Svátky

Příjemnou noc,
dnes je sobota 13.8.2022
svátek má Alena
zítra Alan

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GIOVANNI BATTISTA BOCCACCIO
Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.

Otázka č.550

K nejúspěšnější a ve světě k nejčastěji používané metodě získání spermií od ochrnutých patří elektrostimulace.
Principem je navození reflexní ejakulace působením střídavého proudu o napětí do 15 V u paraplegiků, do 5 V u tetraplegiků. Stimulace je pulzní za kontinuálního sledování krevního tlaku a dalších životních funkcí. Při použití elektrostimulace je třeba mít po ruce prostředky nutné k řešení autonomní dysreflexie, která se objevuje nejčastěji u mužů s přerušením míchy nad segmentem Th 5-6. Její první známkou je zvýšení krevního tlaku, proto při dosažení TK 180/120mmHg elektrostimulaci přerušujeme, hodnoty krevního tlaku se během 2- 3 minut normalizují.
Spermiologické nálezy mužů po poranění míchy vykazuji dobrou koncentraci (počet) spermií, ale narušenou motilitu (pohyblivost).. Při první elektroejakulaci bývá téměř pravidelným nálezem ejakulát s nepohyblivými spermiemi. Po sérii elektroejakulací se objevuje nález pohyblivých, v některých případech i výborně pohyblivých spermií. Příčinami snížení pohyblivosti spermií, která je limitující pro výběr metody asistované reprodukce jsou: chybějící pravidelná drenáž semene, chronická opakující se uroinfekce, zvýšená teplota ve varlatech při trvalé poloze paraplegika vsedě, protilátky proti spermiím a chronické používání různých medikamentů.
Vliv má také technika vyprazdňování moči. Pro plodnost je nejbezpečnější používání sterilní intermitentní (SIK) katetrizace močového měchýře. Kvalitu spermií zhoršují i opakované záněty varlat či nadvarlat u mužů po poranění míchy. Nebyl prokázán vliv délky od úrazu na kvalitu spermií, rovněž nebyl prokázaný vliv výšky poranění a věku. Dle našich zkušeností vidíme nejvýraznější vliv na špatnou kvalitu spermií v jejich chybějící pravidelné drenáži (tj. ztráta přirození schopnosti dosáhnout výronu semene) a chronickém zánětu močových cest.
Pokud není dostupná elektroejakulace, je standardním postupem provedení operačního odběru spermií. Operační odběr je prováděný urology na urologických odděleních nebo přímo v centrech asistované reprodukce. Urolog zvolí nejlepší techniku odběru pro určitého pacienta.
Před elektroejakulačním i operačním odběrem spermií je pacient velmi podrobně seznámený s charakterem zákroku a případnými riziky formou tzv. informovaného souhlasu.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..