Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 26.9.2023
svátek má Andrea
zítra Jonáš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

KAREL ČAPEK
Jsme dva, na všechno dva, na bolest, zápas a hodiny štěstí.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

 

Nespor.jpg

 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. (nar. 24. 8. 1952) působí od roku 1991 jako primář oddělení pro léčbu závislostí v PL léčebně Praha-Bohnice. Jeho odborné i praktické zkušenosti rozšířené o znalosti a dlouhodobou praxi v józe využívá při samotné léčbě a rovněž je zpřístupňuje v četných knihách i na webových stránkách www.plbohnice.cz/nespor, kde si je zájemci mohou bezplatně stáhnout.
 

Kdy se dá mluvit o závislosti na alkoholu (drogách, práci…)?
Závislost je v Mezinárodní klasifikaci nemocí přesně definována (viz následující dotazník). Patologické hráčství a „Závislost” na práci jsou poněkud jiné problémy, více viz. mé webové stránky.

Dotazník závislosti

Všechny následující otázky se týkají období 12 měsíců. Vyberte tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji. „Droga” znamená i alkohol nebo marihuanu nebo kombinaci různých drog.

 1. Cítil jste silnou touhu nebo nutkání užívat drogu?
  Ne - Někdy - Často
 2. Nedokázal jste se ve vztahu k droze ovládat? (Vzal jste si ji i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste si vzal víc, než jste původně chtěl?)
  Často - Někdy - Ne
 3. Měl jste tělesné odvykací potíže („absťák”) po vysazení drogy nebo jste bral nějakou drogu nebo lék proto, abyste odvykací potíže zmírnil?
  Ne - Někdy - Často
 4. Zvyšoval jste dávku, abyste dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?
  Často - Někdy - Ne
 5. Zanedbával jste dobré záliby kvůli droze nebo jste potřeboval víc času k získání a k užívání drogy nebo k zotavení se z jejího účinku?
  Ne - Někdy - Často
 6. Pokračoval jste v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jste věděl?
  Často - Někdy - Ne

Vyhodnocení

Spočítejte odpovědi „často” a odpovědi „někdy”.
0 odpovědí „často” a „někdy” znamená, že se asi nejedná o závislost.
1 - 2 odpovědi „často” a „někdy” - tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření.
3 - 6 odpovědí „často” a „někdy” znamenají, že se pravděpodobně jedná o závislost.

Které situace jsou nejrizikovější, při nichž vzrůstá pravděpodobnost, že dotyčný bude chtít v alkoholu problém „utopit”?
Jako rizikové z hlediska pití alkoholu se ukazují hlavně následující okolností: nadměrný stres, dostupnost alkoholu, trojsměnný provoz, odcizení, izolovanost, nuda, nemožnost se podílet na rozhodování, špatné zacházení, sexuální obtěžování, riziko fyzické agrese. Těmto rizikovým činitelům je při prevenci třeba také věnovat pozornost.

Jaké další faktory napomáhají k posílení závislosti?
Těch rizikových činitelů je spousta. Více viz „Alkohol, drogy a vaše děti” na www.plbohnice.cz/nespor. Jako příklady bych uvedl prostředí, kde se pije nebo kouří, nebo reklamu na alkohol.

Existují nějaká „cvičení mysli” pro závislého, jemuž se nedaří nepodléhat?
Existuje spousta užitečných technik, více viz mé webové stránky. Nebo je možné jít na setkání Anonymních alkoholiků, viz http://www.sweb.cz/aacesko/

Co byste doporučil člověku, který se ocitl v životní krizi a nemá sílu ji překonat?
Dá se toho doporučit spousta. Třeba zavolat na některou linku telefonické pomoci, např. pražské Centrum krizové intervence má tel. 284 016 666.

Pokud člověk již závislosti propadne a nechce nebo z různých příčin nemůže podstoupit ústavní léčbu – existují přesto způsoby, jak se z ní vymanit? A jaké šance v takovém případě dotyčný má, když není pod určitým pravidelným režimem?
Záleží na tom, jak dalece problém pokročil. Více viz. „Zůstat střízlivý” z mých webových stránek.

Co především v sobě by měl závislý člověk změnit a jaké metody by mu k tomu mohly dopomoci? Jak najít a posilovat vnitřní sílu?
Spíše než o síle hovoříme o motivaci. Ta je pozitivní (co chci, třeba zůstat zdráv) a negativní (tj. co nechci, třeba cirhózu).

Můžete uvést některé konkrétní způsoby, které lze doporučit?
Viz. „Zůstat střízlivý”, „Jak přestat brát (drogy)” nebo „Už jsem prohrál dost” z mých webových stránek.

  Jak nepodléhat závislosti na chtění, k níž jsme od malička vychováváni: chtít být úspěšný ve studiu, v zaměstnání, v partnerských vztazích, být uznávaný… tak, aby člověk dokázal žít plně život ve vnitřním souladu sám se sebou?
Prvním krokem může být to, že se člověk naučí nějakou relaxační techniku.

Jak účinné je uzdravování se pomocí technik jako tonglen, meditace, modlitba, mantra, či různých druhů speciálních cviků?
Relaxační a meditační techniky byly vědecky zkoumány s pozitivními výsledky. „Zdravá” je i účast na náboženských obřadech.

Na co především je při léčbě závislostí brát zřetel?
Na dlouhodobé udržování dobrého stavu.

Nemocný člověk může namítat, jak být šťasten, když mu chybí to základní - zdraví…
Vždy je výhodnější uvědomovat si své dobré možnosti než hořekovat nad tím, co člověk nemůže.

Do jaké míry může být nemoc lékem - jaký smysl má nemoc?
Myslím, že to je hodně individuální.

Co byste poradil člověku, který má potřebu být stále veden a i když už je dávno dospělý, ještě nedospěl?
Nechat se vést někým rozumným, kdo to s ním myslí dobře.

Jak se bráníte proti „vyhoření”, „únavě materiálu” – a co byste mohl v tomto směru doporučit rodinám, které pečují o vážně nemocného?
Naučit se relaxovat a udělat si čas pro sebe. Není to sobecké, protože jen tak se dá obtížná situace vydržet.

Myslíte si, že je rozvod tím nejlepším řešením v manželství, kde je partner těžce závislý na alkoholu?
Pokud se nechce léčit a abstinovat, zpravidla ano. Nebo si alespoň vytvořit vlastní nezávislý život.

Nemocný člověk většinou vyzkouší různé způsoby, jak se uzdravit nebo jak se vyrovnat s tím, že prognóza není příliš nadějná. Přesto se může stát, že výsledek se stále nedostavuje a on podlehne pocitu marnosti a přestává se snažit i doufat. Co si počít v takovém případě?
Dávat si malé a splnitelné cíle. Velké téma v současné medicíně je spiritualita. Databáze Národní lékařské knihovny USA dnes obsahovala 2578 prací s tímto slovem v souhrnu. Pomáhá to duševně a často i tělesně. Můžete se podívat třeba na http://www.bruno-groening.org/tsch

Co pro Vás znamená štěstí? Kdy jste byl naposled šťasten?
Co, pro mě znamená štěstí, to nevím. Naposledy jsem byl šťastný dnes ráno na poradě týmu, kdy jsme se čemusi zasmáli.

Děkuji za rozhovor.

Foto: Z archivu prim. MUDr. K. Nešpora, CSc.

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..