Svátky

Dobré ráno,
dnes je sobota 23.9.2023
svátek má Berta
zítra Jaromír

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JEAN-PAUL BELMONDO
Dáma je dámou, když ví, co nesmí znát, ačkoliv to zná. 

MUDr. Karel Kočí, CSc.

ko.jpg

MUDr. Karel Kočí, CSc.
privátní andrologická praxe
ANDROMEDA
Ordinace Praha 1
Národní 9 – III. patro a
Klinické centrum ISCARE
Jankovcova 2c – Lighthouse, I. patro
170 04 Praha 7
tel.: 602 331 865
e-mail: koci@andromeda.cz
www.andromeda.cz

V posledních 20 letech se věnujete andrologii, poměrně mladému medicinskému oboru. Čím se zabývá?
Andrologie je obor medicíny, který se zabývá diagnostikou a léčbou poruch mužských pohlavních orgánů a jejich funkcí (andros = řecky muž). Jedná se o problémy, které zahrnují zhoršenou plodnost či úplnou neplodnost, poruchy ztopoření (erekce), poruchy výronu semene (ejakulace), hormonální poruchy související s neplodností, poruchami erekce či pohlavní žádostivosti (libido), vrozená či získaná onemocnění penisu, varlat, nadvarlat, chámovodů a další.

Jak dlouho Vaše klinika pomáhá mužům odstraňovat příčiny jejich neplodnosti a na jaké další úkony se specializuje?
Pracoviště, které vedu, vzniklo jako první tohoto druhu v ČR v r. 1995. Dominantní oblastí této specializované péče je řešení případů mužské neplodnosti, kterých rok od roku přibývá. Těmito problémy se zabývám již od poloviny osmdesátých let, takže mohu potvrdit nárůst počtu těchto případů, neboť je sleduji více než 20 let. Kromě léčby mužské neplodnosti provádíme i specializované mikrochirurgické operace varikokély, což je onemocnění cévního systému varlete, které může vést ke zhoršení plodnosti, dále korekční operace vrozených a získaných deformací penisu, implantace endoprotéz při ztrátě či nevyvinutí varlete, aplikujeme a monitorujeme hormonální léčbu, školíme pacienty v autoaplikaci injekcí při poruchách erekce, zajišťujeme pro naše pacienty specializované přístroje a pomůcky.

Jak se varikokéla projevuje?
Je to projev poruchy oběhu krve v cévním řečišti varlete, obdobný tzv. křečovým žilám na bérci. Většinou nijak neobtěžuje, někdy se projevuje pocitem tlaku či tíhy v příslušné polovině šourku. Může v některých případech vést ke zhoršení plodnosti postiženého muže, závisí to však na konkrétních okolnostech.

Do klinické praxe jste zavedl řadu diagnostických a léčebných metod, z nichž významné místo zaujímá mikrochirurgická léčba mužské neplodnosti...
Jak jsem se už zmínil, začal jsem se věnovat neplodným mužům již v době, kdy jsme ještě neměli k dispozici současné vysoce pokročilé metody léčby. Mohli jsme proto pomoci jen malému počtu takto postižených mužů, konkrétně těm, kteří měli neprůchodné vývodné semenné cesty. Ostatní muži měli na výběr pouze dvě varianty – použít k oplození spermie anonymního dárce nebo jít cestou adopce. Nyní jsme schopni úspěšně vyřešit i případy dosud zdánlivě beznadějné. Využitím kombinace mikrochirurgického odběru spermií z nadvarlete či varlete a mikroinjekce takto získaných spermií do vajíčka dokážeme dnes pomoci řadě párů, kde se to dosud zdálo být naprosto nemožné.

Před 10 lety se narodilo v České republice první dítě počaté díky úspěšné a v současné době nejmodernější léčbě mužské neplodnosti. V čem tato metoda, nazvaná MESA + ICSI spočívá?
Anička se narodila 4. ledna 1997, takže jsme nedávno oslavili desáté výročí úspěšného vyřešení tohoto našeho prvního případu. Novinové články z tehdejší doby, kdy jsme dosáhli tímto výkonem prvenství v ČR, může zájemce najít na adrese www.andromeda.cz/reference. Anička byla prvním článkem v řetězu dalších prvenství, která jsme na poli mužské neplodnosti dosáhli – první dítě počaté oplozením vajíčka spermiemi získanými z varlete (TESE+ICSI), první dvojčata „neplodného” muže, první úspěšně vyřešený případ vrozené vývojové poruchy struktury tkáně varlat (tzv. SCO syndrom), první těhotenství dosažené u partnerky muže s hormonálním nálezem do té doby vylučujícím otcovství. Na našem pracovišti bylo operováno 359 pacientů s diagnózou absolutní neplodnosti, což je jednoznačně největší počet v ČR, úspěšní jsme u poruchy tvorby spermií v 62% a u poruchy transportu spermií dokonce ve 100%. Název uvedené metody je zkratka termínů Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration a IntraCytoplasmic Sperm Injection. Postup oplození vajíčka spočívá v mikrochirurgickém odběru spermií z kanálků nadvarlete a v následné mikroinjekci vybrané spermie do vajíčka pod speciálním mikroskopem.

Jedna z budoucích maminek, jejíž partner byl takto léčen, dokonce čeká dvojčata...
Dvojčata mohou mít někteří rodiče, u nichž se využívá těchto metod asistované reprodukce z toho důvodu, že se dříve přenášely do dělohy dva, někdy i tři zárodky (embrya). V současné době je z důvodu prevence vzniku vícečetných těhotenství trend přenášet v ideálním případě pouze jedno embryo.

V čem se tato metoda liší od klasického oplodnění ve zkumavce?
Klasické oplodnění ve zkumavce tak, jak je známe od r. 1978, spočívá zjednodušeně řečeno v pasivní metodě spojení obou zárodečných buněk, tedy spermie a vajíčka. Metoda ICSI je aktivní zavedení spermie do vajíčka pomocí skleněné mikrojehly.

Jak častý je výskyt mužské neplodnosti a jaké jsou její příčiny?
Dříve panovala představa, že neplodnost páru má příčinu v nějakém onemocnění ženy. Dnes víme, že dobré ztopoření a výron dostatečného množství semene nemusí nutně znamenat, že na straně muže je všechno v pořádku. Na semeni totiž nelze pouhým okem poznat, kolik a jak kvalitních obsahuje spermií, popř. obsahuje-li vůbec nějaké. Teprve mikroskopické vyšetření semene, tzv. spermiogram může stanovit, zda je muž plodný. Příčin mužské neplodnosti je celá řada, mohou být vrozené nebo získané. Jejich výčet by však byl dlouhý a nudný.

Dokážete je všechny léčit?
Některé příčiny mužské neplodnosti zatím vyléčit nedovedeme. Jde zejména o geneticky podmíněné poruchy, vzniklé výpadkem v genetickém kódu postiženého muže. Těchto případů však naštěstí není mnoho. Úspěšnost léčby měřená procentem získání spermií u těch nejtěžších případů, kdy v semeni nejsou vůbec žádné spermie, je velmi vysoká – jak jsem se již zmínil, u našich pacientů se pohybuje mezi 62-100% podle typu poruchy.

Dá se mužské neplodnosti předcházet? Je pravda, že mnohem víc ohroženi jsou Pražané?
Do určité míry může každý muž předejít alespoň některým problémům s plodností. Je třeba vyloučit známé rizikové faktory jako je kouření, alkohol, nezdravá strava s nadbytkem živočišných tuků a nedostatkem vitaminů, stopových prvků a vlákniny, nedostatek fyzické aktivity. Neplodnost mohou způsobovat pozdě léčené či neléčené infekce, sportovní úrazy, záření, těžké kovy, pesticidy a řada dalších látek. Dříve byla jednou z nejčastějších příčin porucha sestupu varlat u novorozenců, dnes se s tím již setkáváme méně často v důsledku cílené pozornosti dětských lékařů. Podle nedávné srovnávací studie jsou Pražané ohroženi významně více než obyvatelé jiných lokalit, což úzce souvisí s kvalitou životního prostředí.

Co byste poradil mužům, aby zlepšili svou plodnost a kdy je nejvyšší pravděpodobnost početí?
Nekouřit, omezit pití alkoholu, upravit svou životosprávu, více se pohybovat. Tím nemyslím návštěvu posilovny a hektické lomcování nějakými stroji. Usilovné cvičení vede ke zvýšení teploty varlat, což jim neprospívá. Mnohem prospěšnější je pravidelný všestranný pohyb na čerstvém vzduchu. Jízdní kolo v této souvislosti není úplně ideální sportovní náčiní vzhledem k mikrotraumatizaci a zhoršení prokrvení pohlavního ústrojí. Důležité je rovněž vyhledat odborného lékaře při jakémkoli úrazu pohlavního ústrojí, i když se zdá být bezvýznamný. Rovněž jakékoli známky zánětu močových cest vyžadují neprodlené vyšetření urologem. Dlouhé jízdy autem bez přestávek, časté návštěvy sauny nebo dlouhé horké koupele působí na tvorbu spermií nepříznivě. Nejvyšší pravděpodobnost početí je v intervalu 48 hodin před uvolněním vajíčka z vaječníku, tzv. ovulací. Ovulační testy jsou běžně dostupné v lékárnách, takže není problém tento interval zjistit.

S jakým úspěchem se léčí poruchy erekce?
Když jsem s andrologií začínal, měli jsme při léčbě k dispozici pouze málo účinné nespecifické léky. Pak se objevily implantáty, tzv. penilní endoprotézy. Znamenaly přelom v léčbě, protože účinnost této metody byla vysoká, přinášely však značná rizika a velké náklady. Stále nám proto chyběla střední cesta mezi oběma těmito extrémy – účinná, bezpečná a dostupná léčba. V současné době máme možnost volby mezi několika metodami, které umožňují úspěšně vyřešit téměř každý případ poruchy erekce – tablety užívané před stykem, injekční léčba, podtlakové erektory, ve vybraných případech operační léčba. Úspěšnost léčby těchto poruch dnes dosahuje více než 95%.

Do jaké míry ovlivňuje poruchu erekce nikotin?
Erekce je vnější projev reakce cévního systému penisu na podnět z mozku - cévy penisu se rozšíří a přitéká jimi větší množství krve. Nikotin způsobuje smrštění svaloviny cévní stěny, vyvolá tedy naopak zúžení cév a omezení přítoku krve. Jaká je souvislost kouření a kvality erekce, si proto může lehce domyslet každý sám.

Můžete pomoci mužům, kteří nejsou spokojeni se stavem svého penisu?
V některých případech jsou vývojové vady či stavy po proběhlém onemocnění léčitelné. Je to však vždy otázka konkrétního případu, takže univerzální odpověď neexistuje.

Někteří muži si myslí, že jejich penis je mnohem menší, než jaký by chtěli mít. Čím byste povzbudil jejich sebevědomí?
Domnělá nedostatečná velikost penisu je velmi častým důvodem znepokojených úvah řady mužů. Pod vlivem dojmů z pornografických časopisů či filmů se domnívají, že zobrazené rozměry pohlavních orgánů jsou běžným standardem a že pokud jich nedosahují, budou ženám k smíchu. Je však třeba si uvědomit, že nelze srovnávat „vybavení” pornoherce, které jej kvalifikovalo pro jeho profesi, a stav pohlavních orgánů běžného muže. Skutečný tzv. mikropenis se vyskytuje jen ojediněle. Velmi zajímavé výsledky přinesla studie provedená nedávno v Holandsku u žen - délka penisu byla pro 55% žen nepodstatná a pro dalších 22% byl tento parametr dokonce zcela nepodstatný.

Spolupracoval jste na několika klinických studií léků jako Viagra, Uprima, Cialis nebo Levitra. Zejména k Viagře se zpravidla vztahuje mnoho očekávání, ale jako většina léků může mít i nežádoucí účinky. Existují nějaká omezení, při nichž se nedoporučuje její užívání?
Uvedené léky (s výjimkou Uprimy, kterou již výrobce stáhl z distribuce), tzv. inhibitory PDE5, se užívají jednorázově před stykem. Mají shodný mechanismus účinku a obdobnou účinnost. Čím se však liší, je doba trvání účinku jednotlivé dávky. Viagra a Levitra účinkují po požití jedné tablety přibližně 4-5 hodin, Cialis má dobu účinnosti výrazně delší, a to 24-36 hodin. To je také důvod, proč v současné době většina pacientů preferuje právě Cialis. Záleží však na konkrétních okolnostech, který lék je v daném případě nejvhodnější. Vzhledem ke shodnému mechanismu účinku mají tyto léky i shodné kontraindikace, tj. situace, kdy je nelze použít. Zejména se nesmí užívat současně s léky na bolesti u srdce (tzv. nitráty). Na druhé straně je třeba uvést na pravou míru fámy a mýty, které zpočátku tyto léky provázely. Rozhodně se tedy není třeba obávat, že zvyšují riziko srdečního infarktu nebo mrtvice. Naopak, v poslední době se ukazuje, že zřejmě budou právě u těchto stavů cennými pomocníky při léčbě.

Jaká je čekací doba pro pacienta, který se u vás objedná na vyšetření?
Snažím se vyhovět každému zájemci o návštěvu podle možností co nejdříve, většinou se jedná jen o několik dní. Při větším počtu pacientů v daném období se může krátkodobě objednací doba prodloužit na 1-2 týdny.

Pokud pacient podstoupí operaci, jak dlouho zůstává v nemocnici?
Operační výkony jsou prováděny podle nejmodernějšího trendu v jednodenním režimu (tzv. „one day surgery”), to znamená, že pacient ráno přijde a večer, popř. druhý den ráno odejde. Uvědomuji si, že operace je do značné míry stresující událost, a proto se snažím maximálně vyjít vstříc individuálním požadavkům svých klientů.

Je zdravotní péče na Vašem pracovišti hrazena ze zdravotního pojištění a pokud ne, můžete uvést alespoň orientační rozmezí nutných nákladů?
Zdravotní péče v tomto úzce specializovaném zařízení není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Každý pacient má poněkud jiné problémy a obtíže, jiný celkový zdravotní stav, jiná přidružená onemocnění, a tudíž vyžaduje individuální přístup, proto mohu uvést pouze orientační rozmezí nákladů. Ve vstupní fázi se náklady na registraci pacienta, konzultaci, klinické vyšetření, stanovení diagnózy a návrh terapie pohybují mezi 1000-3000 Kč. Konkrétní vyčíslení je možné až na základě znalosti celé problematiky konkrétního pacienta, vynaloženého času, rozsahu vyšetření a navržené léčby.

Děkuji za rozhovor.

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..