního či regionálního charakteru tak v letošním roce bude po úpravě určeno celkem 6 558 258 tis. Kč. MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje celkem 2 268 poskytovatelům sociálních služeb (neziskové organizace, města a obce, obchodní společnosti, příspěvkové organizace krajů a obcí aj.) účelové dotace. Slouží k financování například osobní asistence, pečovatelských služeb, center denních služeb, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, azylových domů, domů na půli cesty apod. – detailní informace najdete na http://www.mpsv.cz/cs/9. Ze státních prostředků se vyplácí příspěvek na péči. Slouží k posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby a pečujícího prostředí tak, aby každý individuálně mohl zvolit nejúčelnější způsob zajištění potřeb. Příspěvek na péči může být od 2 000 do 12 000 Kč měsíčně, výše závisí na stupni závislosti na péči jiné osoby při zajištění péče o sebe a v soběstačnosti. Vyplácí ho obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v současné době ho dostává bezmála 300 tisíc lidí. Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..