Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 30.11.2023
svátek má Ondřej
zítra Iva

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

SERGE DINO
Polibky vyjadřují stručně, bleskurychle nejdalekosáhlejší návrh, nejbezmeznější cit. Polibky jsou těsnopisem lásky.

Úraz při pracovní cestě

 

Vážený pane Mirku,
v případě odškodnění pracovního úrazu utrpěného při Vámi nezaviněné dopravní nehodě se Vám nabízí možnost si vybrat, po kom se budete náhrady škody na zdraví domáhat. V úvahu připadá řidič, který nehodu zavinil, provozovatel vozidla, jehož provozem ke škodě na zdraví došlo, Váš bývalý zaměstnavatel z titulu jeho zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo pojišťovna škůdce z titulu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy z tzv. povinného ručení.
Dle Vašich informací je zřejmé, že jste již odškodňován odpovědnou pojišťovnou z titulu povinného ručení viníka nehody, mohu pouze doporučit, aby i soudní uplatnění Vašeho nároku na mimořádné odškodnění následků úrazu, tzv. ztížení společenského uplatnění, bylo uplatněno přímo proti odpovědné pojišťovně.
Bez ohledu na skutečnost, že věc řešíte přímo s pojišťovnou viníka nehody, máte nárok vůči svému bývalému zaměstnavateli na vyplacení odstupného podle zákoníku práce. Pokud Vás tedy bývalý zaměstnavatel dosud ani o Vašem nároku neinformoval, doporučuji se na něho obrátit přímo s požadavkem na výplatu odstupného. Výše odstupného činí nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku s tím, že promlčecí doba činí tři roky ode dne, kdy Vám měl bývalý zaměstnavatel odstupné vyplatit, tedy po skončení Vašeho pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy, pokud nebylo dohodnuto jinak.

JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka v Praze
 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..