Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je pondělí 3.8.2020
svátek má Miluše
zítra Dominik

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

BRIGITTE BARDOT
Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat. 

Světová zdravotnická organizace o alkoholu v roce 2007

"

Z webových stránek Světové zdravotnické organizace je možné si stáhnout zprávu z letošního roku, která se týká alkoholu (Global assessment, 2007). Autoři se zaměřili na rok 2002, všechny následující údaje se tedy týkají onoho roku.

Stručný přehled některých skutečností

· Alkohol se podílel celosvětově na úmrtnosti 3,7 %. Podíl alkoholu na letech ztracených kvůli nemoci nebo smrti bylo vyšší a to 4,4 %. Důvod, proč se alkohol podílí větší mírou na letech ztracených kvůli nemoci nebo smrti než na mortalitě je zřejmý. Alkohol totiž často zabíjí nebo invalidizuje relativně mladé lidi.· Ještě podstatně vyšší byl podíl alkoholu na úmrtnosti a nemocnosti Evropanů. U evropských mužů se alkohol podílel na letech ztracených důsledku nemoci nebo smrti 16,7 %. Jinak řečeno každý 6. rok ztracený kvůli nemoci nebo smrti šel u mužů na vrub alkoholu. Uvedená čísla platila i při započtení údajných příznivých účinků velmi malých dávek alkoholu, což někteří popírají (Fillmore a spol., 2006).· Na úmrtnosti působené alkoholem se největší měrou podílely 1. neúmyslně způsobená zranění, 2. kardiovaskulární nemoci a 3. rakovina.· Na letech ztracených kvůli alkoholu kvůli nemoci nebo smrti se podílely: 1. neurologická a psychiatrická onemocnění, 2. neúmyslně způsobená zranění včetně dopravních nehod, popálení, pádů atd., 3. úmyslně způsobená zranění, 4. jaterní cirhózy, 5. kardiovaskulární onemocnění.· Podle autorů je uvedený odhad podhodnocen. Nezapočítávaly se např. podíl alkoholu na šíření AIDS nebo tuberkulózy, tělesné i duševní strádání v rodinách, kde se vyskytuje problém s alkoholem, atd.· Výše uvedené s sebou přinášelo obrovské ekonomické škody.Na stránkách Světové zdravotnické organizace lze najít i řadu dalších zajímavých materiálů, které se týkají alkoholu. Tak v textu, který pojednává o násilí v Ruské federaci, dávají autoři do souvislosti vysokou spotřebu alkoholu v této zemi a vysokou míru násilí. Např. úmrtnost v důsledku vražd je v Ruské federaci 25x vyšší než v zemích EU (Interpersonal Violence, 2006).

Závěr

Česká republika má v Evropském i světovém kontextu nadprůměrně vysokou spotřebu alkoholu. Lze si přát, aby se uvedená okolnost začala brát jako vážné ohrožení zdravotního stavu populace. Ještě důležitější je, aby se tento problém začal energicky řešit.

Literatura

Fillmore KM, Kerr WC. Stockwell T, Chikritzhs T, Bostrom A. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: Systematic error in prospective studies, Addiction Research & Theodory 2006, 14 (2): 101-132.

Global assessment of public-health problems caused by harmful use of alcohol. 5.4.2007. Dostupné na www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_14add1-en.pdfInterpersonal Violence and Alcohol in the Russian Federation. Policy briefing 2006. Dostupné na www.euro.who.int/Document/E88757.pdfTato práce vznikla v rámci Evropského akčního plánu o alkoholu a lze ji šířit bez omezení.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.http://www.drnespor.eu"

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..