Svátky

Příjemnou noc,
dnes je sobota 23.9.2023
svátek má Berta
zítra Jaromír

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

DON BOSCO
Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes.

Onkologická prevence: stovky tisíc lidí přicházejí na prohlídky díky pozvánkám

Projekt adresného zvaní, v němž VZP posílá už od roku 2014 vybraným klientům pozvánky na preventivní onkologické prohlídky, přivádí k lékařům i ve čtvrtém roce svého fungování stovky tisíc lidí. Oproti prvním letům po startu již sice není nárůst docházky tak velký, nicméně v porovnání s obdobím před spuštěním projektu je zájem o onkologickou prevenci trvale vyšší. Zatímco v prvním pololetí roku 2013, tedy ještě před rozesíláním pozvánek, přišlo na prohlídky zaměřené na vyloučení některého ze tří nádorových onemocnění 960 tisíc lidí, letos ve stejném období jich bylo o 43 389 více. A to i přesto, že mezi pozvanými je stále více chronických absentérů.
Projekt adresného zvaní na onkologický screening, na kterém VZP spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, je zaměřen na včasné odhalení rakoviny prsu, rakoviny děložního hrdla a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Právě docházka na poslední zmiňované vyšetření zaznamenává dlouhodobě nejvyšší nárůst (+12,67 %). Na druhém místě je mamografický screening (+9,17 %) a nejméně narostl zájem o screening rakoviny děložního hrdla (+0,33 %). Zde je však nízký nárůst způsoben tím, že vyšetření bývá prováděno při běžných gynekologických prohlídkách, na nichž byla už před zahájením adresného zvaní obstojná účast.

 

Kolik klientů a klientek přicházelo na onkologické prohlídky
(data vždy za 1. pololetí daného roku)


Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Srovnání 2013/2017

Kolorektální screening

194 304

252 973

249 524

226 970

218 928

+12,67 %

Mamografický screening

183 712

200 615

196 135

203 935

200 555

+9,17 %

Screening děložního hrdla

582 588

572 772

583 095

594 661

584 510

+0,33 %

 

 

Včasné zjištění nádorového onemocnění je přitom v naprosté většině případů zcela zásadní pro šanci pacienta na uzdravení. Například rakoviny prsu je ročně v Česku zjištěno více než 6 tisíc nových případů a na následky tohoto onemocnění umírá kolem 2 tisíc žen. Odhalení nádoru v počátečním stadiu může snížit úmrtnost o třetinu.
Z analýz rozesílaných pozvánek a následné účasti pozvaných klientů na prohlídkách vyplývá, že mezi obesílanými lidmi roste podíl těch, kteří prevenci vytrvale ignorují. Jednu takovou skupinu tvoří muži, kterým byly v roce 2016 odeslány již třetí pozvánky v pořadí. Těch bylo celkem 274 tisíc a pouhých 10,3 % jich nakonec na vyšetření skutečně dorazilo. Druhou skupinu, jejíž členové na prevenci nechodí, jsou ženy, které byly již třikrát pozvány na všechna tři screeningová vyšetření – celkem takových bylo 79 tisíc a jen 9,8 % nakonec na pozvánku reagovalo a přišlo k lékaři.
Celkově je adresným zvaním oslovováno více žen než mužů, a to zejména proto, že do některých preventivních programů jsou zařazeny i nižší věkové kategorie pojištěnek.

 

Počet pojištěnců oslovených pozvánkami v roce 2016 a jejich věková struktura
Věk

Ženy

Muži

25-29

17 027

0

30-34

16 724

0

35-39

22 082

0

40-44

28 845

0

45-49

76 506

0

50-54

113 594

124 523

55-59

90 322

88 828

60-64

107 831

93 672

65-70

137 205

94 760

Celkem

610 136

401 783

 

 

Pozvánky posílala VZP těm klientům, kteří mají na preventivní onkologické prohlídky ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou
·         u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy ve věku od 50 do 70 let
·         u screeningu rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let
·         u rakoviny děložního hrdla ženy ve věku od 25 do 70 let
Hranice 70 let je stanovena jen pro účely tohoto projektu – i nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí! Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.

 

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..