Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 26.9.2023
svátek má Andrea
zítra Jonáš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

NEZNÁMÝ AUTOR
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože jsi můj život.

Péče o ohrožené děti se má sjednotit, pomůže Národní akční plán

"Tisková zpráva Systém péče o ohrožené děti musí být průhledný a funkční tak, aby dítě v krizi mělo perspektivu a zbytečně se nedostávalo do institucí, tj. například do kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo diagnostických ústavů. Shodla se na tom meziresortní koordinační skupina k transformaci systému péče o ohrožené děti, která nedávno jednala na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Pracovní tým, v kterém jsou kromě expertů z MPSV i odborníci z ministerstev vnitra, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, zahraničních věcí a ministra pro lidská práva a národnostní menšiny, debatoval také o plánované analýze systému. Realizovat se má v rámci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011 (dále jen „NAP“ - http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf).NAP letos v červenci schválila vláda. Definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. Transformace má čtyři základní cíle:• snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče, • zvýšit životní šance dětí, podporovat rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumové i fyzické schopnosti v co nejširším objemu a zachovávat životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. • zvýšit kvalitu práce a dostupnost služeb pro ohrožené děti a rodiny,• sjednotit postup pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte.Proto, aby systém péče o ohrožené děti vyhovoval požadavkům nejlepšího zájmu dítěte, je třeba změnit ho v následujících oblastech: 1. Síť2. Kvalita3. Řízení4. Financování5. LegislativaZměny se týkají všech složek systému - vertikálně (od úrovně pracovníků v terénu, obcí, až po ústřední orgány státní správy a nestátní organizace s celostátní působností) i horizontálně (tj. napříč resorty, které se podílejí na práci s ohroženými dětmi a rodinami, napříč subjekty státní správy, samosprávy a nestátního sektoru). Vše přitom musí probíhat současně a koordinovaně. Koordinátorem meziresortní skupiny je MPSV. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka se aktivně, jako předseda pracovního týmu, zúčastnil jednání 14. října 2009. Ke změně systému péče o ohrožené děti říká: „Transformace je dlouhodobý proces, do kterého se musí aktivně zapojit všechny složky, aby výsledek pomohl těm, kteří si sami pomoci neumí. Je na nás, abychom jim usnadnili život a jsem rád, že hledat řešení budou kromě státních organizací také zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Zapojovat chceme i další odborníky tak, aby konsensus vycházel z potřeb skutečného života a praktických zkušeností.“Výchozím předpokladem transformace je komplexní analýza systému. Ta dosud v České republice chybí a bude proto první fází realizace NAP. Analyzovat se budou tři oblasti:• postup ohroženého dítěte napříč systémem (resorty),• regionální (krajské) sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny,• řídící, metodické a kontrolní funkce státní správy.V současné době se připravuje zadávací dokumentace na provedení analýzy tak, aby veřejná zakázka mohla být vypsána ještě na podzim letošního roku. Z praxe je zřejmé, že systém péče o ohrožené děti není v České republice jednotný. Zejména specializované odborné služby (např. dětská psychiatrie), ale i běžné terénní služby (např. poradenství, doprovázení aj.) nejsou v některých regionech dostupné. Stejně tak nejsou pevně stanoveny standardy kvality práce s ohroženými dětmi. I ty by měly v rámci NAP vzniknout, měly by mít nadresortní charakter a hlavní cíl: pomáhat ohroženým dětem a rodinám. Definovat budou základní parametry práce s klientem a jeho rodinou, etický rozměr práce, typologie služeb a jejich síťování. Standardy rovněž budou jasně stanovovat požadavky na kvalifikaci pracovníků, řízení a financování práce s ohroženými dětmi. Mgr. Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí Ministerstvo práce a sociálních věcí"

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..