Svátky

Příjemnou noc,
dnes je sobota 7.12.2019
svátek má Ambrož a Benjamín
zítra Květoslava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JEAN ANTOINE DE BAIF
Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké.

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SRDCE LÉPE ODHALÍ PŘÍČINY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

Dlouhodobé sledování srdeční činnosti pomocí implantabilního srdečního monitoru Reveal XT společnosti Medtronic pomáhá účinněji odhalit fibrilaci síní u pacientů po mozkové příhodě z neurčených příčin než standardně používané metody. To umožňuje výrazně lépe zacílit péči o tyto pacienty a zabránit tak opakování cévní mozkové příhody (CMP). Ukázaly to výsledky mezinárodní studie zveřejněné aktuálně v časopise The New England Journal of Medicine. Fibrilace síní (FS) je nejčastějším typem srdeční arytmie – uvádí se, že jí u nás trpí až 200 000 pacientů. V celých 20 % je příčinou vzniku mozkové příhody a je tak spojena s vyšší úmrtností, častějšími hospitalizacemi a nižší kvalitou života. „K fibrilaci síní dochází často náhodně a bez subjektivních příznaků, proto se na ně nelze při diagnostice spoléhat. Podkožní implantabilní záznamník Reveal zaznamenává srdeční činnost nepřetržitě a díky tomu dokáže diagnostikovat poruchy srdečního rytmu přesněji,“ uvedl prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., přednosta I. interní kardiologické kliniky FN Olomouc.Standardními vyšetřovacími metodami (EKG, Holterovo monitorování, ultrazvukové vyšetření srdce nebo rentgen hrudníku) může onemocnění projít bez povšimnutí i z důvodu časových prodlev mezi jednotlivými epizodami, dlouhodobé sledování srdce pomocí mikromonitoru Reveal nemoc ale bezpodmínečně odhalí. Českým pacientům je navíc od května k dispozici nejmodernější verze tohoto přístroje s názvem Reveal LINQ. Ten díky svojí velikosti umožňuje implantaci jen jednoduchým vpichem namísto dřívějšího vytváření podkožní kapsy. Uvolnění krevní sraženiny v cévním systému a následná blokáda cévy v mozku je jednou z častých příčin cévní mozkové příhody. Často vedou k dlouhodobé invaliditě či úmrtí. U pacientů s fibrilací síní, kdy je rytmus síní velmi rychlý a nepravidelný, je riziko cévní mozkové příhody přibližně pětkrát vyšší. V České republice postihne tato diagnóza každoročně 29 000 lidí, přičemž se předpokládá, že až ve 30 % se jedná o příhodu z dosud neurčené příčiny (tzv. kryptogenní). „Právě u těchto pacientů může monitor srdce Reveal LINQ výrazně pomoci příčinu odhalit a bezprostředně zahájit nejvhodnější léčbu,“ dodává prof. Táborský. Studie CRYSTAL CRYSTAL AF je největší globální randomizovanou klinickou studií, která porovnává výsledky detekce fibrilace síní u pacientů po kryptogenní mozkové příhodě při dlouhodobém monitorování srdeční činnosti a při standardní péči. Studie se od června 2009 do dubna 2012 účastnilo 441 pacientů v 55 zdravotnických zařízeních v Evropě, Kanadě a ve Spojených státech. Primárním cílem studie bylo odhalování fibrilace síní v průběhu šesti měsíců následné péče po mozkové příhodě. Studie prokázala významně vyšší výskyt fibrilace síní u nemocných s implantabilním záznamníkem proti kontrolní skupině pacientů s konvenčním způsobem detekce, která se ukazuje jako nedostatečná. Díky včasnému odhalení arytmie a zahájení protisrážlivé léčby warfarinem či novými perorálními antikoagulancii je možno snížit počet CMP v souvislosti s FS až o 70 %.Kristýna Hájková - Bison&Rose

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..