Svátky

Příjemnou noc,
dnes je pondělí 23.5.2022
svátek má Vladimír
zítra Jana

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CHARLES THÉODORE HENRI DE  COSTER
Synu, neber nikdy člověku ani zvířeti jeho svobodu, je to nejdražší statek na tomto světě.

Šerák - Keprník

Šerák – Keprník je nejstarší rezervací na Moravě. Byla vyhlášená rodem Lichtenštejnů v roce 1904 na ploše 172 ha. Postupným rozšiřováním dosahuje v současnosti tato Národní přírodní rezervace rozlohy téměř 1200 ha.Šerák (Hochshar) je jeden z nejvyšších vrchů (1351 m) v Keprnické hornatině, na hlavním hřbetu, 9 km jihozápadně od Jeseníka. Pod jeho vrcholem stojí více než sto let stará kamenná turistická Jiřího chata s restaurací. Původně byla rezervace vyhlášena na ochranu horského smrkového pralesa v prostoru mezi Šerákem a Keprníkem. Předmětem ochrany jsou zejména skalní a půdní tvary - pozůstatky doby ledové a chráněná květena: sítina trojklanná, šicha oboupohlavná, zvonek okrouhlolistý sudetský, kostřava nízká, řeřišnice rýtolistá a sasanka narcisokvětá. Na prameništích roste ohrožený hořec tečkovaný, oměj šalamounek nebo havez česnáčková. Na rašeliništích můžeme spatřit kyhanku sivolistou, různé druhy ostřice (především ostřice chudokvětá a ostřice bažinná) nebo klikvu bahenní. Rezervace Šerák - Keprník je zajímavá především výskytem řady dochovaných skalních a půdních tvarů, vzniklých působením drsného klimatu doby ledové. Největší ochranářský význam mají trávníky horských holí se sítinou trojklannou, šichou oboupohlavnou, zvonkem okrouhlolistým sudetským kostřavou nízkou a sasankou narcisokvětou.Z vrcholu Šeráku uvidíte celý masiv Králického Sněžníku, vrcholy Jeseníků i Rychlebské hory.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..