Svátky

Dobré ráno,
dnes je čtvrtek 2.2.2023
svátek má Nela
zítra Blažej

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CATHERINE DENEUVEOVÁ
Flirt je jako pilulka, nikdy nemůžeme přesně předvídat vedlejší účinky.

Ministerstvo zdravotnictví a Akademie věd podepsaly smlouvu o spoluprác

Smlouvou o spolupráci dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová stvrdili společnou snahu o rozvoj zdravotnických výzkumných aktivit.

Spolupráce s Akademií věd bude spočívat ve sdílení poznatků, vzájemné diskusi a účasti na společných grantových projektech pro zvýšení úrovně poznání v oblasti zdravotnictví. Započaté spolupráce s touto největší odbornou autoritou v ČR si velice vážím. Vidím zde obrovský prostor pro vzájemnou spolupráci, například v oblasti měření pitné vody, léků a inovací,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Velmi si cením toho, že navazujeme spolupráci s tak významnou institucí, která může našim vědcům přinést cenné kontakty a rozvoj v oblasti zdravotnictví a medicíny a ve výsledku přispět i k novým léčebným postupům. Například oblast biomedicíny dnes k patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům vědeckého výzkumu,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s tím, že dohoda bude mít jistě dopad i na akademickou platformu Strategie AV21, která cílí na praktické využití výzkumu pro společnost. Jeden z jejích programů se přímo zabývá kvalitním životem ve zdraví a nemoci.

Spolupráce ministerstva a Akademie věd bude především ve formě sdílení zkušeností a dosavadních poznatků z výzkumu. Smlouva také počítá s realizací společných výzkumných aktivit včetně posilování účasti na společných grantových projektech. Obě strany se také zavázaly ke vzájemným konzultacím, diskusím a výměně zkušeností o programech účelové podpory zdravotnického výzkumu.

Dalším bodem spolupráce bude zpracování podkladů pro zadávání a přípravu strategií, koncepcí a analýz. Zejména si obě strany budou pomáhat s vyhledáváním a identifikací prioritních témat výzkumu s aplikačním potenciálem v oblasti zdravotnictví a se zpracováním odborných posudků a stanovisek včetně přípravy podkladů pro plnění legislativních či nelegislativních úkolů Vlády České republiky.

Obě strany se budou v neposlední řadě podílet na organizaci společných odborných seminářů, konferencí, kulatých stolů a dalších forem otevřené diskuse k potřebným tématům. Výstupy spolupráce budou využity pro zvýšení kvality podkladů připravovaných ze strany ministerstva nebo Akademie věd. Současně mohou sloužit pro zodpovědné rozhodování v rámci výkonu státní správy a pro další činnost pracovišť Akademie věd.

Za účelem řízení a koordinace spolupráce bude ustavena komunikační platforma, která vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností mezi ministerstvem a subjekty náležejícími do jeho působnosti a Akademií věd a jejími pracovišti. Členy platformy bude jeden zástupce za ministerstvo a jeden za Akademii věd. Jejich úkolem bude koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi obou stran, vyvíjet maximální součinnost a důsledně dohlížet na realizaci spolupráce. Minimálně jednou za kalendářní rok počínaje rokem 2020 zástupci připraví informaci o vývoji spolupráce.

Smlouva se podpisem stává účinná.

 

 

MgA. Renata POVOLNÁ
vedoucí tiskového oddělení

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..