Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je středa 7.6.2023
svátek má Iveta a Slavoj
zítra Medard

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

John Ruskin
Mluvit pravdu, to je jako dobře psát - přichází to praxí.

Doklady na Mořského koníka

OTÁZKA TÝDNE:
Musí dítě mít pro účast na pobytu Mořský koník svůj cestovní pas, nebo může jet na občanský průkaz?

 

ODPOVĚĎ:

 

Pro cestu a pobyt v zahraničí na léčebně-ozdravném pobytu Mořský koník musí mít dítě vlastní platný cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz), bez kterého nemůže vycestovat.
Do obou zemí, Bulharska, které je členským státem EU, i Černé Hory, která členským státem není, je možno vycestovat na základě platného občanského průkazu typu identifikační karty. Akceptovány jsou všechny typy těchto průkazů. Na vlastní občanský průkaz mohou cestovat i děti mladší 15 let, pokud jim ho rodiče nechají vystavit. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem i bez čipu) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (od 1. ledna 2016 došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana a vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož se podá žádost o vydání občanského průkazu).

 

Druhou možností je platný cestovní pas České republiky, a to jak se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tak i bez nich. Platnost pasu je třeba s předstihem zkontrolovat, resp. včas požádat o jeho vydání. Běžná lhůta stanovená pro vydání cestovního pasu je 30 dní.
Pokud má dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je povinností zákonných zástupců dítěte zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí.
V případě jakýchkoli pochybností ohledně cestovního dokladu se obraťte na regionální oddělení pasů a víz nebo se můžete informovat na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz) a ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).
Kdyby dítě na letišti nemělo platný cestovní doklad, nemohlo by se pobytu zúčastnit a jeho zákonní zástupci by museli počítat se storno poplatkem v plné výši.

 

Nezapomeňte také dítě pro jistotu vybavit na cestu jeho průkazem pojištěnce, i když naprostá většina zdravotních problémů může být vyřešena přímo v rámci hotelové destinace. Zdravotní péči totiž poskytují lékaři a zdravotní sestry v ambulantní ordinaci v místě pobytu (včetně vstupního, průběžného a závěrečného vyhodnocení léčebně-ozdravného pobytu lékařem). V případě potřeby je pak zajištěna možnost laboratorních vyšetření a další nutné lékařské péče ve zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa.

 

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..