Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 26.9.2023
svátek má Andrea
zítra Jonáš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Bierce Ambrose Gwinett
Pohroma je neštěstí, které potká nás, štěstí, které potká druhé.

MPSV pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám

Tisková zpráva Jen v roce 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí zařízením pro ohrožené děti, které vyžadují okamžitou pomoc, poskytlo cca 146,8 milionů Kč. S obdobnou částkou, tedy s celkem cca 150 miliony korun, počítá MPSV i v letošním roce. Dětem v krizových situacích v současné době pomáhá 48 státem podporovaných zařízení, která mohou zajistit ubytování až pro 644 malých klientů. V roce 2008 tato zařízení pomohla 670 dětem. 26 zařízení přitom zřídily fyzické či právnické osoby, pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 20 kraj a dvě obce. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka k tomu říká: „Je zřejmé, že ministerstvu není péče o ohrožené děti lhostejná. Mimo jiné o tom svědčí fakt, že se na vládě podařilo prosadit Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011.“ Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jejichž život či příznivý vývoj jsou vážně ohroženy. Zejména pokud se jedná o děti tělesně nebo duševně týrané či zneužívané. Zařízení rovněž pečují o děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Ochrana a pomoc přitom nespočívá jen v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování. Jde také o zabezpečení zdravotní péče, psychologické a poradenské pomoci a jiné nutné odborné péče. Na poskytování okamžité pomoci se zaměřují pověřené nestátní organizace i zařízení zřizovaná obcemi a kraji. Nacházejí se v různých místech České republiky. Kromě Prahy je lze najít například v Brně, Blansku, Hodoníně, Znojmě, Kyjově, Strakonicích, Jablonném v Podještědí, Kopřivnici, Ostravě, Opavě, Karviné, Plzni nebo v Mostě. Obce a kraje mohou zřizovat zařízení pro ohrožené děti přímo ze zákona. Taková krizová centra nepotřebují pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat sociálně-právní ochranu dětí (včetně zřizování a provozování potřebných zařízení) pouze na základě pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí. O vydání pověření rozhoduje krajský úřad, příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla žadatele. Fyzickými a právnickými osobami jsou zpravidla občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby apod. Krizovou pomoc dětem poskytuje například Dětské krizové centrum v Praze 4. Mimo jiné vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, zřizuje a provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti apod. Jen v roce 2009 dostalo od MPSV na svou činnost celkem 3 miliony 890 tisíc Kč. Další zařízení poskytující krizovou pomoc dětem jsou v Brně, Znojmě, Kyjově, Českých Budějovicích, Strakonicích, Hradci Králové, Opavě, Ostravě, Olomouci, Šumperku, Chrudimi, Plzni, Kutné Hoře, Děčíně, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Zlíně, Solanci a Vsetíně. Mgr. Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..