Svátky

Dobrý večer,
dnes je sobota 28.1.2023
svátek má Otýlie
zítra Zdislava

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MARLENE DIETRICHOVÁ
Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy opravdu milovat.

Ministerstvo zdravotnictví zavádí psychosociální podporu zdravotníkům

Ministerstvo zdravotnictví vydalo za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Poskytování tohoto druhu podpory vychází z potřeb zdravotnických pracovníků a jde o aktivní opatření podporující zvládnutí nadlimitně psychicky zátěžových situací zasahujících zdravotnické pracovníky v souvislosti s výkonem profese.

Hlavním cílem metodického doporučení je vést poskytovatele zdravotních služeb k vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následné zapojení do praxe. Jedná se především o nabídku a poskytování takové podpory zdravotnickým pracovníkům, kteří byli konfrontováni s profesními situacemi psychicky nadlimitně zátěžového charakteru, jichž se v praxi vyskytuje značné množství.

„Práce zdravotníka je nesmírně náročná, a proto musíme předcházet tomu, že o pracovníky, kteří každodenně pečují o pacienty, není postaráno ve chvíli, kdy sami potřebují pomoc zejména psychického rázu. Psychosociální podpora je prevencí proti syndromu profesního vyhoření, který je u zdravotnických pracovníků diagnostikován častěji než u jiných povolání se zvýšenou psychickou zátěží,“uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Péče tohoto druhu o pracovníky ve zdravotnictví byla přitom až dosud dostupná pouze výjimečně a spíše docházelo k jejímu opomíjení. „Mezi naše priority patří nejen získávat nové pracovníky do zdravotnictví, ale i udržet ty stávající. U nich se proto musíme zaměřit také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu a nabídnout jim maximální podporu,“ dodal ministr. Metodické doporučení má vést k pokrytí těchto potřeb a nastavení jednotně a systematicky poskytované psychosociální podpory.

„Účelem a cílem metodického doporučení bylo definovat podmínky pro systémové poskytování psychosociální podpory v prostředí poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby tak, aby byly jednotné a existovala i nějaká možnost spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými pracovišti napříč celou republikou,“ přiblížila záměr Metodického doporučení Hlavní sestra ČR Alice Strnadová.

Metodické doporučení je výstupem Pracovní skupiny pro personální stabilizaci při Ministerstvu zdravotnictví a vzniklo za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví, zejména u poskytovatelů lůžkové, ambulantní péče a u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Psychosociální podpora nenahrazuje samotnou odbornou psychologickou péči, ale jde o kroky v rámci primární a sekundární prevence.

Poskytování podpory celorepublikově zaštiťuje Systém psychosociální intervenční služby (SPIS), který sdružuje jednotlivé peery a zdravotnické interventy, podílí se na jejich vzdělávání, rozvoji a organizaci. SPIS rovněž sjednocuje postupy při poskytování psychosociální podpory v resortu zdravotnictví, zajišťuje pořádání konferencí, jakož i konzultační činnost a odborné vedení peerů a zdravotnických interventů.

Vzděláváním zdravotnických pracovníků poskytujících psychosociální podporu bylo pověřeno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (NCO NZO), které bude zajišťovat a organizovat nejen certifikované kurzy pro základní přípravu, ale i návazné vzdělávání. Bude se podílet také na dalších úkolech souvisejících s rozvojem tohoto druhu podpory.  

Celé znění metodického doporučení naleznete zde.

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..