Svátky

Dobrý večer,
dnes je úterý 30.5.2023
svátek má Ferdinand
zítra Kamila

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Francois Mauriac
Všichni jsme byli hněteni a přehněteni těmi, kdo nás milovali, a pokud byli jen trochu důslední, jsme jejich dílem - dílem,které ostatně nepoznají a které nikdy není takové, jak o něm snili. Není jediné lásky, přátelství, které by prošlo našim osudem a navěky ho neovlivnilo.

Otázka č.537

Opakovaně jsou problémy při odškodňování infertility mužů s poúrazovou transverzální míšní lézí.
V této oblasti nepanuje jednota ani mezi soudními znalci. V České republice platí zatím (do nástupu platnosti nového Občanského zákoníku) vyhláška č. 440/2001 Sb. O odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2002.
Bolest nebo ztížení společenského uplatnění je ohodnoceno body, hodnota bodu je stanovena na 120 Kč (5 euro). Není problém s odškodňováním erektilní dysfunkce po poranění míchy. Podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. se uplatňuje analogie odpovídající ztrátě pyje nebo těžké deformaci pyje znemožňující pohlavní styk muži do 45 let (položka 0970 – 1200 bodů), položka 0971 od 45 do 70 let 600 bodů a položka 0972 nad 70 let 300 bodů. Odpovídající položky odškodňující neplodnost jsou položky 0961 – ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchismu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let věku muže, ohodnoceno 1200 body (odpovídá 144 tis. Kč, 2900 euro), položka 0962 odškodňuje muže od 45 – 70 let 600 body, dle položky 0963 jsou muži nad 70 let odškodnění 300 body. Dle paragrafu 6 vyhlášky je možno zvýšit bodové ohodnocení o 50 % v případě, že škoda na zdraví vedla ke zvláště těžkým následkům, které významně omezuji nebo významně mění uplatnění v životě, a to s ohledem na věk nemocného i jeho předpokládané uplatnění v životě.
Z právního hlediska není při posuzování druhu a povahy těchto následků podstatné, zda jde o poškození přímé (poškození míchy jako řídícího orgánu CNS – 0752 paraplegie, 0753 tetraplegie) nebo o poškození následné, které se projevilo na jiných orgánech či údech tímto orgánem řízených. Podstatné je, že tyto trvalé následky jsou různého druhu a na různých částech těla. Pokud se poškození míchy jako řídícího orgánu CNS projevuje rovněž na jiných údech nebo orgánech, je třeba hodnotit všechny následky poškození, neboť všechny tyto následky jsou v příčinné souvislosti se základním poškozením míchy a jejich kořenů. Zahrnutí položek 0961 a 0970 do položky paraplegie (0752) nebo tetraplegie (0753) znamená nesprávný, účelový výklad vyhlášky poškozující těžce zdravotně postižené. Pokud ze zdravotní dokumentace nevyplývá, že nemocný trpěl sexuálními poruchami před úrazem a z anamnézy nevyplývá, že případné poruchy byly dány geneticky, pak poškození zjištěné po úraze po provedení vyšetření jsou u poškozeného následkem předmětného úrazu. Toto plně odpovídá pravidlům běžného usuzování.
Muž, který utrpěl úraz s důsledkem transverzální míšní léze, má právo být odškodněný v souladu s vyhláškou č. 440/2001 sb. položka 0961 v případě, že mu nebyla diagnostikována neplodnost před úrazem nebo netrpí genetickým onemocněním, které by plodnost vylučovalo a v příčinné souvislosti s úrazem nedosahuje ejakulace. Neplodnost daná ztrátou přirozené schopnosti ejakulovat do vagíny partnerky je běžným důsledkem transverzální míšní léze postihující až 97 % ochrnutých.
I přesto, že pokrok medicíny je výrazný a někteří z ochrnutých mohou nakonec dosáhnout splnění svého přání a mít biologicky vlastního potomka, cesta k cíli je velmi nesnadná. Muž musí být schopný a ochotný cestovat do specializovaného centra často na větší vzdálenosti, podstoupit řadu vyšetření, nesnadnou cestu odběru spermií pomocí arteficiální ejakulace či operační cestou a následně se zapojit do programu asistované reprodukce. Predikce úspěchu je značně problematická vzhledem k základnímu onemocnění, řadě souvisejících onemocnění (chronická recidivující uroinfekce, běžně se vyskytující záněty varlat a nadvarlat) či množství užívaných léků.
V souvislosti s novým Občanským zákoníkem by se strategie posuzování následků po úraze neměla fakticky lišit, ochrnutý s transverzální míšní lézí by měl být za následky erektilní dysfunkce a/nebo neplodnosti plně odškodněný.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..