Svátky

Příjemnou noc,
dnes je neděle 14.7.2024
svátek má Karolína
zítra Jindřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

RICHARD FRANCIS DEHMEL
Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou.

V. Psychiatrická nemocnice Bohnice

Další zajímavosti

 

c) Divadlo za plotem


         Je kulturním, společenským a vzdělávacím centrem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Pořádají se zde koncerty, divadelní a filmová představení jak pro pacienty a jejich blízké, tak pro širokou veřejnost. Prostory divadla začaly sloužit jako prostor k setkávání a zábavě po rekonstrukci na podzim roku 1991. Od roku 1999 nabízí všem návštěvníkům občerstvení v příjemném prostředí zimní zahrady Klub V. kolona.

divadlo_za_plotem.JPGP1280151.JPGP1280152.JPGP1280153.JPG

d) Statek


         Je součástí areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde v současnosti funguje socioterapeutická farma. Práce v zahradnictví, například při sklizni sena pro koně, kteří jsou zde ustájeni, je součástí léčebného režimu při léčení závislostí. Nenáročná zemědělská práce je vhodnou formou pracovní terapie i pro další skupiny pacientů.

         Velmi dobrými výsledky se může pochlubit bohnická hipoterapie. Léčba s využitím působení koně se zaměřuje jednak na malé děti trpící neurologickými problémy (fyzioterapie), jednak na psychiatrické pacienty (psychoterapie).

         Od založení ústavu až do německé okupace vykonávali vybraní pacienti na statku pomocné zemědělské práce (v zahradnictví a zelinářství). V roce 1926 přešel statek pod zemský správní výbor, ale jeho provoz i nadále zajišťovali pacienti ústavu. V roce 1991 se zemědělské hospodářství vrátilo pod přímou správu nemocnice.

 

P1280158.JPGP1280161.JPGP1280162.JPGP1280163.JPGP1280167.JPGP1280169.JPGP1280183.JPGvedení_statku__a_byty.JPG


e) Park


         areálu Psychiatrické nemocnice je protkaný sítí cest s dominantami kostela sv. Václava a hlavní budovy a má rozlohu 64 hektarů a je volně průchozí. Tento rozsáhlý park je otevřený nejen návštěvám pacientů, ale každému, kdo má příležitost navštívit zdejší, duši zklidňující prostředí.

         Z prostranství mezi hlavní budovou Psychiatrické nemocnice Bohnice a kostelem sv. Václava se paprsčitě rozbíhají cesty k více než třiceti pavilonům, ve kterých je poskytována zdravotní péče jednotlivým skupinám pacientů.

         Nově vysázené stromy se během více než stoleté historie nemocnice rozkošatěly do úctyhodné velikosti. Jsou mezi nimi u nás běžné druhy, jako jsou lípy, kaštany, javory nebo smrky, ale také řada vzácných cizokrajných dřevin.

V areálu léčebny se začaly konat rozličné kulturní akce, z nichž nejznámější je jarní dvoudenní festival Mezi ploty a podzimní jednodenní Babí léto.

 

P1280149.JPGP1280188.JPGP1280194.JPGP1280197.JPGP1280209.JPG

f) Historický hřbitov


         Ústavní hřbitov, který se nachází mimo areál nemocnice asi 700 metrů západně od farmy, byl dokončen a vysvěcen 12. září 1909 a jako první byl na něm pohřbený 14. 9. 1909 jedenáctiletý ošetřovanec. Pohřbívat se zde přestalo spolu se zrušením ústavní duchovní správy a kostela v roce 1951, hřbitov pak byl od 1.1.1963 předán Pohřební službě hlavního města Prahy, která jej nevyužívala a nechala zpustnout.

         Kromě kaple a márnice byla dominantou hřbitova mohyla vystavěná na památku vojákům a obětem první světové války, zesnulým v průběhu hospitalizace v ústavu pro choromyslné v Bohnicích, který mnozí z nich pomáhali stavět.

         Je zde i památník Italům, kteří byli v roce 1916 evakuováni do Bohnic z ústavu pro choromyslné na Tridentském území.

         V současné době je hřbitov veřejnosti nepřístupný a velmi zchátralý. Většina bývalých hrobů je obrostlá břečťanem a zbylo zde jen velmi malé množství náhrobků. Bývalá kaple spolu s márnicí je v dezolátním stavu.         V současné době je v psychiatrické nemocnici 31 lůžkových léčebných oddělení, kde se nejen léčí, ale pomáhá i integraci duševně nemocných pacientů do běžného života.

         Návštěva nejen hřbitova, ale i celého areálu léčebny stojí jistě za prohlídku a uvidíte, že se nemusíte obávat, stále ještě někdy používaného hanlivého slova, blázinec, že se jedná o důstojné prostředí, kde se léčí duševně nemocní spoluobčané a kam se může dostat kdokoliv z nás a to velmi rychle i bez svého přičinění.Celý areál je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka.Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..