Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 21.4.2019
svátek má Alexandra
zítra Evľénie

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MATTHIAS CLAUDIUS
Jsou ženy, které s nám líbí, ani ne tak proto, že jsou krásné, ale že jsme jim přišli na chuť.

Spinální jednotka - klíč k třinácté komnatě

Spinální jednotka. Pro laika celkem neznámé slovní spojení. Po úrazu páteře však v okamžiku pro každého místo první velké naděje. Protože právě jen takovéto pracoviště, specializované na léčení úrazů páteře a míchy v rámci většího zdravotního zařízení, skýtá největší šanci na minimalizaci následků poranění. Právě odborná mezioborová a zároveň specializovaná péče mohou být oním kouzelným klíčem, pomáhajícím odemknout třináctou komnatu náhlé nemohoucnosti člověka po poranění páteře a míchy.

n

Třináctá komnata

n

Každé léčení poranění míchy probíhá - zjednodušeně řečeno - ve třech základních fázích. Tou prvou je fáze akutní, do níž odborníci zahrnují operaci páteře, především dekompresi postižené míchy a léčení sdružených poranění.

n

Ve fázi postakutní se zdravotníci léčebnými a rehabilitačními postupy snaží minimalizovat důsledky porušení funkcí celého těla, k nimž poranění míchy zákonitě vede. Do postakutní fáze proto patří zejména první kroky fyzioterapeutické a ergoterapeutické rehabilitace, urologická rehabilitace, prevence dekubitů, psychologické a sexuologické poradenství, aj. Pro třetí fázi, kterou označujeme jako chronickou, je pak charakteristická dlouhodobá rehabilitace a nácvik co nejvyšší míry soběstačnosti.

n

Zatímco třetí fáze je doménou velkých rehabilitačních ústavů (v Kladrubech, Hrabyni a Luži-Košumberku) či menších, ale osobním nasazením i odbornou erudicí velmi fundovaných rehabilitačních center, poskytujících převážně ambulantní služby (nejznámější je Centrum Paraple), fáze první a druhá je v české koncepci péče o pacienty s poraněním či závažným onemocněním míchy jednoznačně doménou spinálních jednotek.

n

Místo první naděje

nSpinální jednotkan

Český spinální program, jehož první varianta byla vypracována už v roce 1993, je definován jako soubor opatření, směřujících k zabezpečení časové a ekonomické dostupnosti ucelené péče o nemocného s poruchami míšní funkce, vzniklými v důsledku úrazu či nemoci. A právě slovo 'ucelené' je tím slovem klíčovým. Neboť odoperovat poraněnou páteř na vysoké odborné úrovni umí v ČR řada chirurgických pracovišť. Profesor Peter Wendsche, vedoucí lékař první české (a donedávna jediné) spinální jednotky, organizačně začleněné do Úrazové nemocnice v Brně, odhaduje se znalostí věci počet takto odborně fundovaných pracovišť na patnáct. Avšak celé kouzlo - či chcete-li přesněji : specifikum - spinální jednotky je v souběhu kvalitní jak akutní, tak následné zdravotní, rehabilitační a psychologické péče.

n

Spinální jednotky se proto od jiných zdravotnických lůžkových zařízení liší specifickým vybavením pomůckami a přístroji i vyšším počtem pracovníků. Konkrétně na Spinální jednotce v Úrazové nemocnici v Brně pečuje o pacinety v šesti třílůžkových pokojích na 16 lékařů, psychiatrů a psychologů (kteří pracují buď přímo na spinální jednotce či spolupracují jako odborníci z jiných oddělení nemocnice), dále 21 zdravotních sester a ošetřovatelek a 6 rehabilitačních pracovníků.

n

Pokoje spinální jednotky jsou, mimo jiné, vybaveny polohovacími lůžky a systémy pro zvedání pacienta z lůžka, malá a velká tělocvična pak terapeutickými přístroji pro pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin, na oddělení jsou k dispozici také pomůcky pro elektroterapii, laserovou terapii, atd. V závislosti na rozsahu a závažnosti poranění může pak být pacient na spinální jednotce hospitalizován měsíc nebo také i trojnásobek této doby.

n

Most do budoucna

nSpinální jednotkan

Už s ohledem na roční počet úrazů páteře a míchy v ČR , kterých bývá přes 300, z toho kolem 200 velmi vážných, je tak významné rozhodnutí a následný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR z poloviny minulého roku, umožňující, aby vedle brněnské Spinální jednotky vznikla tři další pracoviště tohoto charakteru. Konkrétně v Ostravě, Liberci a Praze - Motole. Tato čtyři zdravotnická pracoviště budou v nejbližší době v rámci českého spinálního programu tvořit sít specializované akutní péče o lidi s úrazem či závažným onemocněním páteře a míchy. Vezmeme-li pak v úvahu, že zkušenosti z Evropy napovídají, že optimální by bylo mít v rámci českého zdravotnictví k dispozici 60 - 100 lůžek na spinálních jednotkách a že na brněnské 'spinálce' je jich už 18, je nabíledni, že vbrzku tak budou mít všichni pacienti po úrazu páteře a míchy šanci dostat okamžitě jak potřebnou odbornou, tak vhodnou ošetřovatelsko-rehabilitační péči.

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..