Svátky

Příjemnou noc,
dnes je čtvrtek 30.11.2023
svátek má Ondřej
zítra Iva

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JEAN GABEN
Pro muže je velmi znepokojující, když začíná na ženy působit uklidňujícím dojmem.

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
Sexuolog - androlog
Úrazová nemocnice v Brně
Trauma centrum
Klinika traumatologie lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Tatana.sramkova@tiscali.cz

 

Jaká je Vaše působnost v brněnské Úrazové nemocnici? V kterých případech se na Vás mohou pacienti obracet a jaké služby jim můžete nabídnout?

V brněnské Úrazové nemocnici pracuji jako vedoucí lékař Oddělení klinické psychiatrie a psychologie. Poskytujeme psychiatrickou a psychologickou péči nemocným po akutních úrazech, operacích, nemocným se závažným, např. onkologickým onemocněním. Rovněž zde pracuji v další svoji specializaci - sexuolog-androlog se zaměřením na poruchy sexuálních funkcí, které vznikly v souvislosti s míšním poraněním. V poslední době se věnuji kardiologickým aspektům erektilní dysfunkce, tzn. souvislosti srdečně-cévních onemocnění a poruchy mužské erekce.

V jakém rozsahu je poskytována psychiatrická péče těm pacientům Vaší nemocnice, kteří v důsledku úrazu či traumatu z nemoci duševně strádají? Kdy sami navazujete kontakt s nemocným a v jakých případech se na Vás může pacient obrátit, případně jeho blízcí příbuzní?

Poskytujeme komplexní psychiatricko-psychologickou péči: diagnostiku, navržení léčebného postupu, psychoterapii. Kontakt s nemocným navazujeme vždy, pokud dojde k rozvoji akutního psychiatrického onemocnění, dále u všech polytraumatizovaných nemocných (nejtěžší úrazy, které nemocného bezprostředně ohrožují na životě, tito pacienti jsou hospitalizováni na oddělení ARO), také u pacientů po poranění míchy, úrazech mozku, onkologických nemocných a u pacientek hospitalizovaných po úraze vzniklém při domácím násilí. Naše péče je zaměřena i na příbuzné poraněných (adaptace na následky ochrnutí u poranění míchy, pomoc při úmrtí příbuzného při autonehodě…). Pacient či jeho blízcí se na nás mohou kdykoli obrátit s přáním o psychiatrickou či psychologickou intervenci.

Ve srovnání s minulými lety, je možné pozorovat nárůst psychických onemocnění, nebo určité jejich specifikace, např. deprese?

Naše pracoviště je specifické a zcela odlišné od běžného provozu ambulantních či lůžkových nepsychiatrických a psychiatrických zařízení. Pravdou je, že každoročně pozorujeme zřetelný nárůst psychiatrických konziliárních vyšetření a intervencí psychologa. Částečně je to dáno dostupností těchto odborníků na našem pracovišti a tím možností psychiatricko-psychologickou péči doporučit, částečně nárůstem velmi závažných a komplikovaných úrazů s trvalými následky. Potřeba psychiatricko-psychologické péče u úrazových nemocných narůstá

Do jaké míry se daří správně diagnostikovat a následně léčit taková onemocnění? Postoupil výzkum vpřed i v této oblasti?

Jsme schopni diagnostikovat a léčit psychiatrická onemocnění stejně jako specializované psychiatrické pracoviště, v doporučených případech však některé nemocné překládáme na psychiatrii k dořešení diagnostiky některých závažných duševních chorob (př. první ataka schizofrenie), tj. v těch případech, kdy je nutno psychický stav nemocného delší dobu monitorovat. K diagnostice duševních poruch vzniklých následkem úrazu používáme klinické psychiatrické a psychologické vyšetření a psychologické testové vyšetření. Léčbu se snažíme nemocnému ušít na míru. Dnes máme k dispozici řadu velmi účinných a bezpečných psychofarmak, která nemocnému usnadňují rehabilitaci a umožňují mu dřívější návrat do běžného života.

Jsme zemí, kde se rodí málo dětí. Jaké faktory jsou podle vás na vině – především ze sexuologického hlediska?

Nemyslím si, že sexuologické hledisko je jediným faktorem, který přispívá k tomu, že porodnost je u nás stále nízká. Mladí lidé delší čas studují, a to často v cizině, cestují, budují si svou profesionální kariéru a mají obecně tendenci zakládat rodinu v pozdějším věkovém období. Na druhé straně je třeba říci, že problematika snížené plodnosti či neplodnosti není dnes jen na straně ženy, ale stále častěji se spolupodílí muž. Na vině je snížený počet mužských pohlavních buněk spermií a jejich snížená kvalita – snížená pohyblivost (astenospermie) a odchylný tvar spermií. V některých případech stačí vyléčit zánět v oblasti močově-pohlavního traktu obou partnerů, jindy partnerovi diagnostikovat a léčit poruchu ztopoření či zvýšit frekvenci sexuálních styků a problém je odstraněn. Často je řešením použití některé z metod asistované reprodukce (umělé oplození). Někdy je pár příliš zaměřený na svou touhu po dítěti, chybí trpělivost a racionální očekávání. Není dobré ani prospěšné všechno svoje konání podřídit pouze touze po dítěti.

Publikacemi na téma „Štastný sex“ či „Jak prožívat rozkoš z milování“ je knižní trh bohatě zásoben. Jak z Vašeho hlediska můžete hodnotit současnou situaci ve skutečnosti a co byste doporučovala partnerům, které se v této oblasti neshodnou nebo jsou z různého důvodu nespokojeni?

Je v pořádku a prospěšné věci, pokud partneři najdou odpověď na svoje problémy v populárně vědecké literatuře, které u nás není v současné době málo. Doporučovala bych ve výběru upřednostnit díla českých autorů, sexualita má totiž sociokulturní charakter té země, ve které žijeme. To, co je v sexu přijatelné u nás, nemusí být akceptované jinde. Každý případ partnerského nesouladu je svým způsobem jedinečný, a proto, pokud ho partneři nejsou schopni vyřešit sami, doporučovala bych návštěvu předmanželské nebo manželské poradny, psychologa či přímo sexuologa

Zabýváte se také léčbou sexuální deviace?

V současné době se nezabývám léčbou sexuálních deviací.

Existuje například nějaká anonymní poradna pro zneužívané ženy, mladistvé či děti, kam by se mohly obrátit (třeba telefonicky, e-mailem) o pomoc?


Poradna pro zneužívané ženy:
DONA, tel. 251511313, nonstop

Poradna pro děti a mládež:
Linka bezpečí dětí a mládeže, tel. 800155555, nonstop
Modrá linka, tel. 549241010, 9.00 – 21.00 hodin

Děkuji za rozhovor.

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..