Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je středa 27.9.2023
svátek má Jonáš
zítra Václav

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

AVICENNA
Pravá únava je únava z nevědomosti.

Přechod ze spontánního močení na ČIK

 

Milý Pepo,

Přechod ze spontánního močení na autokatetrizaci (ČIK) nemusí být vždy jednoduchou záležitostí.

Komplikace mohou nastat zejména u pacientů, kteří dosud spontánně močili a u nichž je diagnostikována porucha souhry močového měchýře se svěrači (tzv. detrusorosfinkterická dyssynergie- DSD) - což je Váš případ. U těchto poruch totiž dochází k tomu, že při močení nedochází ke správnému uvolnění svěrače a pacient se buď nevymočí vůbec, nebo močový měchýř musí vyvinout mnohem vyšší tlak než za normálního stavu k tomu, aby svěrač překonal.

Močový měchýř tak při každém močení „trénuje“ a tím sílí. Postupně je schopen vyvinout stále větší a větší tlak a „lépe“ tak překonat barieru svěračů. Bohužel většinou stejně, jak sílí močový měchýř, se zvyšuje i síla svěračů a uzavírá se tak bludný kruh. Současně s narůstající silou měchýře narůstá i jeho dráždivost tzn., že k zahájení činnosti močového měchýře stačí menší podnět a sevření je velmi bouřlivé s rychlým nárůstem tlaku. Snižuje se objem moči, který měchýř zadrží, nutkání na močení je neodvratitelné. Na případnou infekci reaguje močový měchýř též bouřlivěji než za normálních okolností. Infekce je zvýšeným tlakem masírována hlouběji do výstelky močového měchýře, stává se tak hůře léčitelnou a nadělá více škod. Ztrácí se pružnost stěny močového měchýře a jeho stěna se zesiluje. V konečném důsledku dochází k narušení ventilového mechanizmu mezi močovodem a močovým měchýřem. Vysoký tlak, který je v měchýři, se začne šířit do ledvin a působí jejich rychlé zničení.

Cílem každého ošetřování močových cest postižených poruchou nervového zásobení tedy nutně musí být zabránění zvyšování tlaku v močovém měchýři. Základním krokem k tomuto cíli je zavedení ČIK. Zavedený katétr zabezpečí vyprazdňování močového měchýře bez odporu a nutnosti navýšení tlaku. Močový měchýř tak „necvičí se zátěží“ tj. proti odporu svěračů. Celá řada pacientů, mezi ně bohužel patříte i Vy, však na ČIK přechází ve fázi, kdy je již močový měchýř značně zesílený, jeho kapacita je snížena a pacient trpí opakovanými infekcemi. Z těchto důvodů je nutno přechod na ČIK “pojistit„ podáváním léků.

Jedná se zejména o podávání tzv. močových spasmolytik, která sníží sílu močového měchýře

a umožní zadržet tolik moči (300-400ml), aby cévkování nemuselo být prováděno více jak 5-6x denně. Stanovení správné dávky těchto léků přitom není jednoduchou záležitostí, často se to podaří až po několika měsících. Do té doby je nutné zajistit, aby nevzplanula močová infekce, protože jak víme již z úvodu, vysoký tlak v měchýři umožňuje její snadnější vzplanutí a infekce sama naopak vede ke zvýšení tlaku v močovém měchýři. Z toho důvodu doporučujeme několik dní před zahájením autokatetrizace(ČIK) zavést antibiotickou terapii dle aktuálního výsledku močové kultivace a pokračovat v ní minimálně prvních 10-14 dní katetrizace s následným přechodem na preventivní podávání malých dávek vhodného antibiotika na několik týdnů až měsíců po zahájení cévkování.

Jakmile je stav, zejména z hlediska tlaku v močovém měchýři stabilizován je možno vysadit veškerá antibiotika a dle opakovaných měření tlaku v močovém měchýři případně snížit i podávání spasmolytik. Jejich úplné vysazení je však možné pouze zřídka.

Pepo, myslím, že jsem Vás svou odpovědí příliš nepotěšil, nicméně doufám, že na základě mého vysvětlení pochopíte, že nejhorším řešením by bylo nechat Vaše močení tak, jako dosud.

Metoda ČIK je jednou z nejrozšířenějších, nejjednodušších a nejméně zatěžujících, proto je nabízena jako první – je tzv. metodou první volby. Moderní pomůcky k provádění katetrizace, které zdravotní pojišťovny z převážné většiny plně hradí, Vám umožní bezproblémové provádění ČIK a pomohou zachovat močové cesty v takovém stavu, aby nebyl problém v budoucnu aplikovat nově vyvíjené léčebné postupy.

 

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..