Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je středa 27.9.2023
svátek má Jonáš
zítra Václav

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

LUCIUS LUNIUS MODERATUS  COLUMELLA
Kdo by pochyboval, že v životě je nejkrásnější pořádek a řád? (QUIS ENIM DUBITET NIHIL ESSE PULCHRIUS IN OMNI RATIONE VITAE DISPOSITIONE ATQUE ORDINE? 

Otázka č.54

"Milá Heleno,
vyšetření a léčení jedinců s meningokélou je jedním z nejsložitějších. Intermitentní čistá katetrizace byla poprvé uplatněna právě u meningomyelokelických dětí a přinesla výrazný pokrok ošetřování jejich močových cest. Diagnostika poruch močení a vyměšování stolice není jednoduchá a není možná bez provedení celé řady vyšetření. Přičemž mezi nejdůležitější patří videourodynamické vyšetření, které s vysokou přesností pomůže stanovit nutnost cévkování, jeho správný interval, případně nutnost jiné formy odvedení moče z těla. Stanovaní rezidua po vymočení je jednou ze základních metod. Je známo, že i mnoho zdravých lidí má problém s vymočením "na povel" zvláště ve zdravotnickém zařízení. Proto má-li být údaj o reziduální moči věrohodný je doporučováno vyšetření několikráte opakovat. Testovaný jedinec si jednak postupně zvykne na prostředí a současně se vyloučí náhodné chyby měření. Na druhé straně je pravdou, že zdravý člověk močí většinou v jedné dávce a močení po trochách na několikráte je vždy varovným příznakem, že něco není v pořádku, zvláště když se navíc vyskytuje inkontinence moči. Zavedení katetrizace rozhodně nemůže uškodit. Naopak záznamy o vypuštěných množstvích pomohou další diagnostice a rozhodnutí o tom, zda je dále katetrizace nutná či nikoli. Dítě močí v domácích podmínkách a tak jsou údaje o zbytkové moči, neboli reziduu po vymočení získané dokatetrizováním po vymočení, přesnější. Moč z prázdného měchýře obvykle nemá tendenci unikat a dokonalé vyprázdnění močového měchýře přispívá k jeho lepší funkci včetně zlepšení pocitu na močení, o kterém udáváte, že u Vaší dcery není přítomen. Podobně je tomu se stolicí. Pravidelné vyprázdnění stolice pomocí nálevu je podobné pravidelné katetrizaci močového měchýře a u většiny pacientů zlepší jejich problémy s nechtěným odchodem stolice.
Dovolil bych si krátké shrnutí toho, co píšete o močení Vaší dcery - nemá pocit na močení, neudrží moč, moč odchází po trochách, k vymočení jí nestačí 10 minut. Nepíšete jak často dcera močí, z uvedeného předpokládám, že je odkázaná na pleny a ani nelze stanovit, kdy přesně moč odchází. Všechny výše uvedené faktory by mne osobně též vedly k rychlému doporučení "Čisté Intermitentní Katetrizace" (ČIK) s tím, že další došetření pomocí již výše zmíněných metod by měla následovat co možná nejdříve - otázkou je jejich proveditelnost vzhledem k věku a toleranci dítěte. Intermitentní katetrizace však dceru rozhodně nepoškodí, naopak urychlí diagnostiku a zavedení nejlepšího režimu vyprazdňování moči.
"

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..