Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 30.5.2023
svátek má Ferdinand
zítra Kamila

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

NEZNÁMÝ AUTOR
Počítač vám ušetří spoustu práce, kterou byste bez něj vůbec neměli.

Nemocnice Na Bulovce získala certifikát za projekt omezení výskytu infekcí ve zdravotnických zařízeních

Nemocnice Na Bulovce je nemocnicí akreditovanou SAK. V nemocnici trvale probíhají kontrolní i výukové programy všeho personálu, které se zaměřují na udržování resp. zvyšování kvality léčebné péče. V rámci těchto programů se pracovníci odpovídající za tento segment trvale vzdělávají a rozvíjejí další činnosti. V roce 2014 byli se svým projektem

„Implementace preventivních opatření u infekce spojené s poskytováním zdravotní péče v podmínkách velkého zdravotnického zařízení“

vybráni do celostátního programu Project HOPE, kde zastupovali naši nemocnici. V lednu 2015 obhájil tým ve složení MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., Mgr. Klára Rašková a Bc. Eva Pekárková tento projekt a získal certifikát, který potvrzuje úspěšné absolvování programu. Projekt bude v následujících měsících realizován při poskytování zdravotní péče v naší nemocnici.
Jeho smyslem je omezit výskyt infekcí, které vznikají ve všech zdravotnických zařízeních v celém světě v souvislosti s pobytem pacientů v nemocnici. V našem zdravotnickém zařízení by měl být výskyt těchto závažných komplikací omezen na co nejmenší míru tak, aby Nemocnice Na Bulovce byla bezpečným místem s minimálním výskytem těchto infekcí.
V České republice působí Project HOPE od roku 1991 původně jako pobočka americké nadace The People-to-People Health Foundation, Inc. – Project HOPE. Od roku 1999 je registrován jako obecně prospěšná společnost.
Hlavní činností společnosti Project HOPE je organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví jak v České republice, tak i v dalších  zemích v Evropě. Od začátku svého působení se Project HOPE v ČR věnoval vzdělávání v oblasti paliativní péče, nádorového onemocnění prsu, zdravotnického managementu. Jedním z nejúspěšnějších programů společnosti Project HOPE v ČR se stal právě kurz určený pro top manažery a střední management v českém zdravotnictví, který v letech 1992 – 2008 absolvovalo téměř 1000 zdravotnických manažerů. V roce 2010 byl zahájen pilotní program v oblasti bezpečí pacientů - Nil Nocere - Ochrana pacientů před poškozením. Tento pilotní program byl zakončen v dubnu 2012 a absolovovaly jej čtřyčlenné týmy ze 16ti nemocnic z ČR. V průběhu programu vytvořili účastníci projekty zaměřené na oblast bezpečí pacientů v jejich nemocnicích. V současné době se projekty zavádějí do praxe.
Více o projektu Nemocnice na Bulovce na http://www.projecthope.cz/index.php?page=nil-nocere
Martin Šalek
tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..