Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

DÉMOKRITOS Z ABDÉR
Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. 

Ministerstvo zdravotnictví vybere čtyři psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Cílem dotačního projektu je vybudovat ambulantní služby, které zajistí dostupnou, komplexní a multidisciplinární péči pro pacienty s duševními problémy. Ministerstvo zdravotnictví vybere poskytovatele služeb v jednotlivých krajích ČR. Psychiatrické ambulance budou po dobu 18 měsíců fungovat v pilotním provozu, aby se ověřila jejich nákladovost a efektivita. Maximální výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu je 5,3 milionů korun. 

Vznik psychiatrických ambulancí je vedle Center duševního zdraví další ze základních stavebních kamenů reformy péče o duševní zdraví. Psychiatrické ambulance představují nový prvek v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Důležitým aspektem této služby je úzká spolupráce s praktickými lékaři. Oproti stávající běžné ambulantní péči budou nové ambulance poskytovat komplexní, intenzivní a multidisciplinární služby a budou tak moci pečovat o větší spektrum pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí budou poskytovat zdravotní služby ve spolupráci s dalšími profesemi, zejména klinického psychologa a sestry pro péči v psychiatrii. Nebude se však jednat o výhradně specializované pracoviště. Spolupracovat bude i s dalšími složkami psychiatrické péče v rámci regionálních sítí, jako jsou psychiatrická lůžková zařízení a Centra duševního zdraví. Bude otevřená spolupráci se službami poskytujícími sociální rehabilitaci a státními institucemi, např. úřad práce, posudková správa sociálního zabezpečení apod. Také se zaměří na spolupráci s praktickými lékaři. „Psychiatr bude provádět diagnózu a indikovat léčbu tak, aby měl praktický lékař v péči stabilizovaného pacienta. Tato spolupráce by měla lépe propojit psychiatrickou a primární péči a vést k lepší organizaci zdravotní péče,“ dodal ministr.

Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí zajistí odbornou péči většímu počtu pacientů, než je schopen psychiatr v běžné ambulanci. Pacienti dostanou potřebnou péči pro prevenci stavů, které mají větší dopady na pacienta i na systém, jako jsou hospitalizace, invalidní důchod, pokus o sebevraždu apod.

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 26. října do 29. listopadu 2019. Ministerstvo zdravotnictví ČR následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí vybere čtyři žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotační program se řídí Výzvou a „Metodikou pro spolupráci ambulancí s rozšířenou péčí a praktických lékařů v praxi“ uveřejněné zde. Poskytovatelé služeb mohou žádat o finanční dotaci prostřednictvím žádosti uveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

V době trvání Výzvy je plánován seminář, kde se budou moci potenciální žadatelé o dotaci blíže seznámit s podmínkami pro podání žádostí o dotaci i pro realizaci následného pilotního provozu psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Pozvánka na seminář je uveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..