Svátky

Příjemnou noc,
dnes je úterý 24.5.2022
svátek má Jana
zítra Viola

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

BOŽENA BENEŠOVÁ
Lásku může zabít zvolna jen ten, komu jsme ji dali. 

Tip na prázdninový výlet - hrad Zvíkov

S hradem Zvíkov je od nepaměti spojen královský rod Přemyslovců. Tento mohutný hrad na soutoku Vltavy a Otavy založil pravděpodobně Přemysl Otakar I.Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké architektury. Nejprůkazněji je historie postupného budování doložena za vlády Václava I., který na Zvíkově velmi rád pobýval. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. V té době začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. královského paláce a opevnění. Stavební huť budující Zvíkov pracovala zároveň i na dalších stavbách v královském městě Písku a v Myšenci. Roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad byl podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV., který jej dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna sloužil Zvíkov i jako dočasné útočiště korunovačních klenotů. V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory (v té době byl hrad v držení císaře Zikmunda), nebyl však nikdy dobyt. Roku 1623 získali hrad Eggenberkové a po jejich vymření roku 1719 přešel do vlastnictví Schwarzenbergů. Po rozdělení rodu na dvě větve přešel Zvíkov do vlastnictví mladší větve, zastoupené maršálem Karlem I. Schwarzenbergem, sídlícím na blízkém Orlíku. Hrad zůstal majetkem Schwarzenbergů do roku 1948. Areál hradu Zvíkov leží cca 20 km od Písku a je celoročně volně přístupný. Rozhodně stojí za to, udělat si dostatek času při jeho návštěvě, protože nejen hrad, ale i blízké okolí nabízí nevšední podívanou. Nejzajímavější místa hradu: .TERASY.Nacházejí se v místě bývalých královských ložnic. Poté, co se tato část hradu v minulosti zřítila, došlo v 70. letech 20. století k vybudování těchto vyhlídkových teras. Z těchto míst je nádherný výhled na soutok Otavy a Vltavy.SLUŽEBNÍ MÍSTNOST .V této místnosti najdete model celého hradu, na zdech jsou instalovány tzv. transfery, nástěnné malby, které byly sejmuty a přeneseny z míst, kde jim kvůli nedostatečnému zakrytí a povětrnostním vlivům hrozilo zničení. Většina dochovaných maleb pochází z konce 15. století.RYTÍŘSKÝ SÁL .Tento sál patří k největším hradním prostorům a byl upraven do původní gotické podoby.ZBROJNICE.Zbrojnice patří k nejstarším částem hradu. Vznikla ve 40. letech 13. století. V současné době jsou zde v několika vitrínách vystaveny archeologické nálezy, které pocházejí z nejbližšího okolí hradu.JÍDELNA .Tato místnost byla renesančně upravena v 2. polovině 16. století. V té době vlastnili hrad Švamberkové. Existuje i přesná datace těchto úprav, nad jedním z oken je vytesaný letopočet 1561, kdy stavitel Vlach z Milevska tyto změny provedl.SVATEBNÍ SÍŇ .Též Taneční či Kurfiřtská síň patří k nejzajímavějším prostorám královského paláce na Zvíkově. Celá místnost je zdobena freskami z konce 15. století. ERBOVNÍ SÍŇ.Tato síň byla obnovena po roce 1829. Na zřícených stěnách se zachovaly fragmenty původní malby, podle níž má místnost také název. Výmalba byla obnovena podle popisu z roku 1616 a byla provedena po roce 1900 v dobovém historizujícím stylu.KORUNNÍ SÍŇ.Zvíkov do dostavby Karlštejna sloužil v případě nebezpečí jako místo pro uložení korunovačních klenot. K tomuto účelu měla sloužit právě tato síň.HLÍZOVÁ VĚŽ.Její vrchol je přístupný. Je to ideální vyhlídka na areál, obě řeky a zalesněné okolí hradu.HLÁSKA.Je to nejvyšší věž na hradě.KAPLE SV. VÁCLAVA SE SAKRISTIÍ.Patří k nejcennějším a nejkrásnějším místům na Zvíkově. Právě kaplí byla výstavba celého paláce ukončena. Stavebně se dochovala v podobě, jakou měla právě ve 13. století. Pod vápennými přemalbami sakristie se našly nástěnné malby, které jsou možná nejstarší dochovanou výmalbou na Zvíkově, snad ze 14. století. SKLEPY .Prostory plnily funkci hospodářského zázemí hradu. Sloužily jako skladiště. Nejspodnější kamenné sklepní patro, do kterého je možné nahlédnout, sloužilo jako uložiště potravin.Pokud se vydáte do jižních Čech na výlet a zajímá vás naše minulost, nezapomeňte tento hrad navštívit. Určitě budete spokojeni.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..