Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ALIGHIERI DANTE
Němé díky za svou lásku je přesvědčivější než krásná slova a velké dary.

Ministerstvo zdravotnictví hostí mezinárodní zasedání ministrů zdravotnictví zemí V4 a WHO

Vládní představitelé Česka, Slovenska, Polska a Maďarska probrali lidské zdroje ve zdravotnictví, lékovou politiku a spolupráci s WHO

Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem hostilo v úterý 12. listopadu mezinárodní zasedání ministrů zdravotnictví zemí V4 a Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze. Předmětem zasedání byly lidské zdroje ve zdravotnictví, léková politika a spolupráce zemí V4 s WHO, konkrétně problematika využití expertíz WHO v zemích V4. Zvolená témata reflektují expertní setkání, která se uskutečnila v průběhu první poloviny českého předsednictví V4.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přivítal v historických prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera představitele zemí V4. K jednacímu stolu zasedla slovenská ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská, maďarská ministryně zdravotnictví Ildikó Horváth, polský náměstek ministra zdravotnictví Maciej Miłkowski, regionální ředitelka WHO pro Evropu Piroska Östlin i ředitel Národní kanceláře WHO v Praze Srđan Matić.

„Komunikujeme pravidelně s experty ze zahraničí, především ohledně toho, co funguje a z čeho se vzájemně učit. Společně se všemi zeměmi V4 jsme podepsali před několika měsíci společné memorandum ve Varšavě, nyní naše spolupráce pokračuje, například jsme se rozhodli sdílet informace o cenách léků a zajistit cenovou transparentnost, následně také společně, a tím pádem s větší tržní silou, vyjednávat s výrobci. Cílů do budoucna je celá řada, proto jsem rád, že jsou všichni zástupci zemí V4 ochotni pravidelně jednat,“ uvedl v rámci zasedání zemí V4 ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH.

Lidské zdroje ve zdravotnictví

Česká republika, stejně jako ostatní země střední Evropy a V4, řeší potřebnost pracovních sil ve zdravotnictví, a to jak v lékařských, tak nelékařských oborech. Závažnějším problémem posledních let je odchod kvalifikovaného zdravotnického personálu do jiných, méně náročných, profesí. Představitelé V4 se shodli, že pro zvýšení stability v oblasti lidských zdrojů a zmírnění dopadů faktorů podílejících se na migraci zdravotnického personálu je potřebné systémové řešení, které se neomezí pouze na platy, ale zaměří se i na další faktory. 

„Plánujeme zefektivnit model vzdělávání zdravotnických specialistů, snížit administrativní zátěž lékařů a upřesnit legislativní ochranu pracovníků ve zdravotnictví. Řešíme také personální pokrytí v oblasti nelékařských pracovníků. Naším cílem je zefektivnit model vzdělávání zdravotních sester skrze umožnění kratšího času studia u vybraných profesí, dát sestrám také širší pole působnosti, aby mohly zastávat mnohem komplexnější roli a přebírat kompetence od lékařů. Například Slovensko jde mimo jiné i cestou navýšení kapacit lékařských fakult, stejně jako i my. Důležité je také to, aby lékaři setrvali v daných státech v oblasti zdravotnictví nějakou dobu pracovat a neodcházeli do zahraničí, toto se snažíme, stejně jako Slovensko, zajistit dotací pro mladé lékaře, kteří se na atestaci připravují, a kteří se přijetím dotace zavazují v naší zemi několik let pracovat,“ řekl ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH. 

Léková politika a udržitelnost zdravotních systémů

Rostoucí ceny léčivých přípravků a jejich případná dočasná nedostupnost jsou z hlediska zdraví pacientů a finanční udržitelnosti zdravotních systémů výzvou, které státy V4 v současné době čelí. 

Vzhledem k situacím, kdy jsou do země léčivé přípravky dodány, aby držitel rozhodnutí o registraci splnil svou zákonnou povinnost, ale následně jsou z čistě ekonomických důvodů distribuovány do zahraničí za významně výhodnějších finančních podmínek, jednají země V4 k této problematice pravidelně.

Ministerstvo zdravotnictví v současné době koordinuje přípravu novely Zákona o veřejném zdravotním pojištění a pracuje na nové legislativní úpravě, která, zavádí tzv. emergentní systém.

„Tento model emergentního zásobování zajistí v zákonem vymezených situacích dodání konkrétního léčivého přípravku do lékárny, ve které byl předložen konkrétní lékařský recept, a to ve lhůtě stanovené zákonem. Lékárna bude mít v rámci informačního systému k dispozici informaci, kterým distributorům byl léčivý přípravek standardně dodán. V případě, že lékárna nebude moci prokazatelně objednat předepsaný přípravek od příslušného distributora, bude mít možnost objednat je právě prostřednictvím emergentního systému,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH s tím, že držitel rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku bude mít povinnost na základě této objednávky lékárně do dvou pracovních dnů zajistit dodání přípravku.

Za účasti zástupců WHO se plánuje na jaře 2020 také společné expertní jednání rezortů zdravotnictví a životního prostředí zemí V4. Setkání by se mělo zabývat výstupy 6. Ministerské konference WHO životní prostředí a zdraví, kterou hostila ČR v roce 2017. Výstupní dokument konference, tzv. Ostravská deklarace, ukládá státům Evropského regionu WHO vytvořit Portfolia akcí, v nichž si stanoví prioritní oblasti, na které se ve vztahu k tomuto tématu hodlají zaměřit.

 

Tisková zpráva

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..