Svátky

Příjemnou noc,
dnes je sobota 13.8.2022
svátek má Alena
zítra Alan

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Karel Čapek
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí.

Otázka č.265

Zřejmě se zajímáte o dvě nejčastější sexuální funkce, které mohou být u ochrnutých postiženy: o poruchu ztopoření a neplodnost, která je daná absencí výronu semene. K poškození těchto funkcí dochází v přímé souvislosti s poraněním míchy. Další sexuální funkcí je sexuální apetence neboli chuť. Brzy po úraze bývá logicky snížená, ale postupně se upravuje, i když často nedosahuje stejné kvality jako před úrazem. S poškozením výronu semene jde ruku v ruce neschopnsot dosažení orgasmu (vyvrocholení), na vině je opět ochrnutí. Někteří muži jsou schopni navodit si psychogenní orgasmus či prožít orgasmus spolu s partnerkou (také se jedná o psychicky navozený orgasmus).
Nepíšete, jak douho je muž po úraze míchy. Obvykle platí, že po uplynutí l - l.5 roku po úraze míchy už později nedojde k podstatným změnám ve smyslu zlepšení jak motorických funkcí (pohyblivosti), tak funkcí sexuálních. Pokud se týká sexuálních funkcí, tak s postupujícími roky může spíše dojít ke zhoršení jejich kvality. Ošetřovala jsem nemocného, který přišel 18 let po úraze míchy, první dva roky byl schopný dosáhnout výronu semene, poté už nikoli.Naopak, v řídkých případech se mohou muži naučit dosahovat výronu semene i později po úraze, pokud použijí speciální techniky k navození reflexního výronu semene. Schopnost dosažení ztopoření se zhoršuje zcela přirozeně s věkem, s objevením se komplikujících nemocí, jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka a další. Stejně tak to platí i u poranění míchy. Mám zkušenost, že ochrnutí muži mají nižší častost sexuálních styků (v průměru jednou za 2 týdny) ve srovnání s ostatními páry, kde frekvnece sexuálních styků je u středněvěkých mužů a žen 2-3krát do týdne. Pravidelná sexuální aktivita je rovněž důležitá pro zachování schopnosti ztopoření do vyššího věku.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..