Svátky

Dobré ráno,
dnes je sobota 23.9.2023
svátek má Berta
zítra Jaromír

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

SIDONIE-GABRIELLE COLETTOVÁ
To nejsou vrásky na srdci - to jsou jizvy.

MUDr. Jan Cimický, CSc.

MUDr. Jan Cimický, CSc.
Centrum duševní pohody Modrá laguna
Družicová 982/12
161 00 Praha 6-Ruzyně
tel.: 233 312 422


 

Co Vás vedlo k volbě oboru a jak dlouho už uzdravujete lidskou duši?
Měl jsem takovou naivní představu, že pro literaturu a tvorbu vůbec je potřeba poznat člověka co nejdůkladněji, a proto jsem volil mezi filosofií a jazyky a divadlem – a vyhrála medicína. Pro psychiatrii jsem se rozhodl v průběhu studia, určitě mě inspiroval profesor Vondráček, který byl nejen encykloped a polyhistor, ale především úžasný člověk – a když se k tomu přidá, že se narodil stejně jako já, 23. února, bylo to jasné, musel jsem volit psychiatrii… A nelituji toho! V tomto oboru je pořád nejméně „techniky“ a zbylo v něm hodně z původní medicíny, která s pacientem především hovořila a srovnávala.

 

V období let 1981-1996 jste byl primářem bohnické Psychiatrické léčebny. V čem zůstává léčba stejná a v čem je odlišná od způsobu, který spíš uplatňujete po roce 1996 doposud ve svém Centru duševní pohody Modrá laguna?
Rozdíl je v tom, že na lůžku máte víc času, můžete pacienta sledovat celý den, v ambulanci jen po dobu, kdy sedí před vámi. Snažil jsem v Centru vytvářet pohodový pocit, jednak samotným prostředím, které je demedikalizované a mělo by připomínat přijemnou atmosférou, propojenou s obrazy a hudbou co nejvíce tak říkajíc normální svět a nedirektivním přístupem, kde se jen něco zakazuje a omezuje. Využíváme relaxační techniky, připravili jsme řadu relaxačních kazet, mimochodem nyní se chystá i DVD, a hlavně jsme zařadili do programu vedle nezbytných farmak akupunkturu.

 

Jaké služby poskytujete v Modré laguně? Jsou hrazené zdravotní pojišťovnou, nebo je nutné je platit (v jaké výši?)
S pojišťovnami máme smlouvu a ty platí psychiatrické vyšetření, pacient musí nyní platit regulační poplatek, protože když ho nezaplatí, nemůžeme ho vykázat. Zvlášť musí již deset let pacienti platit akupunkturu, tu pojišťovny nehradí. Snažíme se pacientům nabízet i další možnosti, třeba fototerapii či využití psychowalkmanu.

 

Nezní to jako paradox – stres, fenomén moderní doby postihuje „vyspělou“ společnost, zatímco lidé každodenně zápasící o holé přežití, stres neznají?
Stres provází člověka po celou dobu existence, jenomže to byl stres možná trochu jiný, když šlo o život. Pokud měl náš předchůdce jeskyni, chytil mamuta vykřesal a udržoval oheň, nebylo tolik stresujících nebezpečenství. Ale problém je, že se náš organismus neumí inovovat, stále vnímá stres jako nebezpečí fyzické a poplachové reakce, které se spouštějí jsou stejné, nehledě na to, jestli nás někdo ohrožuje nožem, a nebo nám nadává šéf. Vždycky se tělo brání uniformním způsobem. Proto se někteří lidé víc „opotřebovávají“..

 

Loni jste vydal knihu „Sám proti stresu. – Soubor rad, jak přežít v dnešní době.“ Než o nich budeme mluvit, dovolte otázku: Jaké zátěžové situace život přinesl Vám a jak jste si s nimi poradil? Platí v takových okamžicích, že lépe je zvládá odborník s lékařskou praxí, anebo je krize pro každého daná ve smyslu máme-li nést svůj kříž, dostane se nám k tomu i síly? Tedy „Co tě nezabije, to tě posílí“?
Tuhle filosofii rád sdílím. Je však třeba přiznat, že někdy je stres skutečně nadprahový a tělo jej nezvládá a to se projeví všelijakými příznaky. Mám pocit , že v posledních letech se vliv stresu podílí na psychických problémech o mnoho procent více. Platí ovšem cosi o kovářovic kobyle, která chodí bosa… a já myslím, že můžeme dobře poradit druhým ale sobě těžko. Pro mne byl významným mezníkem okamžik, když jsme na dálnici havarovali a já se znovu probral k životu a řekl jsem si: ještě nebylo souzeno. Myslím, že se na svět dívám klidněji… Ale je nepochybné, že když nám síla ubývá a potřebujeme pomoc, není žádná ostuda požádat o ni odborníka. S autem také lidé jezdí do speciálních značkových servisů…

 

Podle toho, jak jsou lidé odolní vůči stresu, je dělíte do tří skupin (A, B, C). Co je pro každou z nich typické?
Podle toho, jak kdo odolává stresu, můžeme podle reakcí rozdělit lidstvo do tří skupin :
A. Jsou lidé obvykle agresivní, impulsivní, často rozčílení, hněviví, neustále spěchající, útoční, soupeřiví, připravení k útoku a naprogramovaní na vítězství. Jednají vždycky urgentně, excesivně, nedočkavě. Tito lidé jsou dále typičtí:
· intenzívní chutí dosáhnout často nepřesně definované cíle
· zabývají se mnoha nebo současně probíhajícími činnostmi současně
· mají neustálé obavy z nedostatku času
· vysoké požadavky na uznání a vzestup
· mohou být hostilní až vyloženě nepřátelští
· jsou vysoce motivovaní, ale snadno ztrácejí trpělivost
Fyziologicky se ve stresových situacích u nich zvyšuje krevní cirkulace asi 3 x, dokonce 7x , jestli zároveň kouří a vylučování hormonů je dokonce 40 x vyšší než u skupiny B.
Hlavními onemocněními u této skupiny jsou psychosomatické choroby kardiovaskulární a gastroduodenální ( IM či ulcus)
B. Tito lidé jsou vyrovnaní, klidní, schopní se přiměřeně postavit nesnázím i agresivitě. Je jich bohužel málo!
C. To jsou „nepraví kliďasové“, velice emotivní, avšak utajeně. Prožívají své nesnáze a trápení uzavřeně, ve svém nitru, nedávají najevo své emoce, umějí se „ovládat“, ať je potká cokoli. Jejich odpověď na stres je zvýšené vylučování kortikoidů a s ním související snížení imunoschopnosti organismu, díky únavě nadledvinek. Jsou to osoby náchylné k infekci, únavě a vyčerpání.

 

Jaké varovné signály by měly člověka přimět vyhledat pomoc psychiatra?
Je jich více, ale obvykle to jsou poruchy spánku, kdy člověk nemůže zabrat, i když je unavený, je podrážděný a bez příčiny vznětlivý, špatně se koncentruje, trpí stavy veliké únavy, má občas nepřekonatelnou chuť na sladké, trpí poruchami střevní motility a celou řadou tělesných potíží, které nemají organický podklad a samozřejmě stavy úzkosti, paniky a smutku.

 

Psychoterapeuti a další odborníci v obdobných oblastech, pomáhající lidské duši mohou nesprávným přístupem, vedením léčby či osobním selháním, pacientovi nezřídka uškodit. Často dochází i k tomu, že s pacientem se nejedná v duchu dialogu, ale spíše z pohledu nadřízený – podřízený. Jak je možné poznat kvalitního psychologa, který je schopen pomoci a kdy by naopak měl klient přerušit spolupráci, která je skutečně nevyhovující?
To je těžká otázka a já si netroufám kategoricky hodnotit. Myslím, že každému člověku vyhovuje něco jiného, a proto se domnívám, že vhodného terapeuta je třeba vybírat i intuitivně. To přece platí ve všech oblastech, i u učitelů, kadeřnic a švadlen – je to zkrátka záležitost individuální a kdo vyhovuje mně, nemusí vyhovovat jinému.

 

Dá se hovořit o nárůstu psychických onemocnění, anebo se tak jeví spíše v důsledku větší pozornosti, která se jim věnuje?
Zvětšuje se počet lidí, kteří jsou tak říkajíc více opotřebovaní a u nichž se nadprahová zátěž promítá do života. To se projevuje úzkostmi, sociálními fobiemi, panikou či depresí, beze sporu těchto postižených přibývá a v našich ordinacích to vidíme zřetelně. Rozdíl je v tom, že lidé dnes pomoc vyhledávají aktivně a sami.

 

Slova dnes často užívaná - stres, úzkost a deprese. Kterými příznaky se projevují a kdy je člověk ještě může zvládat sám – a jak?
Stres je všechno, co na nás doléhá zvenčí i co se odehrává v nás. Náš organismus se hájí a vcelku za normálních okolností zvládá nevelké výchylky běžnými mechanismy, větší stresory však vychýlí homeostázu a při ohrožení, které náš mozkový analyzátor vnímá jako vážné se spouští časové anachronická poplachová reakce, kterou zajišťují starší etáže našeho mozku.
- mobilisuje se ADH ( antidiueretický hormon)
- renin – angiotenzin
- aldosteron a kortikoidy
- přesunuje se voda i elektrolyty
- stoupá hladina mastných kyselin a triglyceridů (souvisí s vyplavováním katecholaminů)
- stoupá hladina cholesterolu
- stoupá krevní srážlivost ( aby rány nekrvácely)
- je i ovlivněna filtrace v ledvinách ( aby člověk nebyl obtěžován močením)
Toto vše je vhodná reakce pro bojovníka, který se kdysi připravoval na boj se šelmou.

 

Tato reakce se bohužel nijak nemodernizovala, neadaptovala.
Zůstala stejná a spouští se tedy i při hádce nebo jakémkoli rozčílení či vzrušení.
I v okolní přírodě jsme svědky toho, že nadprahový příliv neznámých a nezažitých informací vede k nerovnováze katecholaminů, k poruše elektrolytů, klesá spermiogenese, prodlužují se cykly, zastavuje se laktace, vzniká agrese a samice požírají svá mláďata.
Přitom malými stresy a jejich překonáváním s organismus učí, je zocelován, zatímco velkými stresy je poškozován a huben. Dává nám však znát svou situaci zcela jasnými a konkrétními signály, které však současný člověk paradoxně neumí většinou rozeznat.
STRES je psychologická, fyziologická a společenská adaptační odpověď na vliv vnitřního a zejména vnějšího tlaku a nadprahové zátěže.
Úzkost je podivný pocit vnitřního napětí, který se projevuje jako vnitřní neklid, nejistota, předtucha. Deprese je hluboký smutek, útlum myšlení a útlum motorických funkcí.

 

Deprese se zdravými lidmi často odsuzuje jako bolestínství, s tím, že dotyčný by měl spíš něco pořádného dělat a hned by se z toho dostal…
To je absolutní nesmysl. Skutečná deprese je velice závažná porucha a vyžaduje odborné posouzení a péči. Stává se bohužel, že třeba partneři našich nemocných nechápou, že deprese je výsledek poruchy látek v mozku a nedá se to ovládnout vůlí.

 

Emoce můžeme prožívat bez újmy, pokud se jimi nenecháme ovládat. To však nebývá lehké. Mohl byste zmínit několik zásad, jak upevňovat vnitřní harmonii?
A zase musím nesouhlasit, emoce se nemají potlačovat, máme plakat, když cítíme smutek nebo dojetím, to není ostuda ani nedostatek sebeovládání. Slzami se z mozku vyplavují látky, které organismus „otravují“, je rozdíl mezi složeným slz smutku a nebo při loupání cibule. Je stupidní říkat chlapcům, že se nesluší plakat! Ostatně i velcí hrdinové rádi zaplakali. Ve středověku se vůbec plakalo mnohem víc. A stejně tak potřebné je uvolnění smíchu. Pořádné zachechtání spálí také řadu látek, které tělu škodí. Je známo, že v dobré pohodě, veselé náladě a v optimismu se i rány hojí lépe!

 

Člověk v obtížné situaci, kterou těžko zvládá, může snadno podlehnout vlivu alkoholu, tišících léků nebo závislosti na druhých, kdy alespoň zpočátku nalézá zapomnění a určitou úlevu. Co můžete člověku v takové zlomové situaci doporučit?
Musí si uvědomit, že problémy je třeba řešit kauzálně a ne jen krátkodobým zapomněním v alkoholovém oparu, alkohol pomůže jen krátkodobě a pak je to ještě horší. Čím dříve si dotyčný uvědomí, že je potřeba s problémem bojovat a ne se litovat a podléhat tomu, tím je větší pravděpodobnost, že uspěje a dostane se z toho. A ordinování léků patří do rukou odborníka, který může jediný posoudit, co by bylo nejvhodnější.

 

Pokud přesto v některé ze závislostí (alkoholu, hracích automatech, drogách) uvízl a sám nemá sílu se z ní vymanit…
Musí sám chtít a vyhledat pomoc. Zázraky v této oblasti neexistují. I tak je výsledek odvislý od jeho pevné vůle a odhodlání!

 

Dnešní doba bývá hodnocena jako ryze materiální, kdy pravé hodnoty člověka bývají přezírány. Dobu, v níž žijeme, však tvoříme my sami, tedy je i naším odrazem. Co si myslíte, že naší společnosti chybí k tomu, aby se uměla zdravě prosazovat a vyvíjet a člověku, aby našel vnitřní mír?
Naučit se prožívat štěstí i z maličkostí, neštvat se a naučit se zase dívat kolem sebe a těšit se z přírody, z kultury, nehnat se jen za majetkem.

 

Pořádáte také kurzy nebo přednášky? Nebo byste doporučil zájemcům spíše některou z Vašich knih?
Pokud máte na mysli nějakou odbornou (napsal jsem daleko víc knížek beletrie nebo poezie),
tak by přicházela v úvahu asi ta poslední: Sám proti stresu…

 

Překládáte díla nejen z francouzštiny, ale také z čínštiny - např. poezii Jidi Majia. Čím Vás jeho básně oslovily, že jste si vybral právě je?
Čínská poezie je velice křehká. Jidi Majia je básník národnosti Ji, která má několik barev kůže… jsou tam rudoši, černoši i bílí… A žijí v horách na východním okraji Tibetské náhorní plošiny. Majia je básník krystalické prostoty, je to poezie, která je mi blízká, bez intelektuálních šifer, opravdová…

 

Umíte se také rozčílit? Jak se pak odreagováváte?
Jsem spíš cholerik ale s věkem jsem se naučil méně rozčilovat a teď zvláště po té osobní zkušenosti si říkám, že dnešní život mi byl dán jaksi navíc a nerozčílí mě ani politici a hloupí lidé…

 

Co Vás nejlépe vyladí do dobré duševní formy?
Asi hezký literární nebo divadelní zážitek, hezká písnička, setkání s přáteli a nebo voňavá louka, jak kdy….

 

Jaké je Vaše oblíbené životní heslo?
Werichovo : Na světě je plno velkých havárií, ale nejstrašnější je srážka s blbcem. A nejhorší je, když má blbost razítko…
A pochopitelně i to, co mám nad psacím stolem : Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je!

 

 

Děkuji za rozhovor.

Dana Vondrášková

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..